Márk
13 °C
28 °C

Közérdekű per indult a CIB Bank ellen

2011.10.10. 10:26
A pénzügyi felügyelet közérdekű igényérvényesítési eljárást kezdeményezett a CIB Bank Zrt.-vel szemben, közölte a PSZÁF hétfőn. A polgári perben a PSZÁF annak megállapítását kéri a bíróságtól, hogy a bank egyik, a lakossági bankkártyákkal kapcsolatos kárfelelősségi szabálya jogsértő és érvénytelen valamennyi érintett fogyasztó esetében.

Közérdekű pert kezdeményezett a CIB Bankkal szemben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF). A polgári perben a PSZÁF annak megállapítását kéri a bíróságtól, hogy a banknak a lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyik kárfelelősségi szabálya jogsértő és érvénytelen valamennyi érintett fogyasztó esetében.

A CIB Bank 2011. július 8-tól alkalmazott üzletszabályzatának egyik pontja a felügyelet szerint a Polgári Törvénykönyvet és a pénzforgalmi törvényt megsértve az ügyfelek számára egyoldalúan, hátrányosan és - káresemény esetén - tisztességtelen anyagi hátrányt is okozva zárja ki a bank kárfelelősségét akkor, ha az ügyfél a bankkártya alaplimitjénél magasabb napi limitet állít be a kártyatranzakciókra.

Az alaplimitnél magasabb limitbeállítás esetén a kártyatranzakciókból származó minden kárt úgy tekint a bank, mint amely a kártyabirtokos súlyosan gondatlan szerződésszegése miatt állt elő, így a magasabb limitbeállítás minden kárfelelősség alól mentesíti a bankot.

Az alaplimit megemelését önmagában nem tekinti súlyosan szerződésszegő magatartásnak a bank , ugyanakkor mégis annak minősíti akkor, ha a bankkártya-tranzakcióból az alaplimiten felüli kár keletkezik. Ez a felügyelet szerint tisztességtelen is, mivel a bank lényegében ok-okozati összefüggés nélkül állapítja meg az ügyfél felelősségét, amikor az alaplimit megemelését követően harmadik személy jogellenes magatartásából eredő kárért teszi felelőssé őt.

A PSZÁF közleménye felhívja a figyelmet, hogy a pénzforgalmi törvény alapján a jóvá nem hagyott fizetési műveletek főszabálya szerint a bank a felelős. A jogszabály szerint ugyanis a bank kizárólag az ügyfél csalárd eljárása, illetve a törvény által az ügyfél számára előírt kötelezettségek szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértése esetén mentesülhetne a kárfelelősség alól.

CIB Bankhoz mindeddig hivatalos tájékoztatás a perrel kapcsolatban nem érkezett - közölte a hitelintézet.  "Vélelmezzük, hogy a per indítására egy olyan ügy miatt kerül sor, melyben a Pénzügyi Békéltető Testület már folytatott vizsgálatot. Ebben az ügyben a CIB Bank egyik ügyfele limitemelést eszközölt bankkártyás tranzakcióihoz kapcsolódóan, majd a megemelt limitösszeggel (PIN-kódot igénylő tranzakción keresztül) terhelték a bankkártyához tartozó számlát. Ezt követően az ügyfél a bank kártérítését kérte, amit a CIB Bank csalás kísérlet gyanújára hivatkozva megtagadott. A Békéltető Testület saját hatáskörének hiánya miatt az eljárást megszüntette" - tartalmazza a közlemény.

A CIB Bank közölte továbbá, hogy az idén a bankkártyákhoz kapcsolódó mintegy kétezer panasz majd 80 százalékát pozitívan, azaz az ügyfelek javára bírálta el, ugyanakkor a bank minden olyan esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket, ahol csaláskísérlet gyanúja merül fel.