Sára, Márió
2 °C
6 °C

A kamatnál fontosabb a kedvesség

2005.01.14. 09:49
A pénzben kifejezhető tényezők kevesebbet számítanak a bankok megítélésében mint a minőségi elvárások. Sorrendben ugyanis a legfontosabb jellemzők a lakosság számára, hogy egy pénzintézet legyen megbízható, ügyintézői adjanak jó információkat és rendelkezzenek magas szakmai tudással. Többek között ezt tárja fel a GfK Piackutató Intézet pénzügypiaci kutatása a harmadik negyedévben.
Amíg nagyon fontos egy bank megbízhatósága a felnőtt lakosság több mint fele számára, közel ötven százalék szemében pedig az alkalmazottak jó információi, szakismeretei és az ügyintézés gyorsasága, addig csak ötödik helyen következik, hogy magas kamatokat lehessen kapni, s hatodikon, hogy alacsonyak legyenek a hitelmutatók és költségek. A rangsor további helyein az ügyintézők barátságos viselkedése, valamint az átutalások gyorsasága áll.

Nem érdekel senkit

A kutatás során megkérdezettek közül legkevesebben a telefonos és internetes szolgáltatásokat tekintik nagyon fontosnak. De szintén egyharmadnál kisebb azok aránya, akiknek sokat számít a kiterjedt fiókhálózat, ATM automata, továbbá a széles termékválaszték.

Férfiak és nők elvárásai eléggé egyöntetűek. A nők javára az ügyintézők barátságos modoránál mutatkozik hat százalékpont különbség, és ugyanennyivel több a férfiak aránya a telefonos, banki szolgáltatásokat nagyon fontosnak tartók körében.

Életkor szerint megállapítható, hogy legigényesebbek minden kritériumnál a 30-49 évesek. Ők a bankok legaktívabb ügyfelei, akik átlagosan a legtöbb féle szolgáltatást veszik igénybe. Ezért bír számukra a legnagyobb jelentőséggel minden egyes kritérium.

Jövedelem szerint

Anyagi helyzet szerint a havi nettó kétszázezer forintnál nagyobb jövedelmű háztartásban élők a legigényesebbek. S érvényes a megállapítás iskolai végzettség szerint a diplomásokra is, hiszen a legmagasabb jövedelműek körében igen nagy a legmagasabb képzettségűek aránya.

Településtípus szerint a bankokkal szemben legigényesebbek a megyeszékhelyeken élők. Utánuk következnek a többi vidéki város lakó, majd a budapestiek és a községekben élők. Két szempont azonban kivételt jelent. Egyik, hogy az internetes és banki szolgáltatás legnagyobb arányban a fővárosiak számára fontos. Érthetően, mivel regionálisan a fővárosban legnagyobb az Internet-használók aránya. Másik, hogy a falun élők között viszonylag sokak szerint nagyon fontos, hogy a banktól kapott kamatok magasak legyenek.

Ennek egyik oka, hogy a falvak lakói általában kevés bankot ismernek. Informáltságuk a különböző szolgáltatásokról elmarad az átlagostól, ahogyan a szolgáltatások igénybe vétele is. Elvárásukat az objektív tényezőre, a kamatra fókuszálják. Azon kívül bankkal a falusiak jelentős része kisösszegű megtakarítása révén kerül kapcsolatba. S nemzetközi tapasztalat, hogy a kevés pénzüket takarékban tartó emberek különösen elvárják a magas kamatokat.