Adorján, Adrián
3 °C
8 °C

Így szabályoznák a hitelkamat-plafont

2011.11.03. 01:04

A parlament gazdasági és informatikai bizottsága szerdán javaslatot adott be a parlamentnek a felszámítható kamatok és teljes hiteldíj mutató (thm) mértékének korlátozására.

A gazdasági és informatikai bizottság javaslata korlátot állít a kölcsönök után felszámítható kamatok meghatározása és költségek felszámítása során. A bizottsági indítvány kimondja, hogy a magánszemélyek egymás közötti ügyeleteiben alkalmazott kamat, valamint a pénzügyi intézmények hiteleinél a fogyasztó által fizetendő kamatot és egyéb költségeket is tartalmazó teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a törvénymódosításban meghatározott értéket.

A Polgári Törvénykönyv vonatkozó paragrafusát úgy változtatná meg az indítvány, hogy a javaslat szerint "a magánszemélyek egymás közötti viszonyában kikötött kamat - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét meghaladó részében semmis."

A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az
adott naptári félév teljes idejére - áll a javaslatban.

A javaslat egy másik része szerint pénzügyi intézmény - egyes kivételektől  eltekintve - fogyasztónak nem nyújthat olyan kölcsönt, amelynek a teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal megnövelt mértékét.

A javaslat további célja a jelzáloghitelek árazásának átláthatóbbá tétele. Az árazás új szabályai lehetővé teszik, hogy az ügyfelek megalapozott döntést tudjanak hozni hitelfelvételnél, a pénzügyi intézmények különböző hiteltermékeinek összehasonításával.

Az indítvány szerint jelzáloghitel-szerződés esetén a pénzügyi intézmény a fogyasztó szerződésszerű teljesítése esetén nem számíthat fel a kamaton felül rendszeresen fizetendő kamat jellegű díjat vagy költséget, és nem kínálhat korlátozott időtartamra kedvezményes kamatot.

Az indítvány szerint a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor a pénzügyi intézménynek - ha jogszabály másként nem rendelkezik -  a kamat változását az alábbi módszerek egyikével kell meghatároznia: vagy referencia-kamatlábhoz kell kötnie, vagy a kamat mértékét a kölcsönszerződésben meghatározott legalább 3 éves, 5 éves vagy 10 éves kamatperiódusok alatt rögzítenie kell.

A javaslat alapján a referencia-kamatláb forinthitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi BUBOR, vagy a lakáscélú állami
támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett 3 éves vagy 5 éves állampapír átlaghozam, az euróhitelnél és euró alapú hitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi EURIBOR, a svájci frank hitelnél és svájci frank alapú hitelnél a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi CHF LIBOR.