11:00, November 27.
Japán 0
Costa Rica 0
Ahmad bin Ali Stadion E csoport
14:00, November 27.
Belgium 0
Marokkó 0
al-Tumama Stadion F csoport
17:00, November 27.
Horvátország 0
Kanada 0
Kalifa Nemzetközi Stadion F csoport
20:00, November 27.
Spanyolország 0
Németország 0

Számláljon lépéseket az Indexszel! - Mezőgazdaság

2005.07.06. 20:56
Kedden újabb hét lépés vált ismertté a százból: a kormányfő bejelentette, milyen intézkedésekkel segítené a kormány a magyar mezőgazdaság megerősödését és a vidékfejlesztést. A vidéken élők, a mezőgazdasággal foglalkozók helyzetének javítását eddig minden kormány zászlajára tűzte, aztán általában nem történt semmi. Most is ilyesmire számíthatunk, idén mindössze 3,2 milliárdot költenek a hét lépés megvalósítására.
Falvaink, a vidéki térségek jövője attól függ, hogy sikerül-e a régóta válsággal küzdő mezőgazdaságban dolgozóknak esélyt teremteni - ezt a mondatot akár a miniszterelnök által kedden, az agrárium fejlesztése érdekében közzétett hét lépés egyikében is olvashattunk volna.

De nem. Ez a tézis a Fidesz 1998-as kormányprogramjában szerepelt, akárcsak az, hogy "a kormány véget kíván vetni a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban elhúzódó pangásnak". Négy évvel később Medgyessy Péter is bevállalta, hogy kormánya "versenyképes, az európai integrációba beépülő magyar mezőgazdaságot teremt". Ennél kisebb célt tűzött ki maga elé Gyurcsány, aki hét lépését csak "a mezőgazdaságban élők biztonságának javításáért" teszi meg.

1. Létrehozzuk a Nemzeti Agrárbiztosítási Alapot

A kormány az állam és a terhelők közös tehervállalásán és önkéntes részvétele alapuló kárenyhítési rendszert dolgozna ki. Ennek lényege, hogy a programban részt vevők pénzt fizetnének be az alapba, és ezért cserébe állami kárenyhítést kaphatnak olyan elemi károk esetén, amelyekre nem lehet biztosítást kötni. Akik nem csatlakoznak az alaphoz, azok nem kaphatnak a kárenyhítésből. A lépés részeként a kormány öt évvel meghosszabbította a 2003-as aszálykár enyhítésére felvett kedvezményes hitel visszafizetésének futamidejét.

Bármilyen meglepő is, hasonló agrárbiztosítási programot eddig egyetlen kormány sem fogalmazott meg. Az Orbán-kabinet programja nem is foglalkozott a mezőgazdasági kárenyhítés állami alapjainak biztosításával, aszályügyileg csak annyit vállalt fel, hogy megakadályozza a Duna-Tisza-közi homokhátság elsivatagosodását. Nos, magyar Szahara még valóban nincs, ha csak ezen múlna, akár sikeresnek is mondhatnánk tehát a Fidesz éveken át kisgazdákkal terhelt agrárpolitikáját. Medgyessy Péter 2002-es programja a pénzügyi válság enyhítésére a termelési hitelterhek mérséklését, a legkedvezőtlenebb adottságú térségekben hároméves adósságcsökkentő programot hirdetett meg.

2. Fokozzuk az állattenyésztők versenyképességét

Az "állattenyésztés adta lehetőségeket" már az Orbán-kormány szerint jobban ki kellett volna használni, ám sokkal többet a '98-as kormányprogram nem árult el erről. Medgyessy Péter programja egyáltalán nem foglalkozott az állattartás, míg Gyurcsány Ferenc lépései közül ez az egyik legkomplexebb.

A program részeként hat intézkedést fogalmaztak meg. Még idén kedvezményes hitelt kaphatnak takarmánykukorica vásárlására, egyelőre még nem közölt időponttól kezdődően mintegy 150 állattartó telep juthat takarmánytermelést és a trágya elhelyezését szolgáló földterülethez. Jövőre 3,5 millió sertés és 420 ezer baromfi után fizetnek ki haszonállattartási támogatást, ennek összege csak a sertések esetén 6,3 milliárd forint lesz (a baromfik támogatását kilónként határozták meg, a sertésekét darabonként).

3. Ösztönözzük a növénytermesztés korszerűsítését

Mint minden eddigi kormány, legalábbis szavakban, a Gyurcsány-kabinet is korszerűsítene: az Orbán-kabinet az ágazat mennyiségi és minőségi újjáépítését, a technológiai beszerzések támogatását, míg Medgyessy a fejlesztési támogatások arányának jelentős növelését ígérte.

Gyurcsány konkrét javaslatai közül a biodízel előállításának támogatása már Torgyán József idején napirenden volt, bár ettől még akár jó ötlet is lehet. Az energiafű termelésének ösztönzése is évek óta napirenden van. A miniszterelnök szeptembertől hektáronként 7000 forintnyi támogatást ígért az energiafű szántóföldi termesztéséhez, hektáronként 50 000 forintot az energiaerdőkhöz.

Viccesebb, hogy a biodízel-programot a kormány nem mással segíti, mint "a már érvényben lévő jövedéki adómentesség fenntartásával", vagyis úgy támogat, hogy nem vesz el. Ennél egy picivel jelent többet, hogy a biomasszából előállított villamos áram átvételi árait hosszú távon rögzítik - igaz, az nem derül ki, hogy milyen hosszú távon.

Valódi segítséget jelenthet viszont, hogy 2006-tól mentesítik a mezőgazdasági termelőket a vízkészlet-járulékfizetési kötelezettség alól. A kormány becslései szerint ez az intézkedés 170 ezer hektáron 102 millió forinttal csökkenti a termelők terheit.

4. Ésszerűsítjük a termőföld használatát

A föld minden kormány szívügye volt az elmúlt években. Az Orbán-kabinet nemzeti földalapot hozott létre, és kizárta a külföldieket a termőföld-vásárlásból, a Medgyessy-kormány felülvizsgálta a földalap működését, átalakította a termőföld-vásárlási szabályokat és elindította a Földért életjáradék programot.

Ez utóbbit folytatja, immár a negyedik fázisban, Gyurcsány kormánya is. Ez 2006-tól a kormányzati számítások szerint 7000 ember számára teszi lehetővé, hogy földjét életjáradékra váltsa. A program első három szakaszában 50 000 hektárt vásárolt meg az állam ebben a konstrukcióban, 18 000 korábbi földtulajdonosnak biztosítva átlagosan havi 32 000 forintos életjáradékot. Ugyanilyen összeggel számolva ez az újabb programelem 2,7 milliárd forintba kerül a jövő évtől.

Új elem, hogy az önkormányzatoknak tartós földhasználatot biztosítanak a közfeladatok ellátására, részben új elem az, hogy kedvezményes hitelkonstrukcióval ösztönzik "a gazdaságos termeléshez szükséges birtokméret kialakítását". Annak megítélése, hogy mekkora ez a birtokméret, kormányonként változott, Orbánék a családi gazdaságokban, Medgyessyék az új típusú szövetkezetben látták a mezőgazdasági válság megoldásának kulcsát. Gyurcsány lépésében viszont egyáltalán nincs szó birtokméretről.

5. Növeljük az élelmiszerbiztonságot, megkönnyítjük a magyar termékek piacra jutását

Az élelmiszerbiztonság fontosságának hangoztatása az elmúlt időszak paprikaügyei után nem maradhat ki egy agrárfejlesztési programból. Igaz, már Orbánék kijelentették, hogy a "kormány támogatni kívánja a növényvédelem javulását", valamint azt, hogy a kormány "lépéseket tesz növény- és állategészségügyi szakszolgálatok megerősítéséért" és a mezőgazdasági export fokozásáért, de aztán sok minden nem történt.

Igaz, ennél sokkal tovább Gyurcsány sem ment. Annak a kijelentésnek például, hogy "fokozottan és rendszeresen ellenőrizzük a Magyarországon forgalomba kerülő élelmiszerek minőségét és élelmiszerbiztonsági színvonalát", nem egy nagyléptékűnek beharangozott kormányprogramban, hanem egy szakhivatal éves beszámolójában kellene szerepelnie.

Komolyabb, bár nem túl konkrétnak tűnő vállalás, hogy egyszerűsítik a kistermelők számára az élelmiszer-előállítás és értékesítés feltételeit, valamint az, hogy támogatják a termelői értékesítő szerveződések létrejöttét és működését. Az önkéntes szövetkezés támogatása már Orbán programjában is szerepelt és Medgyessynek is szívügye volt, akárcsak a szőlészek és borászok segítése - ez utóbbi ügyben Gyurcsányék a jövedéki adó nulla kulcsossá tételével konkrét lépést is tesznek.

6. Korszerű szaktanácsadási rendszerrel segítjük a termelőket

Regionális szaktanácsadási központok létrehozását és kétszintű szaktanácsadói hálózat működtetését ígéri a kormányfő. Ezekről az intézmények azon az evidencián kívül, hogy azok az oktatási intézményekre - egyetemekre, főiskolákra és azok tangazdaságaira, valamint középiskolákra és azok tangazdaságaira - támaszkodnak majd, semmit nem lehet tudni.

A vállalás ráadásul egyáltalán nem új. Már az Orbán-kormány programjában olvashattuk, hogy támogatják "a kutatás, az oktatás és a szaktanácsadás megerősítését, a három tevékenységnek egymásra kell épülnie", míg Medgyessy programjában az szerepelt: "kialakítjuk a mezőgazdasággal foglalkozók számára modern ismereteket nyújtó, ingyenes tanfolyamok rendszerét."

7. Rendezzük a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek helyzetét

A szövetkezetek és szövetkezeti üzletrészek ügye is a magyar agrárpolitikai egyik vesszőparipája - magára valamit is adó kormány nem készített úgy programot, hogy abban ne szerepeltek volna ezek a bűvös kifejezések. Az Orbán-kormány a szövetkezeti tagok földvásárlásának támogatását hirdette meg, Medgyessy azt vállalta: "a szövetkezeti üzletrészek felvásárlását befejezzük, az alanyi jogú szövetkezeti üzletrészekre megkülönböztetés nélkül vételi ajánlatokat teszünk, a felszámolt szövetkezetek üzletrész tulajdonosait kárpótoljuk."

Az utóbbi mondat szinte változtatás nélkül átkerült a száz lépésbe is: "kárpótoljuk a felszámolt mezőgazdasági szövetkezetek üzletrészeseit". Igaz, most némi konkrétumot is hozzátesz: "felmérjük az érintettek körét és üzletrészeik értékét, 2006-ban pedig meghirdetjük ezek kárpótlására vonatkozó jogi szabályozást". Ahogyan a pontok legtöbbjénél, ennél sem lehet tudni, hogy ez mennyibe kerül az államnak. Mint ahogyan az sem, mennyi bevételre számítanak abból, hogy lehetővé teszik az állam által korábban megvásárolt üzletrészek megvételét mezőgazdasági vállalkozók számára.

Lépés neve Érintettek száma Várható költségvetési hatás Aki először megígérte, elkezdte Megvalósulás
Foglalkoztatáspolitika, munkaügy
1. Munkanélküliek ellátásának javítása 430 000 - 0,03-0,04 milliárd forint Medgyessy-kormány -
2. Alkalmi munkavállalás bővítése 80 000 +0,5-0,6 milliárd forint Medgyessy-kormány -
3. Mezőgazdasági idénymunka meghosszabbítása n. a. n. a. Új -
4. Munkaügyi ellenőrzések szigorítása 10-15 000 vállalkozás + 0,3-0,4 milliárd forint Medgyessy-kormány -
5. Adószigor a feketemunka ellen 100 000 + 10 milliárd forint Új Részben
6. Feketefoglalkoztatásból büntetőügy n. a. - Új -
7. Bírságolt cégek kizárása a közbeszerzésből 10-15 000 vállalkozás - Új -
8. Minimálbér-garancia 160-180 000 n. a. Új -
9. Szigorúbb munkaerő-kölcsönzés 50-60 000 n. a. Új -
10. Munkavállalás szociális ellátásban részesülőknek is 200 000 n. a. Új -
11. Új közmunkaprogramok 200 000 n. a. Horn-kormány -
12. Aktív álláskeresés ösztönzése 400 000 n. a. Orbán-kormány -
13. Változó felnőttképzés 60-80 000 - Orbán-kormány -
14. Részmunkaidő nyugdíj előtt a versenyszférában n. a. - 4,77 milliárd forint Új -
15. A fogyatékos-foglalkoztatás új támogatási rendszere 40-60 000 n. a. Medgyessy-kormány -
Egészségügy
16. Új sürgősségi osztályok létrehozása - n. a. Orbán-kormány -
17. Új helikopterbázisok - n. a. Orbán-kormány -
18. Új mentőautók - - 1,8 milliárd forint Medgyessy-kormány -
19. Rákellenes program indítása 10 000 000 n. a. Orbán-kormány -
20. Onkológiák korszerűsítése 300 000 n. a. Medgyessy-kormány -
21. Daganatos betegek minősített ellátása 300 000 n. a. Medgyessy-kormány -
22. Egységes gyógyító-megelőző kassza 10 000 000 n. a. - -
23. Praxisközösség, praxisalap n. a. - - -
24. Olcsóbb gyógyszerek n. a. n. a. Medgyessy-kormány -
25. Szigorúbb gyógyszerreklám - - Medgyessy-kormány -
26. Átalakuló közgyógyellátás 500-600 000 n. a. Új -
27. Ellátási szabványok kialakítása 10 000 000 n. a. Új -
28. Indokolatlan vizsgálatért fizetni kell - n. a. Új -
29. Járulékfizetés egyéni nyilvántartása 3,8 millió n. a. Medgyessy-kormány -
30. A jogosultság ellenőrzése 3,8 millió n. a. Medgyessy-kormány -
31. Hatékonyabb járulékbeszedés 3,8 millió n. a. Orbán-kormány -
32. Csökkenő járulékok, több befizető 0,4-0,5 millió n. a. Horn-kormány -
33. Minden biztosított után fizessenek járulékot 3,8 millió n. a. Orbán-kormány -
34. Egészségügyi alapellátás mindenkinek 10 millió n. a. Orbán-kormány -
35. Ellátások a biztosítottaknak 3,8 millió n. a. Orbán-kormány -
36. Luxusellátásért külön kell fizetni n. a. n. a. Új -
Családtámogatások
37. Családi pótlék növelése 2 100 000 n. a. Medgyessy-kormány -
38. Extra családi pótlék egyedülállóknak 445 000 n. a. Új -
39. Megszűnő családi adókedvezmény 1 490 000 n. a. Új -
40. Csökkenő adókedvezmény 515 000 n. a. Új -
41. Új, egységes családtámogatás 650 000 - Medgyessy-kormány0 -
42. Átalakuló segélyezés 320 000 - 20 milliárd forint Medgyessy-kormány -
43. Munkavállalás lehetősége gyes mellett 140-160 000 n. a. Új -
44. A gyes nem adózik n. a. n. a. Új -
Lakótelepek
59. Panelfelújítás támogatása 200 000 - 20 milliárd forint Orbán-kormány -
60. Kamatterhek átvállalása 14-15 000 - 0,325 milliárd forint Új -
61. Energiatakarékosság: távfűtés egyéni hőszabályozása 2 000 000 n. a. Orbán-kormány -
62. Energiatakarékosság: távfűtés árának csökkentése 2 000 000 - Új -
63. Lakótelepi rendőrség 70-80 000 n. a. Új -
64. Lakókörnyezet-fejlesztés támogatása n. a. n. a. Medgyessy-kormány -
Adóváltozások
65. Felső áfakulcs 25-ről 20 százalékra 10 000 000 - 166 milliárd forint Új -
66. Szja-változások 2006-ban: kisebb felső kulcs, 50 000 forinttal emelkedő sávhatár 2 250 000 - 66 milliárd forint - -
67. Szja-változások 2007-ben: 150 000 forinttal emelkedő sávhatár, kamatadó 2 300 000 - 30 milliárd forint - -
68. Szja-változások 2008-ban: 200 000 forinttal emelkedő sávhatár 2 450 000 - 30 milliárd forint - -
69. Szja-változások 2009-ben: 400 000 forinttal emelkedő sávhatár 2 600 000 - 84 milliárd forint - -
70. Szja-változások 2010-ben: 700 000 forinttal emelkedő sávhatár 2 950 000 - 141 milliárd forint - -
71. Kedvezményes, 10 százalékos társasági adókulcs n. a. - 13 milliárd forint Új -
72. Az iparűzési adó 2006-os változása: a teljes ipa levonható a társasági adó alapjából n. a. - 18 milliárd forint Medgyessy-kormány -
73. Az iparűzési adó megszüntetése 2008-ban n. a. - 145 milliárd forint Új -
74. A tételes eho megszüntetése 2006. novemberében 4 000 000 - 42 milliárd forint Medgyessy-kormány -
75. A munkáltatói tb-járulék csökkentése 3 százalékponttal 2007-ben 4 000 000 - 240 milliárd forint Fidesz-kormány -
76. A munkáltatói tb-járulék csökkentése 2 százalékponttal 2009-ben 4 000 000 - 110 milliárd forint Fidesz-kormány -
77. Luxusadó 40-50 000 + 5 milliárd forint Új -
Mezőgazdaság
78. Agrárbiztosítás, kárenyhítés n. a. n. a. Új -
79. Állattenyésztők támogatása n. a. - 6,3 milliárd forint Új -
80. Növénytermesztés korszerűsítése n. a. - 102 millió forint Orbán-kormány -
81. Termőföldhasználat ésszerűsítése 7000 - 2,7 milliárd forint Medgyessy-kormány -
82. Élelmiszerbiztonság, agrárexport n. a. n. a. Orbán-kormány -
83. Szaktanácsadási rendszer létrehozása n. a. n. a. Orbán-kormány -
84. Szövetkezeti üzletrészek ügyének rendezése n. a. n. a. Medgyessy-kormány -


  • Hírek
  • Bankszámla