István, Vajk
19 °C
33 °C

Így lehet visszakapni a családi pótlék miatt megfizetett adót

2010.01.26. 07:37 Módosítva: 2010-01-26 07:50:27
Az Alkotmánybíróság tavaly decemberben visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a családi pótlék adókötelezettségével kapcsolatos rendelkezéseket. Ki és hogyan kérheti vissza a családi pótlék miatt megfizetett adót? Az APEH az ezzel kapcsolatos tudnivalókat ismertette a honlapján.

Mint ismert, december közepén visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az Alkotmánybíróság a családi pótlékos, szeptember 1-jétől hatályba lépett adószabályt. (A döntéssel, meg annak indoklásával az adószakértői szakma krémje nem ért egyet.) A szabály adóterhet nem viselő járandósággá nyilvánította a családi pótlékot, és ezen keresztül a magánszemély jövedelmének egy részét magasabb adókulcsú sávba tolta, így jogilag nem, ám gyakorlatilag mégis a családi pótlék egy részét adóként vissza is fizette az államnak.

A visszamenőleges megsemmisítés miatt majd idén lehet visszakérni a túlfizetett adót, ennek mikéntjéről az adóhivatal honlapján tett közzé egy tájékoztatót.

A munkáltatóknak semmi dolguk nincs

A munkáltatóknál a jogszabályi változások következtében nincs szükség a 2009. szeptembert követő elszámolások utólagos módosítására, az adóelőleg-túlfizetés visszatérítésére, a havi bevallások önellenőrzésére, a 09M30-as igazolásoknak a hatályos jogszabály alapján történő kitöltésén túl nem terheli őket többletkötelezettség.

Az szja-bevallás különböző formáiban lehet visszakérni

A magánszemélyek 2009-ről teljesítendő bevallási kötelezettségüknek a rendes évi személyijövedelemadó-bevallással, vagyis a 0953-as bevallással, a 0953E egyszerűsített bevallással, valamint a 09M29-es munkáltatói adómegállapítással tehetnek eleget.

Az egyszerűsített bevallás, valamint a munkáltatói adómegállapítás esetében a magánszemélyeknek nincs teendőjük, ugyanis ezeknél az összevont jövedelemadatok már nem tartalmazzák a családi pótlék adóköteles összegét.

A magánszemélyek nagy többségét kitevő normál szja-bevallással érintettek, vagyis a 0953-as bevallást benyújtók esetében a 09M30-as igazolásban nem szerepel a családi pótlék adóköteles összege, így azt a bevallásban korrekciós tényezőként nem kell figyelembe venni, bevallásukat a munkáltató által kiállított igazolás alapján kell elkészíteni.

Akiknek év közben – 2009. augusztus 31-e után – megszűnt a munkaviszonya/tagsági viszonya, és év közben nem létesítettek új jogviszonyt, a munkáltatótól kapott Adatlap 2009. 14. sora az egyéb adóterhet nem viselő járandóságok között tartalmazhatja a családi pótlék adóköteles összegét. A megjegyzés rovatban azonban külön is szerepel az az összeg, amelyet a munkáltató az adóelőleg levonásakor adóköteles családi pótlék jogcímen, adóterhet nem viselő járandóságként figyelembe vett. Ebben az esetben a megjegyzés rovatban szereplő összeget le kell vonni az adatlap 15. sorának „d” oszlopában található összegből. Az adatlapon szereplő személyi jövedelemadó előleg nem igényel korrekciót.

Egy hónap múlva itt a pénz

Ha - összevetve a ténylegesen levont személyi jövedelemadót, adóelőleget a bevallásban megállapított adóval - az adózó javára különbözet mutatkozik, azt az adóhatóság, vagy - munkáltatói elszámolás esetén - a munkáltató visszatéríti.

Az APEH a magánszemélyek 0953-as bevallásában feltüntetett visszatérítendő jövedelemadót és járulékot a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban 2010. március 1-jétől utalja ki. Az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó bevallás esetében a kiutalás legkorábbi időpontja február 1. Ha az adózó bevallását javítani kell, a kiutalásra nyitva álló határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani.

Az egyszerűsített bevallás esetében, amennyiben a magánszemély elfogadja az adóhatóság ajánlatát, és egyszerűsített bevallását 2010. május 20-ig aláírásával ellátva visszaküldi az adóhatóságnak, a kiutalásra az előbb ismertetett általános szabály vonatkozik.

Munkáltatói adómegállapítás esetén a magánszemély javára mutatkozó különbözetet a munkáltató az adómegállapítás határidejét (2010. május 20.) követő legközelebbi bérfizetéskor téríti vissza.