A jó adózó cégek kisebb bírsággal megúszhatják

2010.02.02. 06:58 Módosítva: 2010.02.02. 07:06
Érdemes a szigorú feltételek teljesítése után jelentkezniük a vállalkozásoknak a minősített adózói adatbázisba, mert néhány esetben olcsóbban megúszhatják, ha adóhiányt állapít meg náluk az APEH.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) – 2010. január 1-jét megelőzően és azt követően is hatályos – szabálya szerint az adóbírság általános mértéke az adóhiány 50 százaléka (bizonyos, speciális esetekben 75 százaléka). Újdonság, hogy január 1-jétől a  minősített adózók esetén az általános szabálytól eltérően a kiszabható adóbírság mértéke az adóhiány 20 százaléka, amennyiben az adóhatóság első alkalommal állapít meg az adózó terhére adóhiányt a minősített adózói adatbázisba történő felvételt követően – ismerteti Veszprémi István, a Deloitte Zrt. adópartnere.

Ám ha az adóhiány olyan kötelezettségszegés eredménye, amely után 75 százalékos mértékű adóbírság kiszabásának van helye, akkor a minősített adózót is ezzel a legmagasabb, 75 százalékos bírsággal lehet sújtani. Ilyen esetnek minősül, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, ezen esetekben tehát attól függetlenül 75 százalékos mértékű adóbírság kerülhet kiszabásra, hogy minősített adózónak minősül-e egy adózó vagy sem.

Az Art. meghatározza, hogy ki minősülhet minősített adózónak. E szerint az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, aki (amely) legalább a kérelem előterjesztésének napját megelőző 3 éven át működött, és a kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az adóhatóság nem állapított meg a terhére adóhiányt, nem indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt vagy áll csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt, illetőleg az adózó fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelmet nem terjesztett elő. Az állami adóhatóság a minősített adózót annak kérelmére, az erre a célra létrehozott és közzétett külön nyilvántartásában tünteti fel. A nyilvántartásba az adózó az APEH oldalán is megtalálható nyomtatvány kitöltését követően tud bejelentkezni.

http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/kerelem/10t112.html

Amennyiben azonban a nyilvántartásba vételt követően az adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a nyilvántartásból törli.

A jogalkotó szándéka szerint a fenti törvénymódosítás célja olyan, a gazdaság fehérítését szolgáló rendelkezés beiktatása az eljárási törvénybe, amely pozitívan különbözteti meg azokat az adózókat, akik adókötelezettségeiket kifogástalanul teljesítik. A változás előreláthatólag a minősített adózókról vezetett adózói adatbázis szélesítését eredményezi, azáltal, hogy ezen minőséghez eljárási típusú kedvezményt társít, továbbá a változással a jogalkotó kellő motivációt kíván biztosítani a jogszabályi előírásokat betartó adózói magatartás fenntartása érdekében.

Az említett törvénymódosítás egy esetleges későbbi adóhatósági vizsgálat és azt követő megállapítás során lényegesen kedvezőbb helyzetbe hozza a minősített adózónak minősülő adózókat.  • Hírek
  • Hírek