Hedvig
8 °C
22 °C
Index - In English In English Eng

Jogszerűtlen volt az Emfesz eladása

2012.10.18. 10:50

A moszkvai választott bíróság 2012. október 15-én elutasította a svájci Rosgas AG keresetét és megerősítette az orosz Ipari és Kereskedelmi kamara mellett működő Nemzetközi Választott bíróság korábban meghozott döntését, miszerint jogszerűtlen volt az Emfesz Kft 2009-ben történt eladása.

Az Emfesz tulajdonosa, a Mabofi Holding közleménye szerint a magyar bíróságok után a nemzetközi testületek is végérvényesen cáfolták a jogszerűtlen cselekményt elkövető korábbi ügyvezető Góczi István és társai hamis állításait. A választott bíróság elismerte a ciprusi Mabofi Holdings Ltd.-t az Emfesz jogos tulajdonosának is.

Az Emfesz ellen indult felszámolási eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla által 2012. szeptemberében meghozott jogerős végzés hatályon kívül helyezte az Emfesz fizetésképtelenségét megállapító, felszámolást elrendelő végzést. A végzés az elsőfokú bíróságot arra utasította, hogy az adós fizetésképtelenségét ismételten vizsgálja meg.

A Fővárosi Ítélőtábla fenti jogerős végzése kimondta, hogy a Mabofi Holdings 2011. november 8-tól (az üzletrész átruházási szerződés létre nem jöttének a jogerős megállapításától) kezdődően jogszerűen gyakorolhatta a társaság egyedüli tagjaként tagsági jogait. Például akkor is, amikor Góczi Istvánt visszahívta az ügyvezetői tisztségből és helyére Knopp Andrást nevezte ki.

A Fővárosi Ítélőtábla jogkövetkeztetése szerint Knopp Andrást a társaság egyedüli jogos ügyvezetőjének kell tekinteni, függetlenül attól, hogy ügyvezetőként bejegyzésre került-e a cégjegyzékbe, vagy sem. Ellenben, Góczi István az Emfesz képviseletére annak ellenére sem jogosult, hogy a cégjegyzékből, mint a társaság képviselője még nem került törlésre.

A Fővárosi Ítélőtábla kiemelte azt is, hogy a cégnyilvántartásban feltüntetett adatok, jogok, tények fennállásának vélelme csak a jóhiszemű, kívülálló személyre vonatkozik, vagyis a fenti ítélet ismeretében a Góczi István képviselte Emfesz Kft-vel kötött bármilyen ügylet érvénytelen.