Ne öljék meg a Költségvetési Tanácsot!

2010.12.06. 16:11
Közös nyílt levelet tett közzé a Financial Times-ban a holland, a svéd és az angol költségvetési tanács elnöke. Hangsúlyozzák a költségvetést felügyelő, azt függetlenül elemezni képes szervezetek fontosságát, és Hugo Chavezt hozzák példaként, aki megszüntette a büdzséjét kritizáló venezuelai társszervet.

A Financial Times-ban a svéd, az angol és a holland költségvetési hivatal vezetője kiállt a magyar Költségvetési Tanács mellett, felemelte a szavát a Fidesz-kormány által halálra ítélt független intézmény érdekében.

Érdemes tudni, hogy a svédek és a hollandok évekkel ezelőtt hozták létre maguknál az ottani költségvetési hivatalt, amely hasonló, sőt, szélesebb jogkörökkel rendelkezik, mint a mostani, a magyar kormány által lebutítani szándékozott Költségvetési Tanács. Hollandiában például nem számít komoly pártnak, amelyik a választási programját nem adja oda a költségvetési hivatalnak, hogy az árazza be, mondja meg róla a lakosságnak, hogy mivel járna, ha az adott párt kerülne hatalomra és valósítaná meg választási programját. Az angolok nemrégen alapították meg saját intézményüket.

A KT sorsa pár óra múlva eldőlhet, hamarosan tartják a parlamentben a KT-t is érintő módosító javaslatokról a szavazást, és jelen állás szerint a kormánypárti képviselők támogathatják a kabinet szándékát leképező, a mai KT-ból gittegyletet faragó indítványt.

A három külföldi közgazdász levele magyar fordításban így szól.

"Az állami adósságválság bebizonyította, hogy sok országban nem megfelelő a jelenlegi költségvetési rendszer. Ez a felismerés vezetett a felelős költségvetési politikát biztosítani képes új eszközök kifejlesztésére, nevezetesen független költségvetési felügyeleti szervek létrehozására. Az EU-tagországok pénzügyminiszterei a közelmúltban egyeztek meg arról, hogy meghatározzák a költségvetési tanácsokra vonatkozó sztenderdeket, és megállapították, hogy a testületek „feladata független elemzések, értékelések és előrejelzések készítése”.

Független költségvetési felügyelő szervezetek már a múltban is léteztek. A holland központi tervhivatal (Central Planning Bureau) és az amerikai Kongresszusi Költségvetési Hivatal (Congressional Budget Office) két ismert példa. Az utóbbi időben Svédország, Magyarország, Szlovénia és az Egyesült Királyság hozott létre hasonló intézményeket.

A Költségvetési Tanácsok működése mögötti elképzelés lényege a költségvetési fegyelem ösztönzőinek megerősítése. A testületek ezt úgy érik el, hogy felhívják a figyelmet a különféle gazdaságpolitikai döntések várható következményeire, segítik a fenntartható költségvetési politikára vonatkozó információk megértését.

Magyarország a Költségvetési Felelősségi Törvény keretében 2008-ban hozott létre egy költségvetési tanácsot. Az új költségvetési keretrendszer válasz volt a korábbi költségvetési fegyelmezetlenségre. A tanács feladata lett a költségvetési szabályok betartásának felügyelete is.

A magyar költségvetési tanács tevékenységét független módon végezte, amivel nemzetközi tekintélyre tett szert. Most azonban létét veszély fenyegeti. Miután kimutatta, hogy a kormány költségvetési törvényjavaslata túlságosan optimista, olyan módosító javaslat került a parlament asztalára, amely a tanács költségvetésének megvonása által annak megszűnését eredményezné. Úgy tűnik, a kormányzó Fidesz  elhatározta, hogy a tanácsot valami más, hatástalanabb testületre cseréli.

A tanácsot megölni – azért mert elvégezte munkáját – tovább veszélyeztetné a magyar költségvetési politika hitelességét. Egy ilyen lépés szembe menne a költségvetési felügyeleteket megerősítő jelenlegi nemzetközi tendenciákkal. Nyomatékkal sürgetjük a Fideszt, hogy vizsgálja felül álláspontját.

A magyarországi fejlemények jelentősek a független költségvetési felügyeletek működőképességének általános szempontjából is. A kormányok könnyen megadják támogatásukat elvi síkon. Nehezebb a helyzet, amikor megérkezik a valóságos kritika. Vannak példák más országokból is. Hugo Chavez bezárta a költségvetési tanácsot Venezuelában. Svédországban a pénzügyminiszter a költségvetési keret csökkentésével fenyegetőzött, miután a Költségvetési Tanács kritizált bizonyos szakpolitikákat.

Az e területen hosszabb múltra visszatekintő országokban a költségvetési felügyelő intézmények szert tettek olyan tekintélyre, amely megóvja őket a politikai nyomástól. Azokban az országokban, ahol csak az utóbbi időben jöttek létre, az ilyen intézmények helyzete bizonytalanabb. A politikusoknak meg kell tanulniuk együtt élni ezekkel az intézményekkel.

Lars Calmfors, a svéd Költségvetési Tanács elnöke.

Robert Chote, a brit Költségvetési Felelősségi Hivatal elnöke.

Coen Teulings, a holland Központi Tervhivatal igazgatója."