Zsófia
17 °C
21 °C

Sokat veszített a bérünk az értékéből

2012.06.19. 09:00
Az idei első négy hónapban 219 400 forint volt a bruttó, míg 141 900 forint a nettó átlagkereset – derül ki a KSH kedden közzétett gyorsjelentéséből. A bruttó 3,9, míg a nettó 1,1 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. Mivel az infláció tartósan 5 százalék fölött van, ez azt jelenti, hogy a fizetésünk nagyjából 4 százalékkal kevesebbet ér, mint egy éve. A közszolgák több mint fel rosszul járt az idei szja-változással, 57 százalékuk kapott bérkompenzációt. A foglalkoztatás a közmunka felfutása ellenére elmaradt a tavalyitól.

A KSH kedden közzétett jelentése szerint a teljes munkaidőben dolgozók átlagos bruttó keresete 219 400 forint volt; ezen belül a versenyszférában dolgozók 230 500, míg a közszolgák 195 600 forintot kaptak átlagosan. Nem­zetgazdasági szinten a bruttó keresetek 3,9 százalékkal haladták meg az előző év azonos idő­szakit, olvasható a KSH jelentésében. Az át­lag­­keresetek a versenyszférában 6,4 százalékkal nőttek, a költségvetési szektorban 2,3 százalékkal csökkentek, ez utóbbit a csekély keresetet jelentő közfoglalkoztatás súlyának növekedése okozott.

A legjobban fi­zető gaz­da­sági ág továbbra is a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység volt, ahol 470 100 forint a havi átlag. Ezt az információ és kommu­ni­ká­ció követte 420 200 forinttal, majd jött az energiaipar követte 383 900 forinttal. A leg­keve­sebbet a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban dolgozók kerestek havi átlag 139 400 forinttal, majd jöttek a humán-egészség­ügyi és szociális ellátásban dolgozók 148 000, illetve a mezőgazdaság, erdő­gaz­dálko­dás, halászat ágazatban dolgozók 156 800 forinttal.

Az idei első négy hónapban a költségvetési szférában a teljes mun­ka­idősök mintegy 57 százaléka, átlagosan havi 10 500 forint bérkompenzációban részesült az idén hatályba lépett szja-szabályok kedvezőtlen hatásai miatt – vagyis a közszolgák több mint felét károsan érintette az idei adószabályozás. Idén januártól a nonprofit szervezetek egy részénél alkalmazásban állók is részesülhetnek kom­­penzációban, a nonprofit szervezeteknél a teljes munkaidőben dolgozók mintegy 8,3 százaléka 10 300 forintot  kapott ezen a cí­men.

A rendszeres, tehát prémium, jutalom és egyhavi különjuttatás nélküli kereset január–áprilisban átla­gosan 5,8 százalékkal, ezen belül a versenyszférában dolgozóké 8,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A költ­ségvetési intézményeknél dolgozók alap­il­let­ménye a közfoglalkoztatottak bére nélkül számítva 3,4 százalékkal emelkedett. A növekedés döntően a humán-egészségügyi, szociális ellátás ágak­ban kö­vetkezett be a garantált bérminimum változása miatt.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos, családi kedvezmény nélkül számított nettó kereset 141 900 forint volt, ami csupán 1,1 százalékkal magasabb az előző évinél. Mivel a fogyasztói árak áprilisban átlagosan 5,5 százalékkal emelkedtek, a reálbér 4,4 százalékkal csökkent, vagyis ennyivel kevesebbet ért az áprilisi nettónk az egy évvel korábbinál. A 142 ezres átlag úgy jött össze, hogy a fizikai foglalkozásúak 98 900, míg a szellemi foglalkozásúak 186 400 forintos átlagos kaptak.

A KSH jelentéséből az is kiderül: a versenyszféra legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásainál 1 millió 806 ez­er fő volt az alkal­ma­zás­ban állók száma, mely 26,6 ezer fővel alacsonyabb, mint 2011. január–áprilisban. A költségvetési szfé­rá­­ban 729 ezren dolgoztak (8,8 ezer fővel többen, mint egy évvel ezelőtt), közülük átlagosan 65 ezren köz­foglalkoztatás keretében.

A közszféra átlagkeresetének szintjét is befolyásoló teljes munkaidős köz­fog­lal-koztatottak létszáma 2012 első négy hónapjában több mint négy és félszeresére nőtt (átlagosan 51,5 ezer fő volt). A megfigyelt nonprofit szervezeteknél 104 ezer fő állt al­kal­mazásban. Összességében a nem­zet­gazdaságban – az 5 fő feletti vállalkozásokban, a költségvetési szférában és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél – a közfoglalkoztatottakkal együtt 2639 ezer fő állt alkalmazásban, ami 15,5 ezer fővel maradt el az előző év azonos időszakától.