62 milliót keres a legjobban fizetett cégvezér

2011.10.25. 17:15 Módosítva: 2011.10.25. 17:16

Bérplafon, változó vállalkozói járulékalap, céges stratégia vagy béren kívüli juttatások – sok minden befolyásolja a vállalatok vezetőinek jövedelmét. Azonban nem is gondolnánk, hogy akár 32-szeres eltérés is tapasztalható a felsővezetői kompenzációs csomagok között.

A PwC több mint 120 vállalat adatainak vizsgálatával készítette el nemrég a felsővezetői javadalmazási kérdéseket elemző felmérését a hazai tőzsdén jegyzett cégek, valamint köztulajdonban levő nagyvállalatok körében. A kutatás egyaránt vizsgálta a legfelsőbb vezetés, az igazgatótanács, az audit-, és felügyelő bizottsági elnökök és tagok, valamint az igazgatók javadalmazását, beleértve az egyes szinteken kifizetett egyéb juttatásokat, a kompenzációs csomagokat is.

Az eddig feldolgozott adatok alapján igen jelentős eltérések tapasztalhatóak a hasonló pozícióban lévő felsővezetők javadalmazási gyakorlatában a vizsgált elemzési szempontok alapján. A teljes vizsgált minta alapján a vezérigazgatói pozícióban 32-szeres jövedelem-
eltérés tapasztalható, melyben nem ritkák a kiugró értékek sem, hiszen a legmagasabb javadalmazással kitüntetett vezető 61 927 000 Ft teljes éves készpénz kompenzációban részesül, feltételezve az éves egyszeri bónusz kifizetését.

Általános trendnek tűnik, hogy legalább kétszeres jövedelmi eltérés van a versenyszféra Top 10 vizsgált vállalatainak, valamint a vizsgált minta további vállalatainak mutatói között.

Bár még mindig jelentős nagyságrendbeli különbségek fedezhetőek fel a fővárosi, valamint a vidéki vállalatok javadalmazási gyakorlatának terén – a PwC felmérése alapján közel kétszeres-, ám a gazdasági válság hatására minden vizsgált szegmensben érezhető a kompenzációs csomagok bruttó értékének visszafogott növekedése vagy stagnálása, összetétel változása, és rugalmasabbá válása.

A vizsgálat a köztulajdonú vállalatok és a Budapesti Értéktőzsdén bejegyzett cégek nyilvánosan elérhető adatai alapján készült, és még nem zárult le, azonban máris több fontos megállapítást tartalmaz. Az eddig vizsgált vállalatok között találunk regionális jelentőségű
nagyvállalatokat, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, magyar tulajdonban lévő vállalatokat, valamint hazai KKV-kat is.

Árbevétel (milliárd Ft) Teljes éves készpénz kompenzáció (Ft) Eszközök (milliárd Ft) Teljes éves készpénz kompenzáció (Ft) Létszám (fő) Teljes éves készpénz kompenzáció (Ft)
<1 14 955 760 <1 11 215 312 <50 13 086 810
1-5 12 734 558 1-5 10 665 830 50-250 17 768 909
5-50 20 221 370 5-50 21 565 355 251- 500 14 450 439
50 35 758 242 50< 29 117 461 500< 25 498 187