Nyugdíjkasszák: a morzsa is értékes

2011.03.31. 07:16

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) már értesítette a pénztárakat a magánnyugdíjpénztárakban maradók végleges számáról, de a februári adatközlés óta erről új információkat eddig nem ismertetett. Nagy valószínűséggel tehát jelentős változás már nem következhetett be, így az eredetileg 18 szereplő - és azok alkalmazottai - számára igencsak jó lehetőségeket biztosító szektornak 100 ezernél kevesebb tagon kell osztoznia, írja a Napi.

Ilyen körülmények között aligha meglepő, hogy már akadnak kasszák, amelyek a kivonulás mellett döntöttek. A Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár (mnyp.) küldöttközgyűlése a végelszámolás megindítását 2011. március 1-jei hatállyal határozta el, a végelszámolót is kijelölték.

Az Életútnál már a 2010. december 15-ei közgyűlésen kinyilvánították, hogy a magánpénztári tevékenység beszüntetését, a magánpénztári tagozat végelszámolását kezdeményezik majd. A kasszánál megváltoztatták az alapszabályt, így a további közgyűléseket már a tagsági jogukat megtartók közvetlen részvételével szervezik. A múlt hónap végén összehívott grémium jóváhagyta, hogy a megmaradt tagok más pénztárba továbbléptetését ingyenesen teljesítik, a kifizetéseknél mindössze a postai teljesítés díját számítják fel.

Az Életút a tevékenység feladásáról szóló tájékoztató levél ellenére az ötödik helyen végzett a maga 6,35 százalékos tagtartási arányával. A kasszánál éppen ezért úgy látják, hogy a maradási hajlandóságot leginkább a tagság összetétele és megtakarítási potenciálja befolyásolta. A nyilatkozók aránya és az egy főre jutó megtakarítások között ránézésre is igen erős a kapcsolat. A számok alapján a kivételt csupán a Honvéd, a Postás és a Vasutas jelenti.

A tizennyolc pénztár esetében a maradási arány és az átlagvagyon között a korrelációs együttható igen magas, értéke 0,7 feletti (a tökéletes együttmozgást az 1-es érték mutatja). Abban az esetben azonban, ha a három, főként állami alkalmazottakat tömörítő kasszát kiszűrjük, akkor a korreláció majdnem teljes, hiszen értéke megközelíti a 0,96-ot.

A Vasutas a tagjaival azt közölte, hogy a maradókat tájékoztatni fogják az év folyamán a más nyugdíjpénztárba való átlépés lehetőségeiről. A Postás honlapján gyakorlatilag csak a társadalombiztosítási rendszerbe visszalépőkkel foglalkozik. A Honvéd Mnyp. küldöttközgyűlése - tudtuk meg Szenes Zoltán ügyvezetőtől - már döntött saját megszűnéséről, az öt előterjesztett változat közül végül amellett határoztak, hogy a maradó tagokra bízzák, hova lépnek majd át.

Persze a kasszák sorsa ma már nem a szándékon múlik, hiszen a létszám sok helyen nem éri el a törvényben meghatározott kétezer főt. Nyilvánvalóak lesznek tehát az átrendeződések, amelyek irányát részben a VIT szerdán bejelentett lépése jelezheti.

Az Életút felhívja tagjai figyelmét, hogy ésszerűnek látszik a kivárás, mivel még érvényben van az a szabály, amely szerint pénztárat csak éves gyakorisággal lehet váltani. Pillanatnyilag még nehéz megítélni - hangsúlyozták -, mely pénztárak fogják a tevékenységet a továbbiakban is felvállalni. A gyorsan változó helyzetet jellemzi, hogy piaci hírek szerint a VIT Mnyp. még néhány hete próbált más limit alatti piaci szereplőktől tagokat szerezni túlélése érdekében. Ahogy több érintett pénztárnál is bizalmasan elmondták: a helyzet nem könnyű, hiszen piacszerzésre ilyen módon igen intenzíven törekszenek a megmaradt biztosítói hátterű kasszák is - sokan akarják összesöpörni a morzsákat.  • Tippek
  • Lakáshitel