Antal, Antónia
-1 °C
4 °C

Adóváltozások: 300 ezret nyertek a gazdagok

2011.12.08. 10:26
A 2010-es adóváltozások az alacsony jövedelműeknek tovább csökkentette, míg a magas jövedelműeknek tovább növelte a bevételét. A háztartások egy főre jutó nettó jövedelmét tekintve az alsó kategóriába tartozók 9 ezret buktak, míg a felsőbe tartozók 314 ezret nyertek 2010-ben – derül ki a KSH adataiból.

Magyarországon az egy főre jutó nettó jövedelmek 2005-ig tartó növekvő tendenciája az évtized közepén megfordult. 2007-ben még csak reálértéken, 2008-tól pedig már nominálértéken is csökkent a lakosság átlagos jövedelme. Ez a kedvezőtlen helyzet 2010-ben az adóváltozásoknak köszönhetően valamelyest javult. A háztartások 2009-hez képest éves szinten már több mint 72 ezer forinttal magasabb nettó nominális jövedelemmel rendelkeztek, amely a fogyasztói árak 4,9 százalékos növekedése mellett 3,2 százalékos reáljövedelem-emelkedést jelentett – írja a Napi Gazdaság a KSH Statisztikai Tükör című kiadványa alapján.

Ez tételesen azt jelenti, hogy 2010-ben a háztartások egy főre jutó bruttó jövedelme 1,145 millió forintot, a nettó jövedelem pedig 939 ezer forintot tett ki. A nettó jövedelem aránya (2000-2010 között) a bruttó összeghez viszonyítva 2001-ben volt a legmagasabb (83,2 százalék), ezt követően szinte évről évre romlott a nettó jövedelmi pozíció.

2010-ben az adóváltozásoknak – a szuperbruttó bevezetése, a csökkenő adókulcsok és kitolódó alsó sávhatár, a kedvezőbb adójóváírás – köszönhetően jelentős javulás következett be. A nettó bér ekkor az összes jövedelem 82 százalékát tette ki. Bár az adózók zömének emelkedett a jövedelme az előző évhez képest, elsősorban a magasabb jövedelműek jártak jobban.

A gyermekes és a gyermek nélküli háztartások egy főre jutó nettó jövedelmei (25 év alatti eltartott gyerekkel)

 Háztartástípus  2009  2010
Gyermek nélküli háztartások összesen 1 089 670 1 170 705
Gyermekes háztartások összesen 698 185 752 096
Ebből:    
Egy szülő, gyermek(ek)kel 661 577 720 060
Két felnőtt, egy gyermekkel 830 228 915 907
Két felnőtt, két gyermekkel 695 544 777 437
Két felnőtt, három és több gyermekkel 496 615 515 978
Egyéb gyermekes háztartás 716 736 745 434

Az alsó jövedelmi decilisben élők (a lakosság alsó tizede) jövedelmi helyzete romlott 2010-ben, egy főre jutó éves nettó jövedelmük mintegy 9 ezer forinttal volt kevesebb az előző évinél. A felső kategóriákba tartozók helyzete ugyanakkor látványosan javult, leginkább a tizedik decilisbe tartozók nettó jövedelme emelkedett (314 ezer forinttal). A lakosság jövedelmi egyenlőtlenségeit tükröző mutató alapján a két szélső tizedbe tartozók jövedelmi különbsége 2010-ben 7,2-szeres volt.

A bruttó jövedelmek szerkezetében a munkajövedelmek képviselik a legnagyobb arányt, amelyet a társadalmi jövedelmek követnek. A munkajövedelmek részesedése 2005-től (71 százalék) 2010-ig (66 százalék) folyamatosan csökkent, ugyanezen időszak alatt az egyéb jövedelmeké 1 százalékponttal, a társadalmi jövedelmeké pedig közel 3 százalékponttal nőtt. Ez utóbbiban a nyugdíjasok számának emelkedése mellett a gazdasági válság generálta munkanélküliség növekedése játszott szerepet. A válság hatására a munkavégzéshez kötődő jövedelmek már nemcsak az alsóbb jövedelmi kategóriákban élőknél estek vissza, hanem a középső és a magasabb decilisekbe tartozóknál is.

2010-ben a háztartási jövedelmek negyedét a társadalmi jövedelmek legnagyobb (és évről évre növekvő súlyú) tétele, a nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások tették ki, amelynek egy főre jutó összege mintegy 2,9 százalékkal haladta meg az előző évit. A gazdasági válságból adódó bizonytalanság következtében továbbra is a nyugdíjasok jövedelmi helyzete a legstabilabb, a nyugdíj rendszeressége és kiszámíthatósága miatt.

Tavaly a gyermekes háztartások évi átlagos egy főre jutó nettó jövedelme 752 ezer forintot tett ki, ami az országos átlag négyötöde. A két felnőttből és két gyermekből álló családok az országos átlagos jövedelem 83 százalékából gazdálkodhattak.