Csökkenő inflációban bíznak a cégek

2008.07.31. 11:21
Az Ecostat júliusi bizalmi felmérése szerint a hazai vállalatok a gazdálkodás feltételeiben idén még nem számolnak érdemi változással. Bár az exportkereslet dinamikája mérséklõdik, a belföldi értékesítés várhatóan élénkül, ez utóbbi hatása azonban rövid távon még minimális lesz. Az infláció globálisan és hazai viszonylatban is mérséklõdik, ami a vállalkozásokat fejlesztéseik növelésére bátoríthatja.

A gazdaság 2008. évi teljesítményét a konvergencia program és a nemzetközi környezet határozza meg. A stabilizációs folyamat végig vitelében elkötelezett kormány mozgástere továbbra is szûk, a makrogazdasági egyensúly a tervezettnél erõteljesebben javul, a gazdaság élénkülése a konjunktúra elõrejelzések szerint lassan megkezdõdik – olvasható az Ecostat legújabb jelentésében.

Ugyanúgy látják helyzetüket a nagyok

A TOP-100 nagyvállalatok 2008 júliusi konjunktúra-indexe 87,7 százalék, az elmúlt hónapokban alig változott. A nagyvállalatok üzleti bizalmát alapvetõen az exportlehetõségek és a beruházások, kisebb mértékben a belföldi értékesítési lehetõségek határozzák meg. A vállalatcsoport konjunktúra-indexe a globális gazdaság felszálló idõszakában erõteljesen javult, majd a 2007 elsõ félévi trendváltást követõen fokozatosan mérséklõdött. Az olaj, a nyersanyagok és a mezõgazdasági termékek dinamikus áremelkedése a vállalkozók termelésében és fejlesztésében várakozó álláspontot generált. A feszültség 2008 közepére valamelyest oldódott, az év második felében struktúraváltással, ennek bázisán fokozatos fellendüléssel lehet számolni több EU országban, köztük Magyarországon is.

A nagyvállalatok visszajelzései szerint elmúlt negyedévi teljesítményük 54 százalékuknál szinten maradt. 22 százalékuknál a termelés növekedett, majdnem egynegyedüknél csökkent. A nagyvállalatok rövidtávú elõrejelzése derûlátó, a következõ negyedévben 41 százalékuk számít növekvõ teljesítményre, visszaesést 18 százalékuk valószínûsít.

A belföldi keresletet a nagyvállalatok egyharmada ítéli növekvõnek, 54 százalékuk változatlannak. Külföldi relációban a válaszok megoszlása kedvezõbb, bõvülõ értékesítési lehetõségekkel számol a cégek 38 százaléka, stabil piacokkal a vállalatok fele rendelkezik. Versenyképességének rövid távú változását hazai összehasonlításban derûlátón ítéli meg a nagyvállalatok egynegyede, javuló külpiaci pozícióban 24 százalékuk reménykedik. A TOP-100 csoport 52 százaléka pénzügyi helyzete stabilitását prognosztizálja, 35 százalékuk javuló, 13 százalékuk romló likviditással számol az év hátralévõ részében.

Optimistábbak a kicsik

A kis- és középvállalatok konjunktúra-indexe júliusban 85,6 százalékra emelkedett, mintegy 1,5 százalékkal javult az elõzõ havihoz képest, értéke megegyezik az elsõ félévi átlaggal. 2008 elsõ felében a konjunktúra-mutatók viszonylag alacsony szinten, szûk sávban ingadoztak. A hazai vállalatok konjunkturális elõrejelzései stabil, kiérlelt álláspontot tükröznek. A kkv szektor bizalmi mutatóinak trendje egy évvel korábban lassan ereszkedõre váltott, április óta vízszinteshez közeli pályán mozog. Az Ecostat a második félévre a várakozások javulásával és a teljesítmények fokozatos élénkülésével számol.

A kis- és középvállalatok felének tájékoztatása szerint termelésük 2008 második negyedévében nem változott az elõzõ negyedévhez képest. A cégek egyharmada növelni tudta kibocsátását, 21 százalékuknál viszont csökkent a termelés. A következõ hónapokban a vállalatok 36 százaléka termelése növelését, 18 százalékuk visszaesését valószínûsíti. A havi megfigyelésben résztvevõ gazdálkodó szervezetek fejlõdésük legnagyobb akadályának a munkáltatói és vállalkozói terhek magas szintjét tekintik.

A hazai vállalkozások 70 százalékának megítélése szerint versenyképessége idén érdemben nem fog változni. Pozíciójavulást belföldön egyötödük, külföldön 12 százalékuk remél. A cégek felének véleménye alapján foglalkoztatott létszámuk kielégítõ, 30 százalékuknál az ilyenkor szokásosnál alacsonyabb.

A júliusi konjunktúra-felmérés eredményei egyes ágazatokban egyértelmûen az üzleti bizalom erõsödését, másutt jelentõs gyengülését mutatják. A nemzetgazdaság egészében az összevont konjunktúra-mutató értéke 47,4 százalék, megegyezik a májusi mutatóval, valamivel magasabb a júniusinál.  • Tippek
  • Hírek