Koronavírus adatok

2021. dec. 07.
Oltottak Kórházban Elhunytak Fertőzöttek
Mária
-5 °C
4 °C

Végtörlesztés: botrányos a Volksbank űrlapja

2011.10.03. 15:33

A PSZÁF is kifogásolja a Volksbank végtörlesztési űrlapját, és vizsgálatot indít a pénzintézet ellen. Mint arról a Tékozló Homár beszámolt, a formanyomtatványon az ügyfelekkel aláíratják, hogy ha az Alkotmánybíróság elkaszálja a végtörlesztésről szóló törvényt, a bank veszteségét nekik kell megfizetniük, bár azt a bank az államon is be fogja hajtani.

A figyelmeztetés nyilvánvalóan alkalmas arra, hogy az ügyfeleket elriassza a végtörlesztés igénybevételétől, miközben – bár a PSZÁF erre nem tér ki közleményében – jogi szempontból is minimum erősen aggályos.  Egyfelől a bank a polgári jog általános szabályai szerint nem követelheti ugyanazt a kárát kétszeresen. Másrészt a hasonló esetekben – amikor egy utóbb jogellenesnek minősülő törvény okoz kárt – az állam a bírói gyakorlatban kártérítésre kötelezett. Azt egyébként, hogy a végtörlesztés, a polgári szerződésekbe való durva állami beavatkozás elbukik az Alkotmánybíróság, de legalább az Európai Bíróság előtt, a kormány szakértői is szinte biztosra veszik.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. szeptember 30-án próbavásárlást hajtott végre a Volksbank Zrt. egyik budapesti fiókjában, hogy ellenőrizze. a bank betartja-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt. Az űrlap miatt a PSZÁF még a próbavásárlás napján fogyasztóvédelmi célvizsgálatot indított a Magyarországi Volksbanknál.

Az alábbi szöveg olvasható a nyomtatványon:

Korrigálják a szöveget

A Magyarországi Volksbank Zrt. tudomásul veszi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által hozott döntést, amelyben megtiltja a hitelintézet által alkalmazott rögzített árfolyamú végtörlesztési kérelmi nyilatkozat használatát. A Bank 2011. október 3-án a PSZÁF-hez benyújtotta a nyilatkozat új szövegét, amely a kifogásolt szövegrészeket már nem tartalmazza. A korábbi szöveggel eddig aláírt szerződések esetében pedig ügyfelei számára lehetővé teszi, hogy azokat az új szöveggel írhassák alá, közölte a bank.

„Kijelentem, hogy tudomással bírok a Hpt. fenti szakaszának alkotmányossági szempontból kifogásolható voltáról és vállalom, hogy a jogszabályhely alkotmányellenességének megállapítása esetén, mely annak alkalmazhatóságát visszamenőleges hatállyal kizárja, a tartozás fenti devizanemben fennálló összegének, a végtörlesztés napján a bank által a fenti devizára vonatkozóan jegyzett eladási – lakáscélú hitel esetén közép – árfolyam, és a Hpt. alapján kötelezően alkalmazott árfolyam különbségével megszorzott összegét forint devizanemben a banknak haladéktalanul megfizetem. Tudomással bírok továbbá arról, hogy a fentiek nem érintik a Banknak azt a jogát, hogy a jogalkotással okozott kárként jelentkező fenti különbözet megtérítését a Bank a Magyar Állammal szemben közvetlenül érvényesítse, továbbá kötelezettséget vállalok, hogy egy ilyen esetleges eljárásban a Bankkal teljes körűen együttműködök a kártérítés érvényesítése céljából."