Krisztina
18 °C
24 °C

Kétéves csúcson a fogyasztói várakozások

2008.07.30. 10:28
Júliusban idei legmagasabb értékét érte el a GKI konjunktúra-index. A felmérés szerint ez főleg a fogyasztói várakozások javulásának következménye, melyek - bár továbbra is nagyon pesszimisták - két éves csúcsot mutatnak. Júniushoz képest az üzleti várakozások is némileg javultak.

Júliusban idei legmagasabb értékét (-17,1) érte el a GKI konjunktúra-index szezonális hatásoktól megtisztított értéke, amely a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga. A GKI Gazdaságkutató Zrt. által - az Európai Unió támogatásával - készített felmérés szerint ez főleg a fogyasztói várakozások 3,2 pontos javulásának következménye, melyek - bár továbbra is nagyon pesszimisták (-42,9-es értékükkel) - két éves csúcsot mutatnak. Júniushoz képest az üzleti várakozások is javultak (-10 helyett -8,1-es érték), de a változás mértéke nem jelentős.

A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az áprilisi - a feltehetőleg a kormánykoalíció felbomlásával is összefüggő - mélypont óta minden ágazatban és a lakosság körében is folyamatosan javul, de továbbra is a pesszimisták vannak jelentős többségben. Az áremelési szándék az iparban és az építőiparban erősödött, a kereskedelemben és a szolgáltatói szférában enyhült, a fogyasztók inflációs várakozása pedig nem változott júniushoz képest.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke 2008-ban az első kéthavi stagnálás, majd a háromhavi visszaesést követően májusban növekedésnek indult, s júliusban kétéves csúcsra jutott. Ezzel immár kissé kedvezőbb a 2006. júniusi értéknél is, amikor - a 2006. évi választások idején elért csúcsponthoz képest, a várható megszorítások hírére - drámaian zuhant. Júliusban a lakosság saját várható pénzügyi helyzetére, rövid távú megtakarítási képességére és a várható munkanélküliségre vonatkozó várakozása egyaránt érezhetően javult. Kedvezőbbek lettek a megélhetési költségekre és a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségére vonatkozó vélemények is.

Általános bizalomnövekedés az üzleti szektorban

Az üzleti szektoron belül valamennyi ágazat bizalmi indexe emelkedett. Az iparban a mostani emelkedés szerény, s a trend - az európai tendenciáknak megfelelően, de annál kevésbé - romló. Júliusban mind az elmúlt, mind a következő időszak várható termelésének megítélése kissé rosszabb lett júniushoz képest, s a foglalkoztatási szándék is romlott. A rendelésállományról alkotott vélemény kissé javult, de ezen belül az exportrendeléseké kedvezőtlenebb lett. Az ipari bizalmi index emelkedésében a saját termelésű készletek csökkenése játszotta a legfontosabb szerepet. A kapacitáskihasználás és a szerződéssel lefedett időszak viszont javult az előző negyedévhez képest.

Az építőipari bizalmi index, ha lassan is, de hónapok óta emelkedik, s júliusban egy éves csúcsra jutott, miközben még mindig nagyon alacsony. A termelési helyzet megítélése javult, a rendelésállományé viszont határozottan romlott. Erősödött viszont a foglalkoztatási szándék.

A kereskedelmi bizalmi index értéke 2008-ban trendjében emelkedő, s júliusban jelentős ugrással ugyancsak éves csúcsot ért el. Az eladási pozíció megítélése enyhén, a rendelések várható alakulására vonatkozó várakozások számottevően javultak a megelőző hónaphoz képest, a készletszint megítélése azonban kissé romlott.

A szolgáltatói bizalmi index a júniusi visszaesést követően júliusban ismét kissé emelkedett, de ez nem változtatott a két év óta tapasztalható trend nélküli hullámzáson. Az elmúlt három hónap üzletmenetének megítélése romlott, a következő három hónapban várható forgalomra vonatkozó várakozás nem változott, a foglalkoztatási kilátások viszont javultak az előző hónaphoz képest.