Belerokkannak a százmilliárdos csodába

2011.10.19. 15:45 Módosítva: 2011.10.19. 16:37
Ez év végén várhatóan piacra dobják az első Kecskeméten készülő Mercedeseket. Három éve dőlt el, hogy hazánkban valósul meg a 200 milliárdos nagyberuházás, több mint 22 milliárdos állami támogatással. A gyárépítés nagyját magyar cégek végezték el – közülük többen kezdik megbánni, hogy részt vettek benne. A fő- és az alvállalkozók között több esetben elszámolási vita mérgesítette el a kapcsolatot, az alvállalkozók ki nem fizetett számlákra panaszkodnak, a fővállalkozók szerződésszegésről beszélnek.

Az elmúlt években kevés olyan sikertörténete volt a magyar gazdaságnak, mint az a 2008-as döntés, hogy a Daimler AG nem Romániába, hanem hozzánk hozza, Kecskemét déli határában építi fel új Mercedes-gyárát. A nagyjából 800 millió eurós beruházás értéke forintban 200-240 milliárd forintot tett ki – a bejelentés óta eltelt időben hektikusan váltakozó árfolyamok miatt –, amihez az állam, brüsszeli jóváhagyással, 22 milliárdos támogatást nyújtott annak nemzetgazdasági jelentősége miatt.

D  US20110328013
Fotó: Ujvári Sándor

A nemzetgazdasági jelentőség egyik része az volt, hogy a gyár építésében túlnyomórészt magyar vállalatok vehettek részt. A Daimler menedzsmentjének tagjai az elmúlt években – a beruházás 2009-ben kezdődött, a gyártás ez év végén indulhat a gyárban – többször is büszkén hangoztatták, hogy a gyár építése során a munkálatok nyolcvan százalékát magyar vállalkozásokkal, magyar munkavállalókkal végeztették el.

Büszkeségből keserűség

Más kérdés, hogy a magyar közreműködők egy része azóta már inkább keserűséggel, mint büszkeséggel gondol a beruházásra. Több olyan vállalkozás is van, amely már hónapokkal ezelőtt befejezte a munkát, a pénzére azonban máig hiába vár.

Az egyikük a győri székhelyű Evotech Kft., amely több munkafolyamatot végzett el a gyár építése során, ezek közül az energiaközponthoz tartozó villamos-szerelési és automatizálási rendszer kiépítését a Kraftszer Kft.-vel kötött szerződése alapján. A Daimler, illetve annak magyarországi cége, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ugyanis nem közvetlenül szerződött a magyar építőipari vállalkozásokkal, hanem az építőiparban megszokott módon fővállalkozókat bízott meg a generálkivitelezői munkával; az egyik ilyen fővállalkozó volt a Kraftszer. Kettejük kapcsolata, derül ki Nagy Péternek, az Evotech tulajdonosának és ügyvezetőjének szavaiból, normálisan indult, de mára megváltozott.

„Mi sosem ígérünk olyat, amit nem tudunk végrehajtani, mindig határidőre átadjuk a munkáinkat, és azok színvonalát eddig nem kifogásolták. Dolgoztunk az Audinak, gyógyszergyártó cégeknek és a gönyűi erőmű építésén is” – sorolta kérdésünkre a győri cég vezetője. Az energiaközpont júniusban elkészült, „mi június végén aláírva elszámoltunk a Kraftszerrel. A számla beadásának a feltétele csak annyi, hogy végezzük el a hibajavítási listán szereplő munkákat, ha ez megtörténik, akkor a Kraftszer átveszi a létesítményt, mi pedig megkapjuk a pénzünket” – mondja Nagy Péter.

Működik vagy sem?

A Kraftszer azonban azt mondja, ez nem így van, szerintük az Evotech teljesítése „a mai napig sem szerződésszerű, teljesítése jelenleg is folyamatban van". A társaság jogásza szerint az Evotech „a mai napig sem tett eleget szerződéses kötelezettségeinek és nem is számolt el ügyfelemmel".

Az Evotech is úgy fogalmaz: azóta folyamatosan mennek a hibajavítások, vagyis jogi értelemben harmadik hónapja tart az átadás, ennyi ideje nem veszik át tőlük az energiaközpontot. Furcsállják ugyanakkor, hogy miközben a Kraftszer tőlük nem vette át a létesítmény, az augusztus elején megkapta a magyar hatóságoktól a használatba vételi engedélyt, és a Kraftszer át is adta a Daimlernek próbaüzemre. „Ennek nagyon egyszerű a bizonyítéka: a gyárban már folyik a munka, holott enélkül a gyártóüzemekben nem lenne fűtés, hideg-melegvíz és sűrített levegő” – mondja Nagy Péter.

A fővállalkozó szerint ugyanakkor „az a tény, hogy a gyárban esetlegesen próbagyártás folyik, nem jelenti azt, hogy az üzem teljeskörű átadása megtörtént volna". A Kraftszer „a való hamis színben történő feltüntetésének" nevezi az energiaközpont átadásának hiányára tett utalást, hiszen „a teljeskörű átadás csak a hibák, hiányosságok maradéktalan felszámolását követően lehetséges, amely azonban a mai napig nem történt meg".

Kétszázmilliós nézetkülönbség

A kialakult helyzetnek súlyos, pénzben mérhető következménye van: miután hivatalosan az Evotechtől még nem vették át a létesítményt, a 750 000 eurós (225 millió forintos) végszámlát még nem adhatták le (a Kraftszer szerint ez az Evotech „állandósult kötelme" miatt számít nyitott tételnek). Mivel a leadott számlákból is van egy 10 százalékos garanciális visszatartás, összesen csaknem egymillió euróra várnak. Az ügyvezető szerint ha kell is hibajavítás, annak mértéke messze nincs arányban a ki nem fizetett összeggel. Ráadásul ezek a hibajavítások nem is akadályozzák a működést, amit jelez, hogy az első autó három hete legördült a próbagyártásból.

Ez a több mint kétszázmillió forint még állni is fog egy ideig – legalábbis erre utal a fővállalkozót képviselő ügyvédtől kapott írásbeli válasz (amelyben megjegyezték, hogy „a cég a teljes körű nyilatkozattételhez szükséges, a titokvédelmi klauzula feloldására vonatkozó hozzájárulást [...] a Mercedes Benz Manufacturing Hungária Kft.-től megkérte, azonban azt mind a mai napig a titokgazdától nem kapta meg”).

Eszerint a Kraftszerrel kötött szerződésben foglalt kötelezettségeinek az Evotech Kft. nem tett eleget, „szerződésszegést követett el jelentős presztízsveszteséget és károkat okozva ügyfelemnek [a Kraftszernek – H. J.]. Figyelemmel arra, hogy szerződéses kötelezettségeinek az Evotech Kft. mind a mai napig nem tett eleget ügyfelem többszöri felhívása ellenére sem, így ügyfelem harmadik személyeket is kénytelen volt bevonni a teljesítésbe kárainak enyhítése érdekében”.

A két cég álláspontja itt is éles ellentmondásban van. A Kraftszer azt közölte, hogy kifogásait levélben többször is megírta az Evotechnek. Ezzel szemben az Evotechnél azt mondják, hogy a munkavégzés közben volt ugyan olyan részfeladat, amire a Kraftszer hozott más alvállalkozót, de azt elszámolták egymással, azonban szerződésszegésről, károkozásról eddig senki nem beszélt nekik. „Elszámoltunk, tisztáztuk, mennyi pénz jár, ha elkészült a hibajavítás, a múlt héten még egy részszámlát is fizettek nekünk” – értetlenkedik Nagy Péter. A Kraftszer viszont azt mondja: „Az Evotech Kft. részéről fennálló késedelem és nem szerződésszerű teljesítés maradéktalan felszámolása esetén nyílhat lehetőség a vállalkozóval történő elszámolásra”.

És még több mint egymillió euró

Az Evotechnek ugyanakkor nem ez az egyetlen kecskeméti követelése. Ugyanis a budapesti székhelyű Evopro Kft.-vel, mint társcéggel közösen, az osztrák TMS GmbH-vel szerződve még egy komoly munkát végeztek: az ő feladatuk volt a karosszériagyártó-sorokhoz kapcsolódó rohbau technika (karosszéria-megmunkáló üzem) leszerelése Németországban, és újraindítása – összeszerelése, installálása, szoftverezése – Kecskeméten.

„Úgy indultunk, hogy ez a munka 2 millió euróba fog kerülni, de a szerződést megelőzően a megrendelővel folytatott műszaki tárgyalások, és az azokon átadott információk alapján le tudtuk vinni az árat 1 millió euróra” – mondja Nagy Péter. Aztán munka közben kiderült, hogy az információk nem voltak pontosak – a magyar cégvezető most már úgy érzi, szándékosan megtévesztőek voltak –, ami folyamatos költségnövelést eredményezett. Menet közben derült ki például, hogy a Németországban elbontott anyag egy jelentős részét nem lehet beépíteni, új kábeleket kellett vásárolniuk, és más anyag- és munkaköltségeik is emelkedtek, így végezetül ismét kétmillió eurónál állt a számla.

Ebből a pénzből azonban eddig csak 250 ezer eurót kaptak meg – egy további 300 ezres részletet több mint két hónapja számláztak le, az a számla már le is járt –, továbbá nagyjából egymillió euró értékű pótmunka költségeiből semmit nem akar elfogadni a fővállalkozó, még a számlákkal igazolt anyagköltséget sem. „Részmegoldásokat kínálnak, hogy a felét elfogadnák, vagy hogy majd a jövőben talán még elfogadnak valamit. Vannak tárgyalások, de több mint négy hónapja húzzák az időt, és semmiben nem tudunk előrejutni. A szerződés szerinti, illetve pótmunkában elvégzett munkák árát az elszámoláskor szándékosan lehúzzák annak valóságos értékéhez képest ” – panaszkodik a magyar cégvezető. Az Evotech és az Evopro összesen több mint 700 millió forintra vár a gyár építéséért, és felkérésükre most jogászok vizsgálják az ügyet, annak mindegyik projektelemét.

Így lett 900 milliós a számla

„Hónapok óta jóhiszeműek voltunk, bizalmunk volt a partnereink iránt, és nem értjük, hogyan lehet egy államilag is támogatott beruházásnál ezt tenni azokkal, akik a munkát elvégezték” – mondta Nagy Péter. Most már nem azt reméli, hogy nyereségük lesz a munkán, hanem azt, hogy az ebből fakadó veszteségeiket sikerül enyhíteniük. „A beruházás kapcsán projektfinanszírozó hitelt kellett felvennünk, aminek mértéke – miután nem kapjuk meg a nekünk járó pénzt – már-már veszélyezteti a cég stabil működését” – mondja a cégvezető.

Az Evotech a kecskeméti gyár építésén összesen négy munkát végzett, kettőt – mindkettőt a Kraftszerrel szerződve – az energiaközpont építése során, ennek 3 millió eurójából 1 milliót nem kaptak meg úgy, hogy a még hátralévő hibajavítás költsége pár ezer euró. A robottechnikával kapcsolatos munkára 1 millió eurós szerződésük volt, amihez jött 1,2 millió eurónyi pótmunka – ebből a kettőből összesen 250 ezer eurót kaptak meg, de még a festőüzemben szintén az Evopróval közösen végzett munkájuk után is várnak 100 ezer euróra – mindösszesen tehát több mint hárommillió eurójuk (mostani árfolyamon 870-900 millió forintjuk) áll a gyárban.

A hallgatag felek

A Kraftszerrel szemben a TMS-től nem sikerült érdemi válaszokat kapnunk. Az osztrák cég első megkeresésünkre annyit közölt, hogy az evotech Kft.-vel semmilyen szerződéses kapcsolatban nem álltak és nem állnak. Újabb, az evopro Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolatukra vonatkozó írásos megkeresésünkre cikkünk megjelenéséig nem reagáltak.

Többszöri sürgetésünk ellenére szintén nem kaptunk válaszokat a beruházás visszásságaival kapcsolatos, még szeptember végén írásban elküldött a Nemzetgazdasági Minisztériumtól az állami támogatás sorsáról érdeklődő kérdéseinkre, sem arra, terveznek-e lépéseket annak megakadályozására, hogy a kecskeméti nagyberuházás egy újabb építőipari lánctartozást robbantson ki.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. válaszolt megkeresésünkre, de csak annyit közölt: „A Mercedes-Benz kecskeméti személyautógyárának megépítésére alkalmazott fővállalkozóit a szerződésekben a vállalt teljesítések alapján a megállapodások szerinti határidőre kifizeti. A törvényi előírások szerint fedezetkezelőt is alkalmazunk az ehhez kapcsolódó szabályozás hatályba lépése óta. Ha tudomásunkra jut, hogy alvállalkozóink nem fizetnek az ő alvállalkozóiknak, mindig rákérdezünk ennek okára, és próbálunk segíteni”. Hogy ebben az esetben is próbálnak-e segíteni, azt nem közölték.  • Hitelkártya