Tamás
-7 °C
8 °C

A PSZÁF újra megintette a Jógazdát

2010.06.22. 21:39
Tőkeproblémák miatt intézkedést alkalmazott a Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztárral szemben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).

A felügyelet honlapján közzétett határozat felszólítja a budapesti székhelyű hitelintézetet arra, hogy a jövőben maradéktalanul tartsa fenn a belső tőkeszükséglet mindenkori szabályozói tőkekövetelményhez viszonyított 122 százalékos arányát, ennek keretében állítsa helyre kockázatai, és a kockázatok fedezésére rendelkezésre álló szavatoló tőke közötti összhangot.

A takarékpénztárnak határidőket és felelősöket is megjelölő - az igazgatóság, a felügyelő bizottság, valamint a takarékpénztár könyvvizsgálója által jóváhagyott - intézkedési tervet kell készítenie, és legkésőbb 2010. június 30-ig benyújtania a felügyeletnek. Az intézkedési tervben foglaltakat folyamatosan, de legkésőbb 2010. július 30-ig kell végrehajtania a pénzintézetnek.

Ez nem az első eset

A felügyelet már áprilisban is intézkedést alkalmazott a Jógazdával szemben, és személyi bírságokat is kiszabott. Akkori határozatában egyebek között a teljes körű együttműködésre, adatszolgáltatási kötelezettségének betartására szólította fel, továbbá arra, hogy maradéktalanul tegyen eleget a hitelintézetek befektetéseinek korlátozására, illetve a befolyásoló részesedésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, és az azokkal ellentétesen fennálló állapotot legkésőbb 2010. június 30-ig szüntesse meg.

Juhász Bélát, a takarékpénztár felügyelő bizottságának elnökét a tisztségével 2009-ben elért nettó jövedelme 80 százalékának, Turóczy Györgyöt, az igazgatóságnak elnökét a tisztségével 2009-ben elért nettó jövedelme 40 százalékának, Bánszkyné Szepesi Évát, a takarékpénztár ügyvezetőjét pedig a tisztségével 2009-ben elért nettó jövedelme 30 százalékának megfelelő összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a felügyelet áprilisban a jogszabályi előírások súlyos megsértése, illetve a felügyeleti határozatokban foglaltak teljesítésének elmulasztása kapcsán fennálló személyes felelősségük miatt.