Kósa most az iparűzésiadó-üggyel elégedetlen

2010.06.09. 17:21
Visszacsinálná a Fidesz azt az előző kormányzati ciklusban hozott döntést, hogy az APEH szedje be és utalja tovább az önkormányzatoknak az iparűzési adót. Pedig a jelenlegi szabálynak sok előnye van.

Az önkormányzati adóhatóságok mintegy kétszer olyan hatékonyak az iparűzési adó beszedésében, mint az APEH - nyilatkozta Kósa Lajos fideszes képviselő annak kapcsán, hogy frakciótársával, Zombor Gáborral közösen benyújtott indítványukban kezdeményezik: júliustól ismét a helyi önkormányzati adóhatóság szedje be az iparűzési adót.

A korábbi önkormányzati hatáskör visszaállítására vonatkozó előterjesztés kapcsán Debrecen polgármestere elmondta, az önkormányzatiság szűkítésének értékeli azt a szocialista kormányzás ideje alatt született szabályozást, amelynek értelmében idén január elsejétől az állami adóhatóság, azaz az APEH gyakorolja a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket, szedi be ezt a bevételt, havonta utalva a pénzt az önkormányzatok számlájára.

Az önkormányzatiság lényege, hogy az önkormányzati jellegű feladatokat az önkormányzat látja el, az államiakat pedig az állam. Az önkormányzati adót, amelyet a helyhatóság rendeletben állapít meg, helyes, ha az önkormányzat szedi be - fogalmazott, rámutatva arra, hogy az önkormányzat sokkal pontosabban látja és ismeri a helyi viszonyokat, hatékonyabb tud lenni.

Javaslatuk újítását abban jelölte meg, hogy ha a helyi önkormányzat nem tudja, vagy nem akarja beszedni az iparűzési adót, akkor helyette ez ügyben az APEH jár el.

Kósa Lajos és Zombor Gábor - mindketten polgármesterek - előterjesztésükben utalnak arra is: az idei költségvetés felhatalmazza az APEH-et, hogy az iparűzési adóbevételek időbeli eltéréséből adódó átmeneti hiányok fedezetére a kincstár kamatmentes hitelt nyújtson az adóhatóságnak, a régi eljárási rend visszaállításával pedig erre nem lenne szükség.

A javaslat fő célja - foglalta össze Zombor Gábor -, hogy az erre egyébként megfelelő apparátussal rendelkező önkormányzatok legfontosabb saját bevétele, az iparűzési adó kiszámíthatóan érkezzen be a helyhatóságokhoz.

A korábbi szabály visszaállításától az adómorál javulását is reméli. Zombor Gábor rámutatott: az önkormányzatok közvetlenebb kapcsolatban vannak a helyi vállalkozásokkal, rugalmasabban történhet a beszedés, ha ez a két fél tárgyal egymással, továbbá javít az adómorálon, ha a vállalkozó érzékeli, biztosan helyi fejlesztésekre fordítják a befizetéseit.

Sok előnye van a mostani rendszernek

Tavaly szinte közelharcot kellett vívnia a kormánynak sok parlamenti képviselővel, akik polgármesterek is egyben, hogy idén már az APEH szedje be az iparűzési adót. Teljesen felesleges ugyanis minden egyes önkormányzatnál külön adóhatóságot, ezzen foglalkozó személyt fenntartani, és a vállalkozásoknak is nehézkes, hogy szinte önkormányzatonként mást és mást várnak el az iparűzési adó bevallásánál.

Ráadásul, azzal, hogy idén már az APEH-hez kell bevallani az adót, információink szerint több vállalkozásról kiderült, hogy a korábbi években bár kellett volna fizetnie adót, mégsem tette.  • Hírek
  • Hitelkártya