Gyárfás
18 °C
35 °C

Adózás

2004.03.08. 09:09
Korábbi APEH állásfoglalás külföldön forgalomba hozott befektetési jegyre vonatkozóan:

A személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII. törvény 65. §-ának (1) c) pontja szerint: kamatnak tekintendő a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegynek a befektetési alapokról szóló törvény szerinti hozama, ideértve annak nyilvános másodlagos forgalmazása során e hozam helyett elért árfolyamnyereséget is.

A befektetési alapokról szóló 1991. évi LXVIII. törvény [1. § (1) bekezdés] alapján a törvény hatálya alá a befektetési célú értékpapír-alapnak a Magyar Köztársaság területén történő nyilvános, vagy zárt módon történő létrehozatala, kezelése és működése tartozik.

Előbbiek figyelembevételével, tekintve, hogy a szóban forgó befektetési jegyet nem a Magyar Köztársaság területén működő alap bocsájtotta ki, a forgalmazás során elért árfolyamnyereségre (kapott kamatra) az Szja. tv. 65. § (1) c) pontja nem alkalmazható.

Az említett befektetési jegyek tőkeszámlán való elhelyezése adóhitel igénybevételére ugyancsak nem jogosít, figyelemmel a Szja. tv. 8. számú mellékletének 5. pontjában foglaltakra. (Adóügyi Főosztály 9280576593/1998; AEÉ 1998/5.)