Lázár, Olimpia
-2 °C
3 °C

Boszorkányüldözésre panaszkodnak a Tigáz fogyasztói

2011.07.27. 11:42 Módosítva: 2011-07-27 22:39:43
Félmilliós kötbért kaphat, akinek a gázóráját manipuláltnak találja a szolgáltató, csakhogy a fogyasztóvédők szerint akkor is előfordul, hogy kimutatható egyfajta mágneseződés, ha nem csaltak az órával. A Tigáz cáfol, szerintük az igazságügyi szakértők vizsgálatainak ilyen alapon való megkérdőjelezése a fizikai ismeretek teljes hiányára utal.

Az elmúlt napokban egymásnak adják az ajtót a kétségbe esett emberek a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének (FOME) debreceni tanácsadó irodájában, mondta az Indexnek Morvai Gábor az iroda jogásza.

Jegyzőkönyv kell

A panaszosok egy részének ugyanis már a vizsgálat előtt felajánlják az egyezkedés lehetőségét, vagyis akkor, amikor a lopás tényét még be sem bizonyították, többekkel pedig egy egyszerű, a mérőóra burkolatán lévő karcolás alapján közlik, az órát biztosan mágnesezték.

Visszatérő eleme a fogyasztói panaszoknak, hogy a szerelők különböző indokokkal kiküldik őket abból a helyiségből, ahol az óra fel van szerelve, illetve azt is többen említették, hogy a szerelők kiviszik az autójukhoz egy rövid időre az órát, majd visszahozzák. A FOME szerint ez egyértelműen szabálytalan eljárás, azt tanácsolják, hogy a fogyasztók csak előzetes egyeztetés után engedjék otthonukba a szolgáltató munkatársait, és rövid időre sem hagyják magukra őket.

„Az ellenőrzést végző nem kérheti az ellenőrzés helyszínének elhagyását a fogyasztótól, az ellenőrzés eredményét minden esetben írásban kell rögzíteni. A fogyasztó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni az ellenőrzéssel, illetve annak körülményeivel, és eredményével kapcsolatos véleményét. Ha az ellenőrzést végző szerződésszegést, vagy annak alapos gyanúját állapítják meg, arról videofelvételt vagy fényképet kell készíteni olyan módon, hogy az alkalmas legyen a jegyzőkönyvben rögzített tények bizonyítására” – hívják fel a figyelmet a fogyasztóvédők.

Érdekes vizsgálat

A szakértői vizsgálatok menete többnyire azonos sémát követ. Az igazságügyi szakértő megvizsgálja a jogi zárakat, majd a mérőórát szétbontja, és célirányosan azt vizsgálja, történhetett-e mágneses befolyásolás. Ez legtöbbször mágnesfólia, vagy felületi mágnesesség kimutatására alkalmas műszer alkalmazásával történik, és szinte kivétel nélkül megállapítják, hogy a burkolaton visszamaradó mágnesesség mutatható ki. Ilyenkor a szakértői vélemények egyöntetűen kimondják – a jogi zárak sértetlensége, illetve bármilyen más külsérelmi nyom hiányában is – hogy az órát befolyásolták, tehát a fogyasztó szerződésszegést követett el. Innen már csak egy lépés, hogy a szolgáltató kiküldje a félmilliós kötbér fizetésére felszólító csekket.

Morvai Gábor az Indexnek azt mondta, egy általuk megkérdezett szakember szerint bizonyos mérőórák burkolata pusztán attól is felmágneseződhet, hogy éveken át áramlik rajta keresztül a gáz. Egyébként is lehetséges a mágneseződés, ha például nincs leföldelve a mérőóra. „Még inkább érdekes, hogy az egyik mérőóra típussal kapcsolatban elmondta, annak membránfeszítő lemezei valójában nem mágnesezhető alumíniumból készülnek, ráadásul a számláló fogaskerekek tengelyeinek anyaga réz ötvözet, kizárt a mágnessel történő befolyásolás. Ennek ellenére e mérőórák esetében is rendszeresen megállapítják a mágnesezést” – mondta Morvai. Ráadásul a vizsgálat során jelentős mértékben roncsolják az órát, ami a fogyasztók esetleges későbbi, bírósági igényérvényesítését is nehezíti.

Aki nem lopott, ne fizessen

A FOME jogásza figyelmeztet: a szolgáltató megrendelésére készült szakértői vélemény nem perdöntő, a szolgáltató nem hatóság, a fogyasztónak van lehetősége jogorvoslatra. Azt javasolják, hogy akik nem lopták a gázt, így nem értenek egyet a szolgáltató kötbérkövetelésével, forduljanak bírósághoz az ügy mielőbbi tisztázása céljából.

2010-ben a Tigáznál több mint négyezer gázlopást derítettek fel, idén az első félévben csaknem ötezerszer találtak szabálytalanságot és év végére mintegy 10 ezer esettel számolnak. A célzott felderítéseiknek mintegy 10-12 százalékában találkoznak szabálytalan gázvételezéssel. Területi eloszlásban a legtöbb lopás Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Pest megyékben történik.

Mindent cáfol a cég

Alábbiakban a Tigáz reakciója olvasható:

"A Tigáz a törvények betartásával végzi tevékenységét, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium névjegyzékében nyilvántartott független igazságügyi szakértőtől rendeli meg a gázmérő vizsgálatát, máshogy nem járhat el. Ellenőreink az általuk felvett jegyzőkönyvben rögzítik, ha a fogyasztó a jogszabály szerint nem működik együtt. Társaságunk visszautasítja azokat az állításokat, mely szerint munkatársaink nem a törvény betartása szerint járnak el.

Amennyiben munkatársaink a helyszínen a gázmérőt illetően a normálishoz viszonyítva bármely eltérést tapasztalnak, kötelesek a gázmérőt leszerelni és jegyzőkönyv felvétele mellett dobozolni. A törvényi előírásoknak megfelelően kezdeményezett független igazságügyi szakértői vizsgálatokról a Tigáz minden esetben előzetesen tájékoztatja az érintett fogyasztókat a közlemény mellékleteként csatolt formalevél kiküldésével. A levél tartalma alapján egyértelmű, hogy a szabálytalan vételezés tényének ismertté válása előtt társaságunk nem ajánl fogyasztóinak egyezséget, erre csak abban az esetben van lehetőség, ha a fogyasztó saját maga önként elismeri a szabálytalan vételezés tényét.

A Tigáz által kiszabott kötbéreket társaságunk Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzata tartalmazza; a kötbér ennek megfelelően kerül kiszabásra. A leszerelt gázmérőkön nem található semmilyen jogi zár, kizárólagosan az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) szakembere által ellenőrzött és felhelyezett úgynevezett OMH plomba, amely hivatalosan hatósági jelnek minősül. A független igazságügyi szakértők által elvégzett vizsgálat a gázmérő állapotára irányul, nem célirányosan mágnesezettség vizsgálatára. A fizika törvényeinek teljes ismereti hiányára utal az a tényállítás, hogy a gáz áramlása felmágnesezheti a gázmérő burkolatát. Ha ez az állítás igaz lenne, akkor a gázvezetékben áramló gáz a vezetéket is felmágnesezné és adott mágnesezettség elérést követően a gáz nem áramolhatna a gázvezetékben, ami eredményeként a vezetékes földgázszolgáltatás ellehetetlenülne.

A független igazságügyi szakértői vizsgálat során a vizsgálat minden lépése előtt fényképfelvételen rögzítik a gázmérő állapotát, majd a vizsgálatot követően a gázmérőt jegyzőkönyvezve, lezárt dobozban tárolják, hogy bármilyen további vizsgálat, eljárás során az ismét megvizsgálható legyen".