Etelka, Aletta
3 °C
4 °C

A nyugdíjrendszer a legnagyobb probléma

2006.08.29. 16:08
A vártnál kedvezőtlenebb körülményekre való felkészülést, illetve a tervbe vett reformok részleteit is hiányolja a konvergenciaprogramból az Állami Számvevőszék, de úgy látják, a kiindulási helyzet - azaz a jelenlegi számok - a valóságot tükrözi.

"A kormány gazdaságpolitikájának, fiscális politikájának, az ezt megvalósítani szándékozó intézkedések szakmapolitikai elemzése kívül esik az Állami Számvevőszék hatókörén" - szögezi le az Állami Számvevőszék a konvergenciaprogramról alkotott állásfoglalásában. Ezért a számvevők egyebek között a strukturális és intézményátalakítások, reformintézkedések megalapozottságát véleményezték, illetve az állam, az államháztartás hatékony működése szempontjából tekintették át a programot.

"A bemutatott, elkerülhetetlen intézkedéssor tagolt, a korábbinál határozottabb koncepció és stratégiai vonalvezetés mentén szakmailag kidolgozottabb változatot mutat be" - állapítja meg az ÁSZ, kiemelve, hogy a programban a kiindulási alapok a magyar gazdasági és államháztartási realitásokat tükrözik. Pozitívumként említik, hogy a "kormány erős elkötelezettségét mutatja a költségvetési folyamatoknak a programban kijelölt pályántartására az, hogy félévente beszámol az Ecofin részére és vállalja szükséges esetben korrekciós intézkedések kidolgozását is. Hiányolja viszont az ÁSZ, hogy a program nem számol azzal az eshetőséggel, ha az egyensúlyi pálya kialakításánál figyelembe vett valamennyi elem a vártnál kedvezőtlenebbül alakul.

A reformok kellenek, de részletek nincsenek

Egyetértünk a program azon tételével, amely a költségvetés fenntarthatóságát átfogó reformok végrehajtásával tartja megvalósíthatónak - írja az ÁSZ. A számvevők közvetve a szélesebb körű politikai konszenzus kialakítására is javaslatot tesznek.

Az ÁSZ honlapján is közzétett dokumentum szerint "látható, hogy az érdemi, rendszerbeli változáshoz a hosszabb távú meghatározottságot hozó kérdésekben - kiemelten ilyen a nagy közösségi ellátórendszerekben, az állami vállalkozásokban és kincstárban megtestesülő vagyon sorsa, az önkormányzati rendszer és az általa ellátott feladatok - stratégiai szemlélettel hozott, konszenzuson nyugvó döntésekre van szükség, amelyek nemcsak a holnapra, hanem holnap-utánra is gondolva alakítják ki a cselekvés kereteit. Hiányukban jelentősebb, tartós megtakarításokat hozó szerkezeti változások kockázatai, az államháztartási restrikció kedvezőtlen hatásai kerülhetnek előtérbe".

Kulcskérdés a nyugdíjreform

Az ÁSZ ugyanakkor megállapítja: egyelőre egyik nagy elosztórendszert illetően sem ismert pontosan a reformok menete, azok mértéke és hatása. Ezzel kapcsolatban a legnagyobb problémát a nyugdíjrendszer esetében látják, hiszen annak "jelenlegi állapota a tartós egyensúlytalanság egyik fő oka, a nyugdíjkiadások fedik le a nagy ellátó rendszerek közkiadásai közül a legjelentősebbet, a GDP 10-11 százalékát".

A számvevők szerint az elemeiben igazságtalan, a hosszú távú fenntarthatóságot nélkülöző rendszer régen megérett a változtatásra, ennek ellenére a konvergenciaprogram ellentmondásos célmeghatározásra vállalkozik. Miközben a kormány erős elkötelezettségét hangsúlyozza - a finanszírozás oldaláról várhatóan egyre növekvő tehervállalás ellenére -, a nyugdíjak (nyugdíjszerű ellátások) emelése mellett és még a múlt évben bevállalt korrekciós program végigvitelét is ígéri, addig érdemi irányba alig mozdul el a javaslatsor a valóságos finanszírozhatóság megteremtése felé. Az ÁSZ szerint ugyanis a korhatár emelése, a nyugdíjba lépés feltételeinek szigorítása rövid távon értékelhető hatást nem hoz.