Fábián, Sebestyén
-2 °C
3 °C

Növekedő középvállalatok

2004.12.02. 16:45
Az ECOSTAT több éve állítja össze a KÖZÉP-TOP rangsort, amely a magyarországi közepes vállalatok közül az elsô száz céget tartalmazza a hozzáadott érték termelésének sorrendjében. 2003-ban a legeredményesebb középvállalatok listájára a 900 millió forintnál több GDP-t elôállító cégek kerültek fel. Kétharmad részük hosszú évek óta szerepel a rangsorban.

2003-ban a középvállalatok száma megközelítette a 6 ezret, az általuk megtermelt hozzáadott érték 7 százalékkal bôvült. Az 1600 milliárd forint értékű GDP-jük súlya változatlan a magyar gazdaságban: a növekedési ütemük magasabb, mint a kis- és mikrovállalkozások körében kimutatható fejlôdés, bôvülésük alacsonyabb viszont, mint a nagyoké. A középvállalatok a nemzetgazdaság vállalati szektorában megtermelt hozzáadott érték 20 százalékát állították elô 2003-ban. A foglalkoztatott létszám szerinti súlyuk ennél egy százalékkal magasabb.

Más fontosabb mutató szerint, mint például a saját tôke vagy az export, részarányuk a nagyvállalati túlsúly miatt alacsonyabb a kétötödnél. Az export 12 százalékát a közepes cégek realizálják, amely a kis- és mikrovállalkozások 4-4 százalékos részesedéséhez viszonyítva jelentôs. A 3000 milliárd forint értékű saját tôkéjük éppen egyharmada az összes nagyvállalat vagyonának és kétszerese a kisvállalati szektorban működtetett tôkének.

A rangsort vezetô vállalatok közül az elsô helyen a korábbi második helyezett, az ISC-Hungária Informatikai Kft. áll, tavalyelôtt a 10. helyrôl került a dobogóra. Létszámát 11 százalékkal növelte 2003- ban, nettó árbevétele 16 százalékkal, a létrehozott hozzáadott értéke másfélszeresére gyarapodott. Az UVATERV Út-, Vasúttervezô Rt. szintén sikeres évet zárt, 2,4 milliárd forint GDPje közel háromszorosa a rangsort záró vállalatnak, ezzel a második helyezett. A harmadik helyre a korábbi hetedik cég, az Aventis Pharma Szolgáltató Kft. került, amely GDP termelésben alig maradt el az UVATERV-tôl. Nettó árbevételét és exportját 28 százalékkal növelte 2003-ban, amelynek új érték taralma kiugróan magas, ennek következtében a GDP-je 37 százalékkal lett több, mint egy évvel korábban.