Gusztáv
-4 °C
1 °C

Kiegyezett a HP a Versenyhivatallal

2005.09.22. 14:48

A Gazdasági Versenyhivatal megszüntette a Hewlett-Packard Magyarország Kft.-vel szemben folytatott eljárását, miután a cég vállalta, hogy törli a nyomtatóihoz mellékelt jótállási jegyek egy részén a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást.

A GVH azért indított versenyfelügyeleti eljárást a Hewlett-Packard Magyarország Kft. ellen, mert vélelmezhető volt, hogy az általa kiadott jótállási jegyen szerepelt az a kitétel, mely szerint a vásárló elveszíti jótállását, ha nyomtatóját nem a HP által gyártott ("idegen") festékpatronnal vagy kazettával üzemelteti.

E magatartás vizsgálatára a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és fogyasztó megtévesztés körében került sor. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kifogásolt magatartást megvalósító jótállási jegyek, bár félreérthetően és nem egyértelmű megfogalmazásban, nem az "idegen" (utángyártott/utántöltött) kellékanyagok használatát jelölték meg a garancia elvesztésének feltételeként, hanem csak az idegen kellékanyagok használatára visszavezethető meghibásodást. Ez nem minősül visszaélésnek, hiszen a nyomtató gyártója nem tehető felelőssé egy más gyártó termékének használatára visszavezethető hibáért. A Versenytanács ezért gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt nem állapított meg jogsértést.

A garancia jegyek félreérthető, illetve nem egyértelmű megfogalmazása azonban a fogyasztó megtévesztésére alkalmas lehet, amelyet a versenytörvény tilalmaz. A HP termékekhez mellékelt egyes garanciajegyeken, használati utasításokon, illetve referencia útmutatásokon szerepel még ma is az alábbi (vagy ehhez lényegileg hasonló) kitétel, miszerint "rendeltetésellenes használatnak minősül ... a nem a HP által szolgáltatott vagy jóváhagyott szoftver, adathordozó, alkatrész, tartozék vagy kellék használata".

Ez a megfogalmazás - a Versenytanács álláspontja szerint - abban az esetben is indíthatta a jótállási igény elvesztésétől tartó, HP nyomtatót használó fogyasztókat a HP által gyártott kellékanyagok előnyben részesítésére, ha erre a célra egyébként más, helyettesítő termékek is alkalmasak lettek volna.

A jogsértő magatartás megszüntetése érdekében a HP Magyarország Kft. vállalta, hogy egy hónapon belül intézkedik arról, hogy az eladott nyomtatóihoz mellékelt jótállási jegyeiből, illetve a jótállási igények érvényesítését tartalmazó bármely más útmutatóból vagy egyéb dokumentumokból törli valamennyi olyan utalást, amely a felújított, utángyártott és/vagy utántöltött nem HP gyártású festékpatronok és kazetták használatát rendeltetésellenesnek minősíti.

A GVH által lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás feltárta, hogy a nyomtatókhoz használatos kellékanyagok másodlagos piacát nyomtatók gyártói többféle módon befolyásolhatják. Az egyik lehetőség az, ha a garanciális jogok elvesztését - a nyomtató meghibásodását kiváltó tényleges okoktól függetlenül - közvetlenül az "idegen" kellékanyagok használatához köti a nyomtató gyártója, amely magatartás a kellékanyagok másodlagos piacán meglévő gazdasági erőfölénnyel való visszaélés alá vonható. Egy másik módszer (amelyez a HP is alkalmazott) szerint az "idegen" kellékanyagok használata közvetlenül nem, csak a meghibásodást kiváltó okként eredményezi a garanciális jog elvesztését, de a nyomtató gyártója a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon tájékoztatja a fogyasztókat az "idegen" kellékanyagok használatának következményeiről. És végül meg kell említeni harmadikként azt az (ugyancsak a HP által is) követett gyakorlatot, amelyben a gyártó a vásárlóit tényszerűen, az "idegen" kellékanyagok vásárlásával együtt járó kockázatokról jogszerű tájékoztatás formájában, amely a fogyasztóra bízza a kockázatok mérlegelését. A GVH a jövőben e tapasztalatokat is figyelembe véve fogja vizsgálni a nyomtatók gyártóinak a kellékanyagok piacának befolyásolására irányuló piaci magatartását.