Felesleges munkaerőt látnak a cégek

2008.12.01. 11:56
A hazai top-100-hoz tartozó vállalatok több mint felénél látják úgy, jelenleg több embert foglalkoztatnak, mint kellene, a kkv szektorban a vállalkozások 43 százalékánál van feleslegesnek ítélt létszám: mindként kategóriában a cégek több mint fele saját termelése visszaesésére, miután várakozásaik szerint mind a hazai, mind a külföldi kereslet csökken a következõ idõszakban.

Az ECOSTAT top-100 nagyvállalati konjunktúra-indexe 2008 novemberében 60,6 százalék, az elõzõ hónaphoz képest jelentõsen, mintegy 18,4 százalékponttal csökkent. A nagyvállalatok gazdasági várakozásait összesítõ havi konjunktúra-mutatók erõteljes visszaesése, a cégek növekvõ értékesítési nehézségei a pénzügyi és gazdasági válság mélyülésével és a hazai gazdaságra gyakorolt negatív hatásokkal indokolható. Az exportorientált nagyvállalatok legnagyobb felvevõpiacai recesszióba süllyedtek, a válság elmélyülésével megrendeléseik fokozatosan csökkennek, az árbevételek egyre kevésbé nyújtanak fedezetet a költségekre. Likviditási helyzetük kezelésére gyors és hatékony intézkedéseket léptettek életbe.

A kis- és középvállalati konjunktúra-index 62,0 százalék, augusztus óta a gazdasági kilátások romlanak, a kedvezõtlen változással a bizalmi indexek csökkennek. A konjunktúra index novemberi visszaesése elérte a 15 százalékpontot. A bizalmi mutatatók szeptember-november jelentõs visszaesése a mûködési feltételekben folyamatosan halmozódó nehézségekkel magyarázható. A cégek fejlõdése, sokak túlélési esélye kormányzati intézkedések, stabilizációs programok nélkül nem oldható meg. A fejlesztési és finanszírozási hitelek drágulása és a belföldi piac gyenge felvevõképessége kedvezõtlenül érinti a kis- és középvállalati szektor kilátásait.

Csökkenõ teljesítmény, csökkenõ foglalkoztatás

A hazai nagyvállalatok visszajelzései szerint 40 százalékuk teljesítménye csökkent, 47 százalékuké nem változott az elmúlt három hónapban. A cégek egytizede tudta növelni teljesítményét. A termelési elõrejelzések ennél pesszimistábbak, e szerint csökkenõ teljesítményt 56 százalékuk, növekvõt 18 százalékuk vár a következõ három hónapban.

A top-100 vállalatok a mûködésük szempontjából meghatározó gazdasági feltételekben nem számít annak kedvezõ változásra. A fizetõképes kereslet szûkülése mindkét relációban érzékenyen érinti a szektort. Belföldön csökkenõ igényekkel 38 százalékuk, a jelenlegivel egyezõ kereslettel 44 százalékuk számol. Exportpiacain a mélyülõ válság következményeként a nagyvállalatok fele szinten maradó, 35 százaléka csökkenõ kereslettel kalkulál. Hazai piacain versenypozíciója javulását mindössze 14 százalékuk valószínûsíti, gyengüléstõl 21 százalékuk tart. Külföldi piacképességük megítélése a nagyvállalatok 12 százalékánál optimista, gyengébb versenypozíciót 21 százalékuk feltételez. A jelenlegi készletszint a cégek 65 százaléka szerint megfelel az ilyenkor szokásos mértéknek, 16 százalékuk szerint meghaladja azt. A nagyvállalatok egyötödének raktárkészlete alacsonyabb az ilyenkor szokásos szintnél, ami tevékenységük lanyhulására utal.

A nagyvállalatok visszajelzése szerint az alkalmazotti létszám 30 százalékuknál megfelelõ, 12 százalékuknál kismértékû létszámbõvítést tesz lehetõvé. A cégek több mint felénél az üzletmenet folytatásához szükséges létszám meghaladja az indokolt mértéket, számos területen a létszámcsökkentés, munkaidõ mérséklés stb. -legalábbis idõlegesen - elkerülhetetlen.

Van felesleges munkaerõ a kkv-knál is

A kis- és középvállalatok novemberi visszajelzése szerint az elmúlt három hónapban 38 százalékuknál csökkent, 43 százalékuknál stagnált a termelés. A pénzügyi-gazdasági válság mélyülésével számolva a vállalkozások mindössze 12 százaléka valószínûsíti teljesítménye növelését, miközben csökkenéstõl 52 százalékuk tart.

A hazai cégek döntõ többsége fejlõdése legfõbb akadályát a magas szintû központi elvonásokban, a gyér belföldi keresletben és a bizonytalan gazdasági kilátásokban jelölte meg. A kis- és középvállalatok mindössze egytizede számol belföldi piacain javuló kereslettel, az igények csökkenése a cégek 43 százalékát érinti. Külföldön a termékek és szolgáltatások iránt jelentkezõ kereslet a cégek tíz százalékánál növekedhet, változatlan igényszint 62 százalékuknál várható. A hazai kis- és középvállalatok véleménye szerint belföldi versenyképességük 11 százalékuknál javulhat, 21 százalékuké kedvezõtlenül változhat a korábbiakhoz képest. Az exportpiacokon változatlan versenypozícióval 72 százalékuk kalkulál, javulást mindössze 6 százalékuk remél.

A saját vállalatánál foglalkoztatott létszámot a cégek 11 százaléka bõvítendõnek, 46 százalékuk a jelenlegi teljesítményéhez képest megfelelõnek értékeli. Felesleges létszám a kkv-k 43 százalékánál fordul elõ.