Móric
9 °C
15 °C

A lakosságban bíznak a kisvállalatok

2008.06.05. 10:05
Az Ecostat kis- és középvállalati konjunktúra-indexe májusban megegyezett a nagyvállalatokéval, éréke 86,6 százalék. Az index valamivel magasabb az előző havinál és a január-áprilisi átlagmutatónál. A kis- és középvállalatok üzleti várakozásainak tendenciája egy éve alig változik. A döntően hazai tulajdonú vállalkozások 2008 első öt hónapjában mérsékelt bizalommal tekintenek gazdasági lehetőségeikre.

A hazai tulajdonú vállalkozások 2008 első harmadában kiegyensúlyozott üzleti várakozásokkal tekintenek fejlődési esélyeikre. A nagyvállalatokhoz viszonyítottan jóval nehezebb feltételek mellett működő szektor számára pozitív fordulatot jelenthet a lakossági fogyasztás és a belföldi kereslet élénkülése.

A kis- és középvállalatok 45 százalékának teljesítménye nem változott az előző három hónapban. Növekedésről 31, csökkenésről 24 százalékuk számolt be. A cégek 44 százaléka a következő negyedévben teljesítménye szinten maradásával, 40 százaléka a kibocsátás növekedésével számol. A pesszimista cégek aránya áprilishoz képest kismértékben csökkent, részesedésük 16 százalék. A vállalatok megítélése szerint cégük fejlődését legnagyobb mértékben a magas arányú elvonások, és a gyenge hazai vásárlóerő nehezíti.

A piaci igényekhez alkalmazkodva tevékenységi köre jelentős bővülését a cégek mindössze 3 százaléka tervezi a következő negyedévre, kismértékű bővítést 43 százalékuk kíván végrehajtani. Új tevékenység megkezdésére a cégek fele nem lát esélyt. Belföldi piacain a vállalatok 32 százaléka növekvő keresletben bízik, 13 százalékuk vevőköre szűkülésétől tart. Exportpiacain javuló lehetőségeket vár a KKV-k egyötöde, változatlan körülményeket feltételez 72 százalékuk.

A hazai vállalatok 58 százaléka cége rendelésállományát a szezonnak megfelelőnek értékeli, ezen belül belföldön 57, külföldön 69 százalékuk elégedett. A beérkezett megrendeléseit az átlagot meghaladónak tartja belföldi viszonylatban 12 százalékuk, export relációban 9 százalékuk. A KKV-k rendelésállományának megítélése április óta nem változott.

Kevesen várnak érdemi javulást

A hazai kis- és középvállalatok megítélése szerint működésük anyagi feltételei idén sem javulnak lényegesen. A kis- és középvállalatok májusi előrejelzése szerint likviditása rövid távú változatlanságát feltételezi 56 százalékuk, javulásában bízik minden negyedik vállalkozás. Áprilishoz viszonyítva 25 százalékról 20 százalékra csökkent a pénzügyi helyzete rosszabbodásától tartó KKV-k aránya.

A kis-és középvállalatok döntő hányadának versenyképessége rövid távon nem fog változni. Piaci pozíciói javulását itthon 23 százalékuk, határon túl 13 százalékuk vélelmezi. Pillanatnyi készletállományát az átlagosnál magasabbnak tartja a vállalkozások 17 százaléka, a szezonnak megfelelőnek értékeli a felmérésben résztvevők kétharmada. A foglalkoztatottak száma a következő hat hónapban a cégek 46 százalékánál elégséges lehet, létszámbővítési igény minden negyedik cégnél fordulhat elő.

A kis- és középvállalatok májusi előrejelzése szerint egy éven belül új fejlesztést a cégek 47 százaléka indít. A cégek fejlesztési aktivitása idén jóval meghaladja a múlt évi szintet. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatain elnyerhető pénzforrások bővülésével 2008-ban a technológiai beruházások élénkülése várható. A versenyképes termelési struktúrával rendelkező KKV-k fejlődését a kedvező hitelfeltételek is gyorsítják. A túlélésért harcoló cégek leszakadása folytatódik.