Pandora, Gabriella
-1 °C
4 °C

Perek kísérik az állami milliárdok sorsát

2011.02.18. 13:51 Módosítva: 2011-02-18 15:57:52
Nemrégiben feljelentést tett a Higi Papírsoft Zrt. részvénycsomagjának eladása ügyében Tóth Miklós, a cég korábbi vezérigazgatója, mondván: a vételár 90 százalékát nem kapta meg, holott másfél éve megkötötték a szerződést. A Higi történetét az elmúlt években perek és feljelentések kísérték, közben pedig bizonytalan annak a több milliárdos hitelnek a sorsa, amit az állami fejlesztési bank nyújtott a cég szolnoki papírgyárának építésére.

„A Higi Papírsoft az új MFB-menedzsment egyik nehéz öröksége, az új vezetés keresi a módját, hogy minél kisebb veszteséggel fejezhesse be ezt az ügyet” – ezt a szűkszavú választ adta a Magyar Fejlesztési Bank a szolnoki papírgyár ügyével kapcsolatos kérdésünkre.

Tényleg aggódik a bank

Cikkünk megjelenése után írásos nyilatkozatot juttatott el lapunkhoz az MFB. Ebben megismétlik: az MFB nem sértheti meg a titoktartási kötelezettségeket, ezért nem közöltek részleteket. Megjegyzik ugyanakkor: "a cikkben emlegetett hitelezési döntések ésszerű magyarázatára az MFB jelenlegi menedzsmentje nem tudott rájönni. Erre vonatkozóan szívesen megismernénk az MFB tavaly távozott első számú vezetőinek a részletes magyarázatát". Az MFB mostani vezetői egyetértenek azzal a következtetésünkkel, hogy a hitel visszafizetése aggályos.

Egyebek mellett azt szerettük volna megtudni, hogy a tavalyi kormányváltás után lecserélt MFB-menedzsment foglalkozott-e a Higi-szerződéssel, hogy a kölcsön törlesztőjét rendben fizeti-e a papíripari vállalkozás, hogy milyen fedezettel és milyen feltétellel adták a több milliárdos hitelt, hogy mi lehet az állami milliárdok sorsa, ha a cég – amely ellen jelenleg is van benyújtott felszámolási kérelem – csődbe megy. És noha a kérdéseinkre üzleti és banktitokra hivatkozva nem kaptunk az idézett rövid válasznál részletesebb tájékoztatást, abból úgy tűnik: a hitelügylet aligha az MFB előzetes várakozásai szerint zajlik.

Lassan épült, lassan fizették

Mint arról korábban több cikkben beszámoltunk – a Higi-történet fontosabb dátumai pedig keretes írásban cikkünk végén is elolvashatók –, az előző kormányzati ciklusban az állami fejlesztési bank több mint hétmilliárdos hitelt adott a gyár építésére a részben offshore-tulajdonban lévő cégnek. (Az eredeti hitelszerződés tudomásunk szerint 9 milliárdról szólt, de az MFB banktitokra hivatkozva ezt sem árulta el.) A gyár a tervezettnél sokkal később elkészült ugyan – a termelés 2009 végén indult el –, azonban a Higi helyzete ma bonyolultabbnak tűnik, mint korábban volt.

A Fővárosi Bíróság már egy korábbi érdeklődésünkre közölte: „2007 óta több felszámolási eljárást kezdeményeztek a Higi Papírsoft Zrt.-vel szemben”. A céget többek között a papírgyár építésén résztvevő, ám ki nem fizetett cégek számoltatták volna fel. 2009 nyarán azonban, mint megírtuk, ezeket a kérelmeket visszavonták, miután az MFB akkor azt vállalta: a hitel aktuális részletének folyósításakor „elsődlegesen a szállítói követelések kerülnek teljes összegben kifizetésre, biztosítva ezzel a felszámolási eljárás veszélyének elhárítását”.

Ebből az írásba is foglalt ígéretből azonban semmi nem lett – az MFB később már azzal érvelt, hogy a lejárt követelések ügyében semmilyen felelőssége nincs –, így a gyárépítésen résztvevő egyik cég, a Mavacsa Bt. 2009. szeptember 23-án ismét felszámolási, hivatalos néven fizetésképtelenségi eljárást indított a Higi ellen. A tavaly május 28-án pontosított kérelemben kamatok nélkül nagyjából 165 millió forint megfizetését követelte a Mavacsa, amely 2006 áprilisában szerződött a Higivel a gyárépítésre, és két 2007-es, valamint egy 2008-as számla után járó pénzére várt. Pontosabban vár, még ma is.

Százmilliós vita feljelentéssel

A háromból legnagyobb összegű, 2008-as számla értéke 135 728 000 forint, ennek jogosságát azonban a Higi Papirsoft – fél évvel annak benyújtása után – vitatni kezdte, mondván: a számlát a Mavacsa kétszer állította ki. A papírgyár építésének fővállalkozója, a ma már felszámolás alatt álló N+N Kft. – amellyel a Mavacsa szintén kötött vállalkozói szerződést – ugyanis 2008 nyarán szintén fizetett 135 728 000 forintot a Mavacsának; összeg szerint tehát pont annyit, amennyit a Mavacsa a Higitől követelt.

Terner, Kelemen és a Tóthok

A Higi Paprisoft igazgatóságának öt tagja jogosult cégjegyzésre: Terner Géza, Tóth Endre, Térpál Sándor, Kelemen Péter és Oleg Stalnov; korábban ebbe a körbe tartozott Tóth Miklós előző vezérigazgató is. Terner az Opten cégtárának adatai szerint tizenegy magyar cégben tulajdonos vagy volt tulajdonos (az esetleges offshore-cégeken keresztüli közvetlen tulajdont nem számolva). A cégadatok szerint luganói lakcímű, ám ismerői által bécsi illetőségűnek mondott férfi neve korábban a Strabag pártfinanszírozási ügyében is felmerült.

Terner 1999 és 2005 között volt először a Higi tulajdonosa, 2003-ig az ügyvezetésben is szerepet vállalt. Több cégben van, illetve volt érdekeltsége, amelyben Tóth Miklós és/vagy Tóth Endre is tulajdonos vagy a menedzsment tagja volt (ilyen volt a csillebérci úttörőtábor megvásárlásával is próbálkozó Mobilber Kft.). A Terner GmbH ma már megszűnt magyarországi kereskedelmi képviseletét Kelemen Péter vezette. Ő jelenleg is Terner magyarországi kézbesítési megbízottja, és ügyvezetője annak az Energy Star Ipari Befektetési Kft.-nek, amely dán tulajdonosának magyar kézbesítési megbízottja Terner Jelena.

A Higi szerint a Mavacsa megpróbálta őt megtéveszteni, ugyanazt a munkát kétszer akarta kifizettetni. Ezért a cég akkori vezérigazgatója, Tóth Miklós 2010. május 10-én feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen különösen nagy értékre elkövetett csalás bűntettének alapos gyanúja miatt. Magánokirat-hamisítással is megvádolta őket, miután az N+N és a Mavacsa 2010 februárjában azt állította: a 135 728 000 forintot egy 2007-es – a feljelentés szerint addig soha nem látott – megállapodás alapján fizették ki, ezért az nincs összefüggésben a Mavacsa és a Higi közötti szerződéssel.

A BRFK gazdaságvédelmi főosztálya 2010. szeptember 6-án zárta le a nyomozást azzal, hogy „a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése”. A rendőrség arra jutott, hogy a Mavacsa „által kiállított számla benyújtására a feljelentésben foglaltakkal ellentétben nem jogosulatlan anyagi haszonszerzés végett került sor, hanem a szerződésben foglalt maradványtartozás kifizetésére irányult”.

Elsőfokon nincs felszámolás

Nem sokkal a nyomozás lezárását követően a Fővárosi Bíróságon első fokon véget ért a felszámolási eljárás is. A bíróság a 2010. november 30-i első fokú, fellebbezés miatt jogerőre nem emelkedett határozatával elutasította a felszámolási kérelmet. A döntés indoklása szerint a Mavacsa „nem rendelkezett a 135 728 000 forint összegű tartozásra a csődtörvénynek megfelelő fizetési felszólítással”, míg a másik két tartozásról azt állapította meg, hogy „az adós e tartozásra kiterjedően nem kapott fizetési felszólítást”.

Vagyis a bíróság szerint a Mavacsa nem tudta igazolni, hogy az előírásoknak megfelelő fizetési felszólítást küldött a felszámolási kérelem benyújtása előtt. Ez azért különös, mert a dokumentumok szerint Tóth Miklós, a cég vezérigazgatója egy 2010. augusztus 11-i nyilatkozatban leírta: a három Mavacsa-számlát a Higi befogadta, „de azokat nem egyenlítette ki, és az alábbiakban meghatározott időpontban a számlák tekintetében a Higi Papírsoft Zrt. részére küldött felszólító leveleket átvette”.

Egy fedezetlen offshore-váltó

A Mavacsa még a felszámolási eljárás megindítása előtt megpróbálta a követeléseit érvényesíteni, miután a Higi egyik tulajdonosa, az offshore-paradicsomnak számító Brit Virgin szigeteken  bejegyzett Challenger Consultancy Services Ltd. az ominózus 2007-es és 2008-as számlák fedezetére még 2008-ban letétbe helyezett három, összesen 135 millió forintnyi váltót.

Ezeket a váltókat a Mavacsa 2008 végén vette fel a letétből, azonban nem volt fedezetük. Ezért a már említett két fizetési felszólítást követően 2009 elején váltópert is indított, nem sokkal azt követően, hogy a Higi vezetői 2009 januárjában a váltók visszaadását és a vitatott 2008-as számla sztornózását kérték. A váltóperben tudomásunk szerint még első fokú döntés sem született.

Közgyűlési vita közgyűlés után

Pereskednek emellett egymással a Higi tulajdonosai is. Pontosabban az olasz Over Meccanica S.p.a. nevű cég indított pert a közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezésére még 2009 júliusában. A szolnoki papírgyárba gépet szállító Over 2004 decemberétől 2009. május 28-ig volt a Higi résztulajdonosa – ez utóbbi időpontban, a május 28-i, és az azt megelőző, 2009. április 7-i közgyűlésen születtek olyan döntések tőkeemelésről és a tulajdonosi szerkezet megváltozásáról, amiket az Over sérelmesnek tart. Az olasz cég arra hivatkozik, hogy a közgyűlésre nem kapott szabályszerű meghívót, és nem tájékoztatták arról sem, hogy az egyik tulajdonostárs kiszáll a cégből – erre később még visszatérünk –, így élhetne részvény-elővételi jogával.

A Higi akkori menedzsmentjének tagjai közül Tóth Endre, a cég egyik igazgatója egy tavaly október 27-i bírósági tárgyaláson azt állította: ő hívta össze a közgyűlést, és arra ő küldte ki a meghívókat. Ugyanezen a tárgyaláson Tóth Miklós azt mondta, ő nem tud ilyen közgyűlésről, és azt Tóth Endre egyébként sem hívhatta volna össze, arra ugyanis csak a vezérigazgatónak volt joga. Igaz, Tóth Miklós a bírósági tárgyalás időpontjában már nem volt Higi-dolgozó, a cégnyilvántartás szerint 2010. május 27-én szűnt meg a vezetői megbízatása (míg az említett tárgyalás jegyzőkönyve szerint október 23-án szűnt meg a munkaviszonya).

Még egy offshore, még egy váltó, még egy feljelentés

Tóth Miklós neve ráadásul szerepel abban a feljelentésben, amit a Higi egy másik igazgatója, Kelemen Péter tett 2010 október 5-én a Fővárosi Főügyészségen ismeretlen tettes ellen. Ebben azt írják, hogy 2010. szeptember 29-én egy olyan váltón alapuló inkasszóra tettek kísérletet, amely váltón Tóth Miklós aláírása szerepelt. „A váltó valódiságát, illetve jogszerűségét nem állt módunkban ellenőrizni (...) a váltó címzettje a Murton Services Limited (...) a követelés cégünk részéről semmilyen formában nincs nyilvántartva” – olvasható a feljelentésben.

Amit egy újabb, tudomásunk szerint ezidáig utolsó feljelentés követett, már a napokban, és amiben szintén emlegetik Murtont. Ezt Tóth Miklós elbocsátott vezérigazgató tette anyagi haszonszerzés érdekében történt tévedésbe ejtés, tévedésben tartás miatt. Ez, akárcsak a korábbi feljelentések, szintén ismeretlen tettes ellen irányul, azonban több név is szerepel benne. A volt vezérigazgató leírja: 2009. május 29-én megállapodott a birtokában lévő részvények eladásáról, ám a vevő nem teljesítette a kötelezettségeit.

A szerződéskötésen jelent volt Tóth Miklóson kívül a már említett Tóth Endre, a K-Monitor korrupciós adatbázisban is szereplő Terner Géza – aki több szálon kapcsolódott a két Tóthhoz, erről keretes írásunkban bővebben olvashat –, a cég menedzsmentjébe az előző napi közgyűlésen bekerült Oleg Stalnov, valamint egy ügyvédi iroda képviselői. Az 51 százalékos részvénycsomagot a Seychelles-szigeteki bejegyzésű Murton Services Limited vette meg – a cégnyilvántartás szerint ennek magyarországi cége az a Higivel egy címre bejegyzett Murton Ingatlanbefektető Kft., aminek vezetője Oleg Stalnov és Terner Jelena –, előlegként a vételár 10 százalékát kifizetve (további 20 százalékot letétbe helyezett, 70 százalék kifizetését későbbi határidőre ígérve). Ezt a további 90 százalékot azonban Tóth Miklós állítása szerint a mai napig sem kapta meg, ezért tette a feljelentést. (Egyebek mellett ezt a részvény-adásvételt kifogásolta a korábban említette perben az Over Meccanica).

Hallgatag MFB, elérhetetlen Higi

A több szálon futó, perekkel és feljelentésekkel tarkított ügyről természetesen szerettük volna megtudni a céget állami pénzből finanszírozó MFB, valamint a Higi mostani tulajdonosainak és menedzsmentjének véleményét is. A fejlesztési bank a cikkünk elején idézett rövid írásos tájékoztatáson túl semmit nem közölt bank- és üzleti titokra hivatkozva. Nem hivatalos forrásokból viszont úgy tudjuk, a banknál már nyáron megkezdődött a szerződés vizsgálata, tudomásunk szerint egyebek mellett egy gépsor ügyében is, amelyért több mint kétszázmillió forintot fizettek ki egy tajvani cégnek, ám egy korábbi feljegyzés szerint nem érkezett meg.

A Higi-menedzsmentből egyedül a tavaly október 5-i feljelentést aláíró Kelemen Pétert értük el, aki, miután elmondtuk, hogy milyen ügyekkel kapcsolatban keressük, azt mondta, hogy ő nem nyilatkozik semmiről, „ebben a témában nem, beszéljen a budapesti kollégákkal, nézze meg a cégnyilvántartást, többen tagjai vagyunk a cég vezetésének”.

A cégvezetés más tagjai közül azonban senkit nem tudtunk elérni: a honlapon látható vonalas telefonok közül kettő faxra kapcsolt. Egy budapesti számon, valamint a szolnoki gyár egy mobilszámán többször tudtunk ugyan beszélni egy-egy alkalmazottal, ám cégvezetőt sosem tudtak kapcsolni, és a mobilszámaikat sem adták meg; üzenetet hagytunk elérhetőségeinkkel, ám visszahívásra hiába vártunk. Az általunk ismert mobilszámokon szintén nem tudtuk elérni a menedzsment tagjait, így a Higi álláspontját a birtokunkba került hivatalos dokumentumok alapján közöltük.

Kronológia

2006. április 18. A Higi Papirsoft Zrt. és a Mavacsa Bt. szerződést köt a szolnoki papírgyár építésének egyes munkáira.

2008. március 23. A Higi-tulajdonos Challenger Sevices Ltd. letétbe helyez három, összesen 135 millió forint értékű váltót a Higi nevében, kedvezményezett a Mavacsa.

2008. szeptember 4. A Mavacsa kiállítja a 135 728 000 forintos számlát, aminek jogosságát később a Higi vitatja.

2008. december 3. Miután a 135 728 000 forintos számla október 14-én esedékessé vált, a Mavacsa jogi képviselője felveszi a váltót a letétből, a követelést azonban nem tudják érvényesíteni, mert a váltónak nincs fedezete. Két felszólítást küldenek a Higinek, később váltópert indítanak.

2009. január 29. Tóth Endre, a Higi vezérigazgató-helyettese vitatja a 135 728 000 forintos számla jogosságát, kéri annak törlését és a Challenger-váltó visszaadását.

2009. február 2. Számlaegyeztetés, a Higi vállalja 3 napon belül 27,6 millió forint kifizetését, ez nem történik meg.

2009. február 6. A Mavacsa újabb felszólítást küld a Higinek a tartozás rendezésére.

2009. április 7. Közgyűlés a Higi Papírsoftnál, amire a cég olasz tulajdonosa, az Over Meccanica s.p.a. állítólag nem kap meghívót.

2009. május 28. Újabb közgyűlés a Higinél, erre az Overt állítólag szintén nem hívják meg.

2009. május 29. Tóth Miklós vezérigazgató eladja 51 százaléknyi Higi-részesedését egymillió eurós vételáron a Murton Services Ltd.-nek.

2009. június 28. Az Over Meccanica által indított első per a Higi-közgyűlés döntéseinek megsemmisítésére (júliusban, októberben és 2010 novemberében további perek indulnak)

2009. szeptember 23. A Mavacsa Bt. fizetésképtelenségi (felszámolási) eljárást kezdeményez a Higi Papirsoft ellen, a kérelmet 2010. május 28-án pontosítja. A kérelmet a 2008. október 14-én, valamint két 2007. október 30-án esedékessé vált, ki nem fizetett számlákra alapozzák.

2010. február 2. A papírgyár építésének fővállalkozója, az N+N Kft. és a Mavacsa nyilatkozatot készít, hogy az N+N által kifizetett 135 728 000 forintnak nincs köze a Mavacsa és a Higi szerződéséhez.

2010. május 10. Tóth Miklós, a Higi vezérigazgatója feljelentést tesz különösen nagy értékre elkövetett csalás gyanújával ismeretlen tettes ellen, de a Mavacsa 135 728 000 forintos számlájának apropóján, kétszeri számlázás gyanúja miatt.

2010. augusztus 11. Tóth Miklós, a Higi vezérigazgatója aláír egy nyilatkozatot, hogy a Higi befogadta a Mavacsa három számláját, elismerte a tartozását és megkapta a fizetési felszólításokat.

2010. szeptember 6. A rendőrség szerint „nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése”, ezért lezárta a nyomozást a Mavacsa kettős számlázásának ügyében.

2010. október 5. Kelemen Péter, a Higi igazgatósági tagja feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen egy Tóth Miklós által aláírt, Murton Services Ltd.-nek címzett váltó ügyében

2010. november 30. A Fővárosi Bíróság első fokon megszünteti a Mavacsa által kezdeményezett felszámolási eljárást, arra hivatkozva, hogy a Higi nem kapott szabályos fizetési felszólításokat.

2011. januárja: Tóth Miklós feljelentést tesz 5 százaléknyi Higi-részesedése vételárának ki nem fizetése miatt tévedésbe ejtés gyanújával ismeretlen tettes ellen.

Köszönjük, hogy minket olvasol minden nap!

Ha szeretnél még sokáig sok ilyen, vagy még jobb cikket olvasni az Indexen, ha szeretnéd, ha még lenne független, nagy elérésű sajtó Magyarországon, amit vidéken és a határon túl is olvasnak, akkor támogasd az Indexet!

Tudj meg többet az Index támogatói kampányáról!

Milyen rendszerességgel szeretnél támogatni minket?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?