2024. június 19. 15:00
Horvátország
Albánia
Volksparkstadion II. forduló
2024. június 19. 18:00
Németország
Magyarország
StuttgartArena II. forduló
2024. június 19. 21:00
Skócia
Svájc

Hogyan nyithatok más EU-s országban bankszámlát?

GettyImages-1209893289
2022.04.25. 09:19
Előfordulhat, hogy magyarként másik országban van szükségünk egy ottani bankszámlára, akár azért, mert a külföldi munkabérünket a munkahelyünk csak az adott országban nyitott számlára hajlandó utalni. De az is lehetséges, hogy bizonyos külföldi banki lehetőségek kihasználásához más országbeli bankszámlát kell igénybe vennünk. Bemutatjuk az európai uniós pénzintézeteknél kínálkozó lehetőségeket.

Ha a leendő ügyfél jogszerűen huzamosan tartózkodik az Európai Unió valamelyik tagországában, joga van ahhoz, hogy banki alapszolgáltatásokat biztosító folyószámlát nyisson. A bank nem tagadhatja meg a számlanyitási kérelmét pusztán arra hivatkozva, hogy nem abban az országban él, ahol a pénzintézet működik – írta meg az Európai Unió hivatalos oldala.

Mikor tagadhatja meg a bank a folyószámla nyitását?

A bank akkor utasíthatja el jogszerűen a számlanyitás iránti kérelmet, ha a kérelmező személy nem felel meg a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megakadályozását szolgáló uniós szabályoknak.

Bizonyos európai uniós országokban akkor is elutasíthatják a számlanyitás iránti kérelmet, ha a potenciális ügyfél ugyanabban az országban már rendelkezik lakossági folyószámlával.

Ha az ügyfél nem a lakóhelye szerinti országban szeretne folyószámlát nyitni, egyes uniós országok pénzintézetei feltételül köthetik ki, hogy az ügyfélnek valódi és jogos érdeke fűződjön a számlanyitáshoz. Ilyen jogos érdek lehet, ha az ügyfél nem abban az országban dolgozik, amelyikben lakik.

A banki alapszolgáltatásokat biztosító folyószámla jellemzői

Az alapszintű lakossági folyószámlának lehetővé kell tennie az alábbi banki ügyletek elvégzését:

  1. készpénzbefizetés,
  2. készpénzfelvétel,
  3. átutalások indítása és fogadása (például csoportos beszedési megbízások teljesítése) és bankkártyával történő vásárlás.

Követelmény továbbá, hogy a bank biztosítson egy fizetési kártyát a folyószámlához, amellyel fel lehet venni készpénzt és vásárolni lehet – az interneten és az üzletekben egyaránt. A banknak ezen túlmenően hozzáférést kell nyújtania az általa kínált online banki szolgáltatásokhoz. Nem minden esetben kötelező azonban folyószámla- vagy egyéb típusú hitelt nyújtania a folyószámla-tulajdonosoknak.

Egyes EU-országokban a bankok felszámíthatnak éves díjat a lakossági folyószámlák vezetéséért. Ennek az éves számlavezetési díjnak azonban észszerű mértékűnek kell lennie.

A díjszabásra vonatkozó információk

Mielőtt az ügyfél számlát nyitna, a banknak át kell adnia neki egy dokumentumot, mely ismerteti a pénzintézet által a bankszámlával kapcsolatban nyújtott főbb szolgáltatásokat és az azokért az ügyfélnek felszámított díjak összességét. Ez a dokumentum az ún. díjjegyzék, melynek segítségével az ügyfél össze tudja hasonlítani a különböző pénzintézetek bankszámla-szolgáltatásokkal kapcsolatos díjait.

A bankoknak továbbá legalább évente egyszer díjkimutatást kell az ügyfeleik rendelkezésére bocsátaniuk, melyben közérthetően ismertetik a náluk vezetett bankszámlával kapcsolatban felmerült díjakat. Ennek a díjkimutatásnak tartalmaznia kell a bankszámla tekintetében alkalmazott kamatlábakra vonatkozó információkat is.

Bankváltás

Az ügyfél a pénzét ugyanazon uniós országon belül bármikor átteheti egyik bankból egy másikba. A pénzintézet, ahová az ügyfél a pénzét szeretné vinni, segítséget fog nyújtani ehhez.

Ha az ügyfél ugyanabban az országban egy másik banknál nyit számlát, tájékoztatnia kell arról az új bankot, hogy bankváltásról van-e szó, és arról is, hogy szeretné-e a korábbi bankjánál megadott fizetési megbízásokat az új bankszámlára átvezetni.

Az új banknak gondoskodnia kell arról, hogy a régi bank megadjon minden szükséges adatot, és törölje a régi számláról az összes rendszeres átutalást. Az új banknak emellett:

  1. értesítenie kell az érintett harmadik feleket – például az ügyfél munkaadóját, a társadalombiztosítási szerveket és a közüzemi szolgáltatókat – arról, hogy az ügyfél bankot váltott;
  2. el kell intéznie a rendszeres átutalási megbízásoknak az új folyószámláról való elindítását;
  3. gondoskodnia kell arról, hogy az ügyfél új bankszámláját meg lehessen terhelni csoportos beszedési megbízás tárgyát képező összegekkel.

Az ügyfél pénze védelmet élvez az EU-ban

Uniós szabályok gondoskodnak az ügyfél bankszámlán (folyószámlán és/vagy megtakarítási számlán) elhelyezett pénzének védelméről. A bankbetétek védelmet élveznek 100 ezer euróig vagy azzal egyenlő, helyi valutában kifejezett összegig. Ez az értékhatár személyenként és bankonként érvényes. Vagyis ha az ügyfélnek több számlája van ugyanannál a banknál, a 100 ezer eurós értékhatár az összes számlára együtt érvényes. E szabály alól azonban van néhány kivétel.

Ha például az ügyfélnek és párjának közös számlája van, a 100 ezer eurós értékhatár az ügyfélre és párjára külön-külön vonatkozik, tehát a közös számlán elhelyezett pénz 200 ezer euró összegig élvez törvényes védelmet.

Ráadásul az ügyfél pénze a 100 ezer eurós értékhatárt meghaladóan is védelemben részesül korlátozott ideig bizonyos esetekben. Ez vonatkozik például a következőkre:

  1. magántulajdonban lévő lakóingatlan értékesítéséből származó összegek;
  2. bizonyos események, pl. házasságkötés, házasság felbontása, nyugdíjba vonulás, elbocsátás, munkaképtelenné válás vagy családtag halála kapcsán kifizetett összegek;
  3. biztosítási ellátások, illetve bűncselekmények áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítések keretében kifizetett összegek.

Ezekben az esetekben a 100 ezer euró feletti összegek legalább 3 és legfeljebb 12 hónapig védelemben részesülnek attól az időponttól számítva, amikor folyósították azokat vagy amikor az egyes EU-országok által meghatározott feltételektől és értékhatároktól függően jogszerűen átruházhatóvá váltak.

(Borítókép: Leon Neal/Getty Images)