Hermina
15 °C
27 °C

Jobban nőtt az import az exportnál

2003.08.27. 10:57
Magyarország kivitele az első félévben két százalékkal, a behozatal hét százalékkal nőtt az előző félévhez képest. Nagyobb a behozatal az Európai Unióból, miközben a kivitel változatlan maradt. A régió országaival mind az export, mind az import növekedett.
A kivitel volumene idén az év első felében két százalékkal, a behozatalé hét százalékkal nőtt az előző év első félévéhez képest. Az árindexek a forgalom mindkét irányában egyaránt három százalékos forintárszint-csökkenést jeleznek, a devizaárszint ugyanakkor a forint főbb devizákhoz viszonyított három százalékos felértékelődése nyomán változatlan maradt.

2003 első félévében 2002 azonos időszakához képest a forint a forgalomban meghatározó súlyú euróval szemben egy százalékkal gyengült, a mintegy 14 százalékos arányt képviselő dollárhoz képest 18 százalékkal erősödött. Míg a behozatal előző év második felében tapasztalt bővülése az év első félévében tovább folytatódott, addig a kivitelben - egyéves stagnálást követően - 2003 márciusától növekedés tapasztalható.

Gépeket exportálunk

A kivitel volumene a legnagyobb forgalmú árufőcsoport, a gépek és szállítóeszközök körében kilenc százalékkal, a kis súlyú nyersanyagexportban 16 százalékkal nőtt. A gépexporton belül a mobiltelefonokat is tartalmazó híradástechnikai termékek mellett a villamos gépek, valamint a belső égésű motorokat is tartalmazó energiafejlesztő gépek volumene bővült jelentősebben.

A többi árufőcsoportban ezzel szemben csökkent az export: a feldolgozott termékek és az energiahordozók körében mintegy tíz százalékkal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékeknél négy százalékkal maradt el a forgalom volumene az egy évvel korábbitól.

A feldolgozott termékek kiviteli volumenének csökkenésében továbbra is érezteti hatását a bázisév első felében jelentős értéket képviselő videojáték-export kiesése; visszaesés tapasztalható a feldolgozott termékek több mint 15 százalékát képviselő ruházati cikkek exportjában is.

Gyógyszereket és műanyagot importálunk

A behozatal volumene minden árufőcsoportban nőtt, a bővülés mértéke hat és kilenc százalék között mozgott. A forgalom több mint felét jelentő gépek és szállítóeszközök körében a közel nyolc százalékos emelkedés nagyrészt az exportban is hasonló volumennövekedést mutató híradás-technikai készülékek, valamint a közúti járművek forgalomélénkülésének következménye. A 36 százalékos forgalmi súlyú feldolgozott termékek volumene hat százalékkal nőtt.

A legnagyobb forgalmú termékcsoportok közül a gyógyszerek, a műanyag termékek és alapanyagok, valamint a fémtermékek körében regisztráltuk a volumen jelentősebb növekedését. Az energiahordozók importja kilenc százalékkal bővült. Ezen belül a legnagyobb tételt a földgáz képviselte, amelynek mennyisége hónapról hónapra számottevően meghaladta az előző év azonos hónapjában behozott mennyiséget.

Nőtt a kereskedelem a régió országaival

Az Európai Unióba irányuló kivitel változatlan volumene mellett a behozatal öt százalékkal nőtt. A gépimport többek között a személygépkocsi-behozatal növekedésének következtében hat százalékkal, a feldolgozott termékek importja mérsékeltebben, közel öt százalékkal haladta meg a 2002. első félévi szintet. Az országcsoportból származó feldolgozott termékek közül a gyógyszerek és a műanyagok forgalma bővült, a textilfonalak, szövetek importja számottevően visszaesett.

A közép- és kelet-európai országokkal folytatott kereskedelem volumene kivitelben 13 százalékkal, behozatalban 11 százalékkal haladta meg az előző év első félévi szintet. Exportban a híradás-technikai cikkek, a villamos gépek, valamint a közúti járművek, importban a villamos gépek mellett a ruházati cikkek és a fémtermékek forgalma élénkült jelentősebben.

A fejlődő országokkal lebonyolított forgalom exportban 14 százalék, importban hét százalék növekedést mutat. A forgalom bővülése tovább folytatódik, különösen a híradás-technikai termékek területén. A kivitel dinamikus növekedése ellenére az országcsoportba irányuló exportunk értéke csupán ötödrésze az onnan származó behozatal értékének.