Eleonóra
-1 °C
2 °C

Vis maiort jelenthetnek be a gazdák

MTI
2006.04.14. 11:16
Vis maior bejelentést tehetnek a mezőgazdasági termelők abban az estben, ha az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vagy a nemzeti kiegészítő támogatásra (top-up) vonatkozó jogszabály szerinti támogatási feltételeket, vagy a már benyújtott támogatási kérelemben foglaltakat árvíz vagy belvíz következtében nem tudják teljesíteni.

A termelő a vis maior bejelentéssel akkor élhet, ha árvíz vagy belvíz következtében az érintett területet nem tudja helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban tartani, illetve, ha a már elvetett növényzetet a rendes növekedési feltételek melletti virágzás kezdetéig nem tudja megőrizni. Bejelentéssel élhet akkor is, ha nem tudja teljesíteni a vonatkozó FVM rendeletben meghatározott termésmennyiség leszállítására, valamint értékesítésére vonatkozó feltételt.

A vis maior bejelentést a megfelelő nyomtatványon az elháríthatatlan külső ok megszűnésétől számított tíz munkanapon belül kell megtenni. A bejelentéshez csatolni kell a földterület fekvése szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal igazolását a bekövetkezett belvízkárról.