Romlik az üzleti hangulat

2011.07.25. 15:53

Júliusban tovább folytatódott a GKI-Erste konjunktúraindex értékének csökkenése. A mutató két fő komponensből áll, ezek közül az üzleti bizalmi index a júniusi -4,4-es értékről -6,9-re, a fogyasztói bizalmi index pedig -41-ről -42-re romlott. A lefelé tartó trend hónapok óta tart, az üzleti és a fogyasztói várakozások legutóbb egy évvel ezelőtt voltak a jelenlegihez hasonló szinten.

Júliusban az üzleti szférán belül az ipari és építőipari várakozások egyaránt érezhetően romlottak, a kereskedelmi és szolgáltató cégeké viszont ennél kisebb mértékben javult. Az ipari bizalmi index értéke különösen jelentősen csökkent, a romló tendencia immár több mint egy negyedéve érvényesül. Az előző és a következő időszak termelésének megítélése egyaránt számottevően rosszabb lett, s kedvezőtlenebb lett a rendelésállomány – különösen a belföldi – megítélése is.

A készletekről alkotott vélemény viszont nem változott. A szerződéssel biztosított termelési periódus hossza valamivel kisebb volt az egy negyedévvel korábbihoz képest. Az építőipari bizalmi index eleve nagyon alacsony értéke három hónapja csökken. Így júliusban rosszabb lett az előző három hónap termelési színvonalának és a rendelésállományoknak a megítélése is. A megkötött szerződésekkel biztosított termelési periódus viszont kissé hosszabb az egy negyedévvel ezelőttiinél.

A kereskedelmi bizalmi index értéke emelkedett, de a júniusi csökkenésnél kevésbé. Az enyhén romló eladási pozíció mellett javult a készletszint és a rendelésállomány megítélése. A szolgáltató cégek várakozása az elmúlt hónapokban lényegében nem változott, júliusban minimálisan javult. Az üzletmenet megítélése ugyan romlott, de a következő három hónapra vonatkozó forgalmi és foglalkoztatási várakozások határozottan javultak.

A foglalkoztatási szándék az iparban és az építőiparban romlott, a kereskedelemben és a szolgáltatásokban javult, a fogyasztók munkanélküliségtől való félelme erősödött. Az árváltoztatási szándék az iparban és az építőiparban nem változott, a kereskedelemben és a szolgáltatók körében viszont csökkent az emelést tervezők aránya, s mérséklődött a lakosság inflációs várakozása is. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az iparban és a fogyasztók körében kissé romlott, a többi ágazatban viszont – főleg a szolgáltató cégeknél - valamelyest javult.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke a 2010 novembere, de főleg az idei március óta tartó szinte folyamatos csökkenést folytatva júliusban is kissé csökkent. A lakosság saját várható pénzügyi helyzetét, megtakarítási lehetőségeit valamint a tartós fogyasztási cikkek vásárlásának esélyét is valamivel rosszabbnak látta, mint egy hónappal korábban.  • Hírek
  • Hírek