Árpád
-3 °C
4 °C
Index - In English In English Eng

Közlemény

2010.04.22. 22:38

Az Indexen 2010. március 12-én megjelent cikkhez kapcsolódóan a MÁV Zrt. az alábbi tájékoztatást adja.

A MÁV Zrt. és a MÁVI Zrt. között létrejött szerződésekkel kapcsolatban a MÁV Zrt. válaszában azt is jelezte, hogy a két cég között a Kbt. 2/A §-on kívüli egyéb mentességi szabályok állnak fenn. Tehát szerződéskötésre nem a Kbt. 2/A § alapján került sor, hanem a különös eljárási rend mentességi szabályai szerint. Ezen mentességi szabályok alkalmazásánál a Kbt. nem írja elő a közbeszerzési törvény hatálya alá történő bejelentkezést.

A hivatkozott mentességi szabályokat a Kbt. 173. § (1) bekezdés a) pontja tartalmazza. A két cég közötti szerződések megkötése során ezen szabályok kerültek alkalmazásra. A Kbt. 173. § alkalmazására kerülhet sor a közszolgáltatással közvetlenül összefüggő beszerzés esetén, ha annak tárgya nélkül e tevékenység nem látható el. A MÁV Zrt. esetében a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja rögzíti a közszolgáltatási tevékenységet, azaz alaptevékenységként a vasúti közlekedés terén közszolgáltatást nyújtó hálózatok rendelkezésre bocsátását, illetőleg üzemeltetését, működtetését.

A Kbt.173. § (1) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy mentes a különös eljárási rendben (közszolgáltatói rezsim) a közbeszerzési eljárás alól az a beszerzés, amelyben az ajánlatkérő olyan szervezettel köt szerződést, amely vonatkozásában a számvitelről szóló törvény értelmében összevont (konszolidált) éves beszámoló-készítési kötelezettsége áll fenn; amely felett az ajánlatkérő – közvetlenül vagy közvetve – meghatározó befolyást képes gyakorolni; amely felett ugyanaz a szervezet gyakorol – közvetlenül vagy közvetve – meghatározó befolyást, mint az ajánlatkérő felett, feltéve, hogy az Európai Unión belüli árubeszerzések, szolgáltatások vagy építési beruházások terén az a) pontban meghatározott szervezet előző háromévi átlagos forgalmának legalább nyolcvan százaléka a vele az a) pont szerinti viszonyban álló szervezetekkel folytatott gazdasági tevékenységből származott.

A MÁV Zrt. és a MÁVI Zrt. viszonylatában mind a Kbt. 173. §-ában foglalt alanyi (a MÁVI Zrt. a MÁV Zrt. kizárólagos tulajdonában áll), mind pedig a forgalmi (a MÁVI Zrt.-nek a beszerzést megelőző háromévi forgalma több mint 80%-ban a MÁV Csoporttól származott) feltételek fennállnak. Ezen túlmenően a beszerzés tárgya szerinti feltételek megléte (a beszerzés tárgya a közszolgáltatással összefügg, vagy többségében azzal függ össze) esetenként megvizsgálásra került, és mivel ez az összefüggés fennállt, a szerződések közvetlenül a MÁVI Zrt.-vel megkötésre kerülhettek.

A MÁVI Zrt. honlapján 2010. március 1-jétől bárki számára hozzáférhető az a nyilatkozat, amely, a fent részletezettekkel összhangban, részletesen rögzíti a társaság közbeszerzési státuszát.