Emőke
-4 °C
9 °C

Az ombudsman elmarasztalta a PSZÁF-ot

2004.05.13. 16:36
A PSZÁF és jogelődjei mulasztása hozzájárult a Baumag-ügy kialakulásához, állapította meg az ombudsman. A lezárult vizsgálat szerint a felügyelet más hatóságokra mutogatott, a rendőrség pedig elhúzta a nyomozást.
A felügyelet 1995 óta folyamatosan hozzájárult a visszás állapot fennmaradásához azzal, hogy egymásnak ellentmondó lépéseket tett - és tesz mind a mai napig -, törvény adta jogkörével nem él, ehelyett más hatóságokra hárítja a szövetkezetekkel kapcsolatos törvényi kötelességeit, állapította meg a Baumag ügyben folytatott vizsgálatában az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

A PSZÁF visszautasít, de még nem tudja mit
A PSZÁF visszautasítja a felügyeletre vonatkozó negatív megállapításokat - reagált a szervezet kommunikációs főosztálya az MTI megkeresésére. A tájékoztatás szerint a felügyelet most kapta meg az országgyűlési biztos részletes jelentését, tanulmányozása után részletes választ fog adni az abban foglaltakra.
Lenkovics Barnabás tegnap közzétett jelentésében leszögezi, a felügyelet a korábban és jelenleg hatályos jogszabályok alapján maga dönthette volna el, hogy a szövetkezetek tevékenysége engedélyköteles vagy sem. Erre azonban nem vállalkozott, ehelyett a szövetkezetek cégügyében eljáró bíróság megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy a szövetkezet bejegyezhető a tervezett tevékenységre. Ezután a felügyelet feljelentést tett jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység gyanújával, vagyis úgy tett, mintha a szövetkezetek tiltott betétgyűjtést folytattak volna. Ugyanakkor nem tiltotta meg legalább a kérdés bíróság előtti tisztázásáig a tevékenység folytatását. Végül a felügyelet azzal próbált eleget tenni törvényi kötelezettségnek, hogy közigazgatási szerv létére fizetett hirdetésben hívta fel a befektetők figyelmét az ingatlanszövetkezetek működésének kockázataira.

Hosszú és eredménytelen nyomozás

Az ombudsman ugyan nem vizsgálhatta, terhel-e és kit felelősség az ügyben indult korábbi nyomozások eredménytelensége miatt, de kitér rá, hogy felmerül a kérdés, indokolt volt-e a büntetőeljárás összesen hét évig való elnyújtása, és helyes volt-e annak megszüntetése.

Semmis szerződések

A biztos szerint a szövetkezetek által folytatott gazdasági tevékenység lehetőségét biztosító (tagikölcsön-) szerződései a befektetőket védő garanciális szabályok megkerülésével jöttek létre, ezért a polgári törvénykönyv alapján semmisek. A semmisségre bárki, határidő nélkül hivatkozhat; annak megállapításához külön eljárásra nincs szükség. A semmisség jogkövetkezményei közül valószínűleg csupán az eredeti állapot helyreállítására volna lehetőség, amit azonban polgári bíróság mondhat ki. A semmis szerződések alapján a panaszosoknak hozam nem jár, legfeljebb a befizetett összeget kaphatják vissza. Ezen konzekvenciák megállapítására is kizárólag a polgári bíróság rendelkezik hatáskörrel.

Ajánlások

A pénzügyminisztert a rendelkezésére álló eszközök hatékony alkalmazásával segítse elő, hogy a pénzügyi szolgáltatás elkövetése bűntettének alapos gyanúja esetén történt feljelentést követően, az érintettnek ne legyen lehetősége annak folytatására, ajánlja az ombudsman. Lenkovics Barnabás ugyanakkor a PSZÁF-ot a jogszabályok határozott és következetes alkalmazására kéri. A biztos szerint szükség van a hitelintézeti törvény módosítására és a polgári törvénykönyv valamint a gazdasági társaságokról szóló törvény egymással való harmonizálására is.