Etelka, Aletta
1 °C
5 °C

Cégbejegyzés két nap alatt

2005.11.08. 09:54
A tervek szerint jövő júliustól már hatályba léphet az új társasági és cégtörvény. Miközben épít a hagyományokra, figyelembe veszi az igényeket: új jogintézményeket, rugalmas megoldásokat és két munkanap alatti cégbejegyzést kínál a vállalkozóknak.
A héten benyújtják a parlamenthez az új társasági és cégtörvény tervezetét. A hatályos társasági jogi szabályozás 1997-ben készült, amikor lényegében befejeződött a privatizáció, befejeződött a cégalapítási láz. Nem csupán az azóta eltelt idő, hanem uniós tagságunk és a technika vívmányai is szükségessé teszik a szabályozás korszerűsítését.

A kétévi előkészület után megszületett törvényjavaslatok célja, hogy biztosítsák a társaságok gyors és költségtakarékos piacra lépését, az átlátható működés feltételeit, garantálják a jelenleginél rugalmasabb szabályozást, a hatékonyabb hitelező- és befektetővédelmet csakúgy, mint a cégek tevékenysége feletti érdemibb törvényességi felügyeletet.

Kht-búcsú 2007-től

A gazdasági társaságokról szóló törvényjavaslat négy cégformát rögzít, a kkt-t, a bt-t, a kft-t és az rt-t. A közös vállalatokra vonatkozó rendelkezéseket mellőzi, ám a meglévők tovább működhetnek az 1997-es szabályok szerint. Az új társasági törvénnyel megpecsételődik a Ptk.-ban szabályozott közhasznú társaság sorsa.

Mivel ez a cégforma megszűnik, a leendő törvény létrehozza a bármilyen társasági formában működtethető nonprofit vállalkozást, de a közhasznú jelzőt - egy másik jogszabály feltételeinek megfelelően - ki kell majd érdemelni. A kht-ra vonatkozó szabály azonban nem jövőre, hanem csak 2007 júliusától érvényesülne, és további két esztendőt hagyna a meglévő szervezeteknek, hogy eldöntsék, átalakulnak-e nonprofit céggé vagy megszűnnek.

Az új törvény valamennyi társaságnál növeli a tulajdonosok döntési autonómiáját. Az eddiginél nagyobb szabadságot kapnak az ügyvezetés kialakításában. A tervezet, miközben őrzi a jól bevált megoldásokat, új jogintézményeket is bevezet. Ezek kedvezően hatnak társasági jogi szabályozásunk versenyképességére, és így Magyarország nagyobb vonzerőt jelenthet a külföldi befektetők számára.

A javaslatban ezért kap helyet például a német jogban régóta alkalmazott elismert vállalatcsoportot intézménye, ennek révén az elkülönült, de üzleti értelemben mégis közös irányítású cégek egységes egészként működhetnek. Szintén újdonság a vezető tisztségviselők munkájára vonatkozó úgynevezett felmentvény. A nyilvános részvénytársaságnál lehetővé válik az angolszász befektetők által kedvelt vezetési rendszer, a board kialakítása.

Cégalapításhoz is lesz szerződésminta

A szakemberek szándékai szerint a mainál világosabb, áttekinthetőbb lesz a cégtörvény. A jogunkban először alkalmazott törvényi szerződésminták megkönnyítik a cégalapítók dolgát. Ezekkel a leendő bt-k, kkt-k és kft-k élhetnek, míg a nagyobb és cizelláltabb szervezetben gondolkodó cégek a hagyományos társasági szerződésekkel jöhetnek létre.

Már ma is feleannyi időbe telik, mint korábban, a jövőben pedig még gyorsabb lesz a cégalapítás. Jövő júliustól gyakorlattá válhat az úgynevezett egyszerűsített cégeljárás, amikor a szerződésmintát alkalmazó, a bejegyzést elektronikus úton kérő cég bejegyzéséről - vagy a beadvány elutasításáról - a cégbíróság két munkanapon belül dönt. Akár a hagyományos úton, akár szerződésmintával alapítanak gazdasági társaságot, az eljárás továbbra sem nélkülözheti a jogi képviselő közreműködését, akinek - a cégiratok elektronikus átalakításával, illetve az ügyfél adatainak előzetes ellenőrzésével - nő a felelőssége. A szerződésmintákkal, az elektronikus úttal csökkennek a cégbírák adminisztratív terhei, és tevékenységükben a fontosabb érdemi teendők, a cég törvényességi felügyeleti eljárásai kapnak hangsúlyt.