Iván
21 °C
39 °C

Költségek

2004.03.08. 09:08
A nemzetközi befektetési alapok jellemző költségei és díjai:*

Töltési díj vagy vételkor esedékes díj:
Az úgynevezett ázsió (loading fee, initial charging fee), melyet az ügyfélnek kell megfizetnie; ez képezi a működési, marketing és disztribúciós költségek alapját. A front-end típusú befektetési alapoknál (a legtöbb részvényalap ilyen) a befektetés kezdetekor esedékes. A back-end típusú alapoknál a befektetés végén kerül levonásra. A befektetésre kerülő összeg 0,5%-6%-a balaptól függően.

Letéti díj, számlavezetési díj, tranzakciós költségek:
A letéti banknál vezetett letéti számla költségei, a banki taranzakciós díjak (utalás, átváltás devizára), illetve a befektetési szolgáltató, forgalmazó (bróker) megbízási díjai.

Alapkezelői díj (Management fee)
Az alapkezelő tevékenységének díja, évente kerül felszámolásra. Általában évi 0,5%-1,5% közzötti díj alapoktól függően.

Sikerdíj:
Az alap sikerének honoráriuma, egy bizonyos hozam fölött kikötött részesedést jelent az alap számára. Pl. az éves 15% feletti hozam 10%-a. Ritkán alkalmazzák.

*A pontos költség és díjszerkezet befektetési alaponként eltérhet.

A külföldi befektetetési alapok befektetetési jegyei (a pénzpiaci alapok kivételével) a magyar gyakorlattól eltérően nem alkalmasak rövid távú befektetetésekre. A döntés, hogy mely befektetési alapba fektessen, az egyén kockázatvállalási hajlandóságától, valamint attól függ, milyen hosszú időre kívánja befektetetni vagyonát.

Költség előnyök
Számos különböző nagyságú megbízás együttes befektetése miatt egy nagy befektetendő vagyon jelenik meg. Ily módon hatékonyan kihasználhatók a nagy befektetetési vagyon kínálta előnyök: a kockázat csökkentése az egyedi részvénybefektetéshez képest, jobb vételi és eladási árak a piacokon.

Hozam
A befektetési alap hozama az éves hozam kifizetésekből valamint a befektetési hányadok értékének alakulásából (NAV változása) tevődik össze. A befektetési jegyek értékének alakulása az alap szabályzatában meghatározott befektetési politika valamint az egyes értékpapírok (részvények, kötvények) piaci szereplésének függvénye.

Likviditás
Az alap futamideje az alap befektetési politikájának megfelelően alakul, de általában korlátlan idejű. A befektetési alap jegyeit a befektetők mindenkor az aktuális visszavásárlási árfolyamon értékesíthetik