16:00, December 03.
Hollandia 0
Egyesült Államok 0
Kalifa Nemzetközi Stadion Nyolcaddöntő
20:00, December 03.
Argentína 0
Ausztrália 0

Tátrai pert nyert az MNV ellen

2012.04.18. 17:34

Az MNV Zrt. korábbi vezérigazgatója, Tátrai Miklós által még 2009-ben indított munkaügyi perben a tegnapi napon tartott tárgyaláson a bíróság elsőfokú ítéletet hirdetett. A bíróság szerint az MNV Zrt. egykori vezérigazgatója munkaszerződésének 2009 júliusában történt megszüntetése jogellenes volt.

Az elsőfokú ítélet szerint a felperes munkaviszonya az ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg, a bíróság ennek megfelelően az elmaradt munkabér, annak kamatai, valamint kárátalány címén összesen közel 200 millió forint megfizetésére kötelezte az MNV Zrt.-t.

Mint ismeretes, Tátrai Miklós az MNV Zrt. megalakulásától töltötte be a vezérigazgatói tisztséget. Személyi alapbére havi 3,5 millió forint, átlagkeresete 5 millió forint felett volt. Tátrai Miklós emellett tagja volt a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsnak (NVT) is, amiért további 850 ezer forintos tiszteletdíj illette meg. Oszkó Péter volt pénzügyminiszter még 2009. július 14-i hatállyal rendkívüli felmondás útján szüntette meg Tátrai Miklós, az MNV Zrt. akkori vezérigazgatójának munkaviszonyát. Tátrai ezt követően munkaügyi pert indított arra való hivatkozással, hogy munkaviszonyának megszüntetése jogellenes volt.

Az első fokon eljárt bíróság az ítélet szóbeli indoklása során arra a megállapításra jutott, hogy Tátrai Miklós munkaviszonyának megszüntetésére nem az akkori pénzügyminiszter, Oszkó Péter, hanem a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) lett volna jogosult.

Az első fokon eljárt bíróság szóbeli indokolása szerint a rendkívüli felmondás nem volt kellően megalapozott, az indoklás legfeljebb rendes felmondás gyakorlására adhatott volna okot, ezért arra a következtetésre jutott, hogy Tátrai Miklóst elmaradt munkabérként közel 160 millió forint és kamatai, kárátalányként kéthavi átlagkeresetként közel 11millió forint illeti meg. Emellett az MNV köteles 3 millió forint perköltség megfizetésére is.

Tátrai Miklós keresetet nyújtott be az elmaradt prémium megfizetésére is, ezt az igényt azonban a bíróság nem találta megalapozottnak. Az MNV az első fokú bíróság írásba foglalt ítélete kézhezvételét követően dönt arról, hogy élni kíván-e a jogorvoslattal.

Az MNV Zrt. az első fokú bíróság szóban kihirdetett ítéletét nem kívánja kommentálni. Ugyanakkor megjegyzi, hogy az első fokon eljárt bíróság szerint a Pénzügyminisztérium akkori vezetője, dr. Oszkó Péter jogellenes döntést hozott. E jogellenes döntés súlyos erkölcsi hatásaival és pénzügyi terheivel kell most az MNV Zrt.-nek szembesülnie.  • Hírek
  • Hírek