István, Vajk
17 °C
34 °C

Márciustól jaj lesz annak a banknak, amelyik megszegi a magatartási kódexet

2010.01.14. 16:26 Módosítva: 2010-01-14 16:43:09
Év elején lépett hatályba a banki magatartási kódex, amelyhez a pénzügyi szektor döntő része csatlakozott, aláírta. A PSZÁF már most is várja a bejelentéseket, és kemény ellenőrzéseket márciustól tervez indítani.

A banki magatartási kódex idén év elején hatályba lépett. Személyi hatálya a lakossági hitelezéssel foglalkozó pénzügyi szervezetekre, kereskedelmi bankra, jelzálog-hitelintézetre, lakás-takarékpénztárra, takarék- és hitelszövetkezetre, fióktelepre és pénzügyi vállalkozásra – ide értve lízingcégeket is – kiterjed.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete folyamatosan regisztrálta a csatlakozókat, és nevüket közzé tette honlapján. 2010. január 13-ig 254 hitelező csatlakozott, ez az érintett intézmények 78 százalékát (a lakossági hitelvolument tekintve több mint 95 százalékát) jelenti. Ezek alapján elmondható, hogy a hitelezési szektorral egyezségre jutott a PSZÁF, az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartás elveit elfogadta a szektor – írja közleményében a PSZÁF.

A hatálybalépést követően a Felügyelet honlapján közzétette azon intézmények listáját is, amelyek lakossági hitelezéssel (pénzügyi lízinggel) foglalkoznak és nem csatlakoztak a Kódexhez. A nem csatlakozott intézmények száma: 59 (ebből 3 hitelintézet vagy hitelintézeti fióktelep: Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zrt., AXA Bank Europe SA. Magyarországi Fióktelepe és az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe).

A Felügyelet külön nevesítette azon intézményeket is, amelyek már kifejezték szándékukat a csatlakozásra, de a konkrét csatlakozásukra bizonyos feltételek bekövetkezését követően kerülhet sor. Csatlakozni szándékozó intézmények száma 13. Ide azon intézmények kerültek, amelyek jelenleg módosítják a Kódex előírásainak megfelelően belső szabályzataikat, vagy refinanszírozóik esetében kell ugyanezt megtenni.

A Felügyelet közzétette továbbá azon intézmények listáját is, amelyektől tevékenységi körükre tekintettel nem elvárt a csatlakozás. E lakossági hitelezéssel és pénzügyi lízinggel nem foglalkozó intézmények száma: 140, valamint a magyarországi biztosítóintézetek, önkéntes nyugdíjpénztárak (ezek tagi kölcsöne nem számít lakossági hitelnek).

A PSZÁF felpörög

A Kódex alapvetően az önszabályozás eszköze, azonban az ügyfelek védelme és a korrekt vállalkozások elismerése érdekében szükséges a Kódex elvárásainak érvényesítése.

Azért, hogy a vállalt elvek a gyakorlatban is érvényesüljenek, a Felügyelet kiemelt figyelmet szentel a meghatározott magatartási szabályok betartatásának. Ennek lehetőségét biztosítják a jogszabályok, melyek alapján a Felügyelet felkészült az ellenőrzési feladatokra.

A Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárás keretében vizsgálja a Kódexnek való megfelelést, amit már most a hatálybalépést követően proaktív szemlélettel nyomon követ.

A Felügyelet panaszkezelési területe 2010. január 1-től a Magatartási Kódexnek való megfelelés szempontjából is értékeli a beérkező kérelmeket a csatlakozott intézmények esetében. Amennyiben e tekintetben rendellenességet észlel, fogyasztóvédelmi vizsgálat keretében tárja fel az ügyet.

A Felügyelet pedig 2010 márciustól tervezi azt a vizsgálatot, amely a Kódexben vállalt feltételeknek való megfelelést átfogóan ellenőrzi az érintett piaci szereplő körében. A vizsgálatban kiemelt figyelmet kap az egyoldalú szerződésmódosítás és az indokokat felsoroló listának való megfelelés, valamint a végrehajtási eljárás előtt és közben alkalmazandó felelős hitelezői magatartás elvei.