Etelka, Aletta
3 °C
4 °C

Elkényelmesednek a bankok

2009.03.03. 07:47 Módosítva: 2009-03-03 07:51:13

A parlament előtt levő, a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló jogszabálytervezethez (amelynek egyik legfontosabb célja, hogy korlátozza a pénzügyi intézmények egyoldalú, az ügyfél számára hátrányos szerződésmódosítását) több módosítást nyújtott be a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) - tudta meg a Napi Kováts Surdtól, a GVH termelő és szolgáltató ágazatok irodájának helyettes vezetőjétől. A szervezet kezdeményezi, hogy az új rendelkezések a már meglévő hitelszerződésekre is vonatkozzanak.

A törvény előírná, hogy az ügyfél számára kedvezőtlen módosításnál nem elég (a változtatás előtt 60 nappal) hirdetményben közzétenni a változtatást, 40 nappal a hatályba léptetés előtt közvetlen módon is értesíteni szükséges az ügyfelet, aki ilyenkor ingyenesen fel is bonthatja a szerződését. Kováts szerint a kiterjesztés valószínűsíthetően nem ütközik a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába, ugyanis a szerződéseket csak a jövőre nézve kell összhangba hozni az új törvényi rendelkezésekkel.

Továbbá, e módosítás révén a pénzügyi intézményeket nem éri olyan tisztességtelen, méltánytalan hátrány sem, mely abból adódna, hogy olyan terheket ró rájuk a módosítás, amellyel a szerződések megkötésekor nem számolhattak, és aminek következtében a szerződéses egyensúly a hátrányukra végzetesen felborulna.

A GVH kifogásolja azt is, hogy a jogszabály továbbra is tág teret hagy az egyoldalú szerződésmódosítások feltételeire. A változtatási lehetőséget így kizárólag arra az esetre szűkítené, amikor a szerződés a pénzügyi szolgáltató érdekkörén kívül eső, objektívan igazolható, ellenőrizhető körülményen alapuló feltételeket egyértelműen és kiszámíthatóan meghatározta.

Kováts elmondta: vizsgálataik alapján kiderült, hogy a hitelintézetek nem egy esetben üzletpolitikai döntéshez, sőt akár jövedelmezőségi elváráshoz kötik jelenleg szerződéseikben a változtatásra lehetőséget adó okot. A szakember úgy véli, hogy a jelenlegi gyakorlat elkényelmesítheti a bankokat, amelyek így saját hibás üzletpolitikai döntéseik hatását is továbbháríthatják az ügyfelekre.