András, Andor
-3 °C
3 °C

Mennyi lesz a gázszámla jövőre?

2006.11.24. 11:00
Megjelent a jövő évi gáz- és távhőfogyasztás támogatásáról szóló rendelet, háromhavi jövedelemből számolt nettók, fogyasztási egységek, forint per köbméterek röpködnek három és félmillió család esti beszélgetéseiben. Ki mennyit fizet, ki kaphat kedvezményt, mit kell ehhez kitöltenie, és mit kockáztat, ha hazudik, miért jó év elején születni, érdemes-e a nagymamát bejelentenünk néhány napra köbméterenként 12-40 forintért? Az Index számol és válaszol.

A jövedelmi helyzetünktől függően 61 és 101 forint között fizethetünk januártól a gáz köbméterenkénti áráért. A gázfogyasztás támogatásáról szóló rendelet szerdán jelent meg, azóta a családok feltehetően számológéppel próbálják azt is megállapítani, hányan vannak tulajdonképpen, mennyi a jövedelem abból a pénzből, amiből havonta megélnek, és valójában mennyit is fognak fizetni a gázért. A jogszabály kitér a távhőfogyasztás támogatására, annak logikája nagyjából megegyezik a gáztámogatáséval.

Az ember mint fogyasztási egység

Az új rendelet leszámol azzal a szociálpolitikából unos-untalan ismert fogalommal, hogy egy főre jutó jövedelem, ehelyett bevezeti az egy fogyasztási egység (fe) fogalmát. Egy háztartásban csak egy ember számít egésznek, a többiek 0,9-0,8-0,7 értékeket kapnak, attól függően, hogy nagykorúak vagy kiskorúak, és melyikből hányan vannak. A fogyatékosok, emelt összegű családi pótlékra jogosultak és a gyereküket egyedül nevelő szülők fe-jét 0,2 ponttal növelik.

A család, vagyis hivatalosan a háztartás egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelmét kell kiszámolnunk ahhoz, hogy megtudjuk: jogosultak vagyunk-e a támogatásra, vagy sem. Ha kijön a fe-nként 93 905 forintnál kisebb összeg - a kormányzati kommunikáció szerint három és félmillió családból nagyjából kétmilliónál kijön -, akkor már biztos, hogy a köbméterenkénti 101 forintos, úgynevezett alapárnál kevesebbet fogunk fizetni. Hogy mennyit, azt az Index gázárkalkulátorával kiszámolhatja, ha tudja azt, amit az igénylőlap beadásához úgyis tudnia kell.

Hány nagykorú, nem eltartott van a háztartásban?:
Hány nagykorú eltartott van a háztartásban?:
Hány kiskorú eltartott van a háztartásban?:
Magasabb összegű családi pótlék vagy fogyatékossági támogatás hány fő után jár?*:
A háztartás fogyasztási egységeinek (fe) száma:
A háztartás havi nettó jövedelme az elmúlt három hónap átlaga alapján:
Az egy fe-re jutó nettó jövedelem: Ft
A fizetendő gázár: - Ft/m3
* A rokkantnyugdíjra jogosultság nem számít ide.

Mi jövedelem, és mi nem?

A rendelet szerint szerencsére nem minden jövedelem, amiből megélünk. Nem tartozik ebbe a kategóriába néhány eseti bevétel, így az alkalmanként kapott átmeneti segély, a tizenharmadik havi nyugdíj, vagy a temetési segély. Ugyancsak nem kell figyelembe venni a jövedelemszámításnál a lakásfenntartási, a rendkívüli gyermekvédelmi és az anyasági támogatást, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat, továbbá a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást. Nem kell forintosítani a súlyos mozgáskorlátozottak pénzbeli közlekedési kedvezményét sem.

Jövedelemnek így az szja-ról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó, adókkal és járulékokkal csökkentett vagyoni érték és bevétel minősül, függetlenül attól, hogy az után jövedelemadót kell-e fizetni vagy sem. Jövedelemnek számítanak a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjak is. A háztartásnak ezekből a bevételeiből az utolsó három havit kell összesíteni és elosztani hárommal - hogy kijöjjön az átlagos havi nettó -, majd a tizedemberek, a fogyasztási egységek számával.

Mennyi, ha annyi?

Ha az összeadások és az osztások végeredményeként egy 93 905 forint alatti szám jön ki, nyerők - továbbá a magyar háztartások kétharmadának részei - vagyunk. Ekkor már csak az a kérdés, mennyi támogatást kapunk. A támogatás mértéke köbméterenként 18,22 és 40,12 forint között változhat, jövedelmi sávtól függően.

A gázártámogatás mértéke

Egy fe-re jutó jövedelem Támogatás mértéke
53 660 Ft alatt 40,12 Ft/m3
53 660-67 075 Ft 32,81 Ft/m3
67 075-80 490 Ft 25,53 Ft/m3
80 490-93 905 Ft 18,22 Ft/m3
93 905 Ft fölött Nincs támogatás

A rendelethez kiadott, a szociális és munkaügyi tárca honlapján megtalálható magyarázatból az derül ki: a rendszer nem sávos kedvezményeket nyújt, így akár egy-két forinttal magasabb nettónk több ezer forintnyi veszteséget eredményezhet. Ha egy háztartásban ugyanis 53 661 forintra jön ki a nettó, köbméterenként 8 forinttal többet fizetünk, mintha 53 659 forint lenne.

Nem az történik tehát, hogy a fogyasztott gáz 53659/53661-ed részét - amekkora az összes jövedelmen belül a legnagyobb támogatásra jutó jövedelem aránya - fizetjük a több, 2/53661-ed részét a kevesebb támogatás szerint, hanem az egészre kevesebb támogatás jut. Ezért aztán ügyesnek kell lenni, amikor a kitöltjük az igénylőlapot és bevalljuk a jövedelmünket.

A mobil nagyszülő és a naptármódszer

Érdemes megfontolni, hogy a minimálnyugdíjas nagymamát magunkhoz költöztessük-e kis időre (elég tartózkodási helyként megjelölni a lakást, nem kell állandó lakcímnek megadni). Hiszen ő legalább 0,8 fe-t érő, csekély jövedelemmel rendelkező nyugdíjasként levihet minket a támogatotti zónába, miközben egy szintén nyugdíjas nagypapa a saját lakásukban egyedül is jogosulttá teheti őket a legnagyobb vagy egy nagyobb összegű támogatásra.

Arra is érdemes odafigyelni, porontyaink közül ki mikor lesz nagykorú. A kérelmeket ugyanis 2007. március 31-ig lehet beadni, ha egész évre akarunk támogatást (aki április elseje után adja be, az a benyújtás hónapjától kapja meg a kedvezményt). Tehát ha egy családban jövő március 31-ig valaki betölti a 18. születésnapját, érdemes csak azt követően beadni a kérelmet, ő ugyanis 0,1 ponttal növelheti a család fogyasztási értékét.

Ugyancsak érdemes kivárniuk a kismamáknak, ha a szülés március 31-e előttre van kiírva. Ebben az esetben az újszülött egy kéttagú család fe-jét 1,9-ről kapásból 2,7-re növeli. Természetesen határozott időre szóló szerződés esetén érdemes figyelnünk, abból mikortól és meddig van jövedelmünk, de akár egy lejáró munkanélküli ellátás vagy gyes, ösztöndíj is vezethet az egyik kategóriából másikba kerüléshez.

Igaz, a naptármódszernek kockázatai is vannak: ha márciusban adjuk be a kérelmet, a december-február közötti időszak alapján kell nettót számolni. Ez aggályos lehet ott, ahol van év végi prémium, 13. havi fizetés, vagy egyéb pluszjuttatás, ami növeli a rendelet szerinti jövedelmet. Jobb helyeken ráadásul februártól már fizetésemelésekre is számítani lehet, így alaposan megéri számolgatni, mikor adjuk be a kérelmet.

A hivatalos tennivalók

Amelyre december elsejétől van lehetőségünk. Az igénylőlapot a Magyar Államkincstár lakóhely szerint illetékes megyei igazgatóságai küldik el a családokhoz, és azokat oda is kell visszajuttatni. Akinek sietős a dolog, az igénylőlapot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról is letöltheti, és kitöltve elküldheti a kincstári igazgatósághoz.

A kérelem benyújtásakor be kell adnunk az utolsó gázszámla vagy részszámla másolatát, közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, gázszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó esetén a közös képviselő nyilatkozatát, továbbá a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt fogyasztóknak a szerződés másolatát.

Ha valaki a kérelem benyújtásakor még nem jogosult a támogatásra, de menet közben jogosulttá válik - mert megszűnik egy munkaviszony vagy gyerek születik -, akkor év közben is beadhatja az igénylést. Ebben az esetben is a benyújtás hónapjától jár a kedvezmény. A minisztérium tájékoztatása szerint ugyanakkor a támogatásra jogosultságot nem befolyásolja, ha a család jövedelme vagy a családszerkezet év közben változik.

Ne hazudj!

Azt, hogy az államkincstárhoz benyújtott igénylőlapon szereplő adatok - többek között az egy háztartásban élő személyek és azon belül a fogyatékosok száma, a jövedelmek, a gázmérő és a gázszolgáltatási szerződés száma - valósak-e, az adóhivatal ellenőrzi a kincstártól kapott adatok alapján (Péterfalvi Attila ombudsman szerint egyebek mellett ez is adatvédelmi problémákat vet fel).

A támogatást akkor szüntetik meg, ha azt a fogyasztó jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe. A szaktárca tájékoztatása szerint ebben az esetben az érintett felhasználóknak kamatostul kell visszafizetniük a támogatás összegét.

Az albérlők megszívták

Sokan nehezen tudják értelmezni az új szabályozást, vagy nem találnak abban egyértelmű válaszokat kérdéseikre. A legnagyobb nehézségekre azok számíthatnak, akik albérletben laknak. A minisztérium tájékoztatása szerint ugyanis az albérletben lakó csak akkor tudja érvényesíteni a támogatást, ha bejelentkezett a lakásba - állandó lakhelyként vagy tartózkodási helyként - és ráadásul a számla is az ő nevére szól, vagyis az ő nevén van a mérőóra.

Ha tehát a tulajdonos nem engedi meg, hogy a bérlők oda bejelentkezzenek, akkor csak a tulajdonos jövedelmi viszonyai alapján járhat a támogatás (ha ő be van oda jelentve). Ha a lakásban papíron senki nem lakik, akkor - mi legalábbis így értjük - senki nem jogosult támogatást igénybe venni, vagyis az alapárat kell fizetni.

Sok kérdést vetnek fel emellett a társasházi és lakásszövetkezeti lakások ügyei. Sokan aggódnak amiatt, hogy az egymérős házakban az egyes lakásokra jutó kedvezményt a közös képviselő állapítja majd meg a kincstártól kapott adatok alapján.

Lakásiroda kaphat támogatást

Nagyon sok olyan, jellemzően családi tulajdonban lévő mikro- és kisvállalkozás van, amelyek székhelyét lakásokba jelentették be úgy, hogy ott lakók is vannak. A minisztérium szóvivője, Schranz Edit arról tájékoztatott: a támogatás csak háztartási célra (sütésre, főzésre, fűtésre) vehető igénybe és lakáscélra használt ingatlanban.

Amennyiben az illető abban a lakásban lakik, ahová a vállalkozása is be van jelentve, az önmagában nem akadálya a támogatás megállapításának. A számla azonban csak a természetes személy, tehát a magánszemély lakó nevére szólhat, a vállalkozáséra nem - figyelmeztetett Schranz Edit.

Sokaknak az sem világos, hogyan állapítják meg az egymérős házakban, hogy egyes lakások nem fogyasztanak-e 3000 köbméternél többet, és ha igen, mikortól. Az SZMM tájékoztatása szerint a felső fogyasztási határ átlépését a szolgáltató követi nyomon.

Hogyan támogatják a távhősöket?

A távhővel fűtő, jobbára panelben élő családok a gázosokhoz hasonlóan kapnak támogatást. A fogyasztási egységek kiszámolásának logikája megegyezik a gáztámogatáséval, akárcsak a jövedelmi sávoké. A támogatás összegét itt nem köbméterenként, hanem a felhasznált hőmennyiség alapján állapítják meg.

A leginkább rászorulók megajoule-onként 1,68 forintnyi támogatást kapnak, a következő sávban lévők 1,38 forintot, majd 1,068 forintra és 0,768 forintra csökken a támogatás megajoule-onkénti összege. A támogatás igénybe vételének nincs fogyasztási korlátja, szemben a gázosokkal, ahol évi 3000, nagycsaládosok esetén évi 5000 köbméterig igényelhető. A kérelemhez az utolsó távhőszámlát és szintén a közös képviselő nyilatkozatát kell benyújtani. Részletek a távhőtámogatásról a minisztérium honlapján >>