Sámuel, Hajna
18 °C
32 °C

Nem versenyeznek értünk a bankok

2008.09.23. 11:25
A bankok hírnevét mind a vállalatvezetők, mind a lakosság körében olyan tényezők befolyásolják, mint a cégvezetés kompetenciája és hitelessége, a vállalati felelősség megnyilvánulásai, a pontos és teljes tájékoztatás, az átlátható működés, a termékek és szolgáltatások minősége, a vállalat pénzügyeinek kezelése, vagy akár a saját dolgozókkal való tisztességes bánásmód. A Weber Shandwick a Figyelővel és a Szonda Ipsosszal közösen készített felméréséből kiderül, mit gondolunk a bankokról. Az OTP drága és nem is mindig korrekt, de a legkönnyebben elérhető és a legbiztonságosabb bank is egyben.

A felmérés szerint a bankokról alkotott vélemény legfontosabb faktorai Magyarországon az adott pénzintézet szavahihetősége, megbízhatósága, valamint az, hogy a pénzintézet pontos tájékoztatást, felvilágosítást adjon és ne csapja be az ügyfeleit. Ezen a téren az MKB szerepelt a legjobban a cégvezetők körében, míg a lakossági válaszadók K&H Bankot tartják a leginkább megbízhatónak, és a Budapest Bankról vélik, hogy tájékoztatása pontos és tisztességes.

A válaszadók nullától százig osztályozhatták a különböző szempontok szerint a bankokat: ezeket a pontszámokat váltották át után nulla és öt közötti értékekre. Az értékelések jellemzően minden kategóriában a 70-90 pont között szóródtak, a legjobb eredmények a megbízhatóságra és a tájékoztatás pontosságára vonatkozó kérdéseknél születtek. A felmérésből közvetve kiderül: aligha elégedettek a bankok egymás közötti versenyével az ügyfelek, legyenek bár vállalatvezetők vagy lakossági fogyasztók. E szempont alapján ugyanis a lakossági ügyfelek körében már 77 pont is elég volt (a K&H-nak), ahhoz, hogy az élre kerüljön, a vállalati körben pedig 79 ponttal lett első a Raiffeisen Bank.

A cégvezetők nem nagyon hisznek a bankok megbízhatóságában és szavahihetőségében sem, még az első helyezett sem kapott kiemelten magas pontokat a többi kategóriához képest, a győzelemhez elég volt 83 pont is a százból. Az MKB-t az Erste Bank követi 75 ponttal. Utolsó helyen az OTP Bank végzett 62 ponttal. A lakosság még kevésbé bízik a bankokban, mint a cégvezetők. Itt a K&H Bank győzelméhez 72 pont is elég volt, és itt is az OTP lett az utolsó 60 ponttal.

A korrekt díjszabás és a tőkeerős pénzügyi háttér szintén jelentősen hat a bankokról kialakított képre. A vállalatvezetők a Raiffeisen Bank, míg a lakosság az Erste díjait tartja a legkedvezőbbnek. Az OTP Bank itt az utolsó helyen végzett, csak 48 pontot kaptak a lehetséges százból, a vállalatvezetők tehát valószínűleg drágának tartják a bankot. A lakosok is drágában tartják a banki díjakat, nagyon lepontozták a pénzintézeteket, az utolsó helyen álló OTP például 50 pontot kapott.

Van előnye is a nagyságnak

Az OTP ugyanakkor mindkét megkérdezett körben első helyen szerepelt a pénzügyi háttér stabilitását tekintve. A cégvezetők alig tesznek különbséget a bankok stabilitását tekintve, alig néhány pont választja el egymástól az első és az utolsó helyezettet, a győztes OTP 87, az MKB 82, a Raiffeisen és a CIB 81-81, a Budapest Bank és a K&H Bank 79-79, Erste Bank pedig 78 pontot kapott. Érdekesen alakult ez a kérdés a lakosságnál, itt a második legstabilabb bank az Erste, a legkevésbé pedig a Raiffeisent tartják stabilnak, de itt sem nagyok a különbségek.

Az OTP Bank a legismertebb a vállalatvezetők és a lakosság körében is, bár ebben a kategóriában elég szoros verseny született. A második-harmadik helyen a cégvezetőknél például holtverseny született, a K&H Bank és a Raiffeisen Bank alig öt ponttal maradt le. A lakosság a CIB Bankot és az Erste Bankot ismeri a legkevésbé.

A cégvezetők a Raiffeisen Bankról gondolják azt, hogy a legszélesebb körű szolgáltatásokat nyújtja, és szeret versenytársai előtt járni, a lakosság a K&H Bankról gondolja ugyanezt. A cégvezetők szerint a Raiffeisenre, a lakosság szerint a Budapest Bankra igaz a leginkább, hogy nincsenek körülötte botrányok. Szintén erről a két bankról tartják a leginkább úgy, hogy ott fedhetetlen, tapasztalt vezetők dolgoznak, illetve ők a legbecsületesebbek a piaci versenyben is. A cégvezetőknél a Raiffeisen 72 pontot kapott, alig egy ponttal maradt le az MKB. Legkevésbé becsületesnek az OTP Bankot tartják a cégvezetők. A lakosság azonban nem tartja becsületesnek a piacon a Raiffeisent, az utolsóelőtti helyen végeztek, az utolsó itt is az OTP Bank lett 53 ponttal.

Mindkét megkérdezett csoportban az OTP Bankot tartják a legkönnyebben elérhetőnek, az egybehangzó vélemény szerint nekik van a legtöbb bankfiókjuk. Az OTP kiemelkedően sok, 95 pontot ért el a vállalatvezetők körében, a második helyezett K&H Bank jócskán lemaradva 80 pontot szerzett. A legkevésbé elérhetőnek a vállalatvezetők az MKB-t tartják. A lakosság is nagyon könnyen elérhetőnek tartja az OTP-t 92 pontot kapott a bank. A lakosság a Budapest Bankot tartja a legkevésbé elérhetőnek.

A cégvezetők szerint az MKB Bankra igaz a leginkább, hogy mindenben betartja a törvényi előírásokat, nem kapott még büntetést a PSZÁF-től vagy más állami szervtől, a lakosság szerint a Budapest Bank a legjobb ezen a téren.