Gábor, Karina, Ders
-3 °C
7 °C

Pénzmentés az agrártárcánál

2006.11.21. 08:00
A területalapú támogatások hazai kiegészítésére és a környezetvédelemre helyezné át forrásokat a földművelésügyi minisztérium. A tárca 71,1 millió eurót csoportosítana át, ha ahhoz Brüsszel hozzájárul. Az eredeti támogatási célok ugyanis nem voltak kellően vonzóak.

Újabb 71,7 millió eurót (mintegy 18,3 milliárd forintot) kíván átcsoportosítani a 2004–06 között hatályos Nemzeti vidékfejlesztési tervben (NVT) az FVM – tudta meg a Világgazdaság. A minisztérium az elképzelésekről már tájékoztatta az illetékes monitoringbizottságot, de még az unió jóváhagyását is meg kell kapnia.

A pénzek átrendezésére azért van szükség, mert a 754,14 millió eurós (árfolyamtól függően 190-200 milliárd forintos) hároméves keretet Magyarország nem tudja teljes mértékben felhasználni az eredetileg meghatározott támogatási célokra. Ennek oka, hogy több jogcím nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mivel a meghirdetett feltételrendszer nem volt összhangban a gazdasági igényekkel. Ha a forrásokat az FVM nem csoportosítaná át, fennállna a veszélye annak, hogy a pénzek egy része elvész.

A 80 százalékban uniós és 20 százalékban nemzeti finanszírozású NVT az agrár-környezetgazdálkodáshoz (akg), a termelői csoportok létrehozásához, az erdősítéshez, a kedvezőtlen adottságú térségeknek (kat), a félig önellátó gazdáknak és az uniós állatjóléti előírások betartásához nyújtott forrásokat. A hetedik intézkedésként tervezett korai gazdanyugdíjat 2004–06-ban nem hirdette meg az FVM, hanem úgynevezett gazdaságátadási támogatásként jövőre vezeti csak be. A mai jogcímek közül csupán az akg, az erdősítés és – bizonyos mértékig – a termelői csoportok megalakítása sikeres, a többitől jelentős összegeket kell(ett) elvonni a kihasználatlan keretek miatt.

Az FVM egyik megoldásként az uniós területalapú támogatások nemzeti kiegészítéséhez (top-up) helyezné át a megmaradt pénzeket. A 2004-es NVT-összegből e célra már 39 millió eurót csoportosított át, most pedig brüsszeli jóváhagyás esetén az idei (de csak jövő januártól fizetett) top-upot 54,8 millióval toldaná meg. Így e tranzakció után a teljes területalapú átcsoportosítás mintegy 93,8 millió eurót tenne ki.

Mint ismert, a tárca a tavalyi NVT-összegből is hasonló nagyságú top-upos áthelyezést kezdeményezett, de azt az unió szakmai és politikai okokból nem engedélyezte. Mivel az FVM 2004-ben 20 millió euróval a SAPARD-program pénzügyi lehetőségeit is bővítette, összesen 113,8 milliót vont vagy vonna el az eredeti NVT-céloktól. Kedvező viszont, hogy ezzel más nemzeti költségvetési támogatások számára forrásokat szabadít fel.

A pénzmentési lépések részét képezik azok a kezdeményezések is, amelyekkel a tárca a legsikeresebbnek és a legnépszerűbbnek számító agrár-környezetgazdálkodási intézkedés támogatásait bővítette. A minisztérium a 2004–05-ös pályázati dömping nyomán – ötéves, 2009-ig tartó időtartamra – évi 44 milliárd forintnyi akg-támogatási szerződést kötött, így öszszesen 220 milliárdnyi dotáció kifizetésére kötelezte el magát. Emiatt a 2007–13 közötti új uniós vidékfejlesztési ciklusra is jelentős determinációt vállalt, amelyet az NVT-ben bennragadt források mostani átcsoportosításaival csökkenthet.

A minisztérium egy őszi belső NVT-átrendezéssel már 134,79 millió euróval bővítette az akg-keretet, amelyet a napirenden lévő 71,7 milliós csomag részeként újabb 16,9 millió euróval növelne. A forrásokat – hasonlóan a top-upos kiegészítéshez – az állatjólétre, a katra, a félig önellátó termelőkre, a korai gazdanyugdíjra és (kisebb mértékben) a termelői csoportokra szánt keretekből vonná el a tárca.

Ezzel párhuzamosan átlagosan 10-15 százalékkal (hektáronként 27–41 euróval) növelné az ökoszántó-, szőlő-gyümölcs, illetve az integrált gyümölcsterületekre fizetett, 2007–09-re vonatkozó akg-összeget. E lépés azt is érzékeltetné, mely célokra kívánja megnyitni a tárca az új környezetvédelmi támogatási lehetőségeket 2009-től. E szerint az is várható, hogy a szántóföldi növénykultúrákra nem lépnek életbe akg-dotációk 2007–13 között.