Valér
4 °C
8 °C

Mostantól szigorúbb eljárás a földhivatalokban

2006.01.11. 08:06
Számos változásra, esetenként nehézkesebb ügyintézésre kell felkészülniük azoknak, akik földhivatali ügyeikben szeretnének eljárni. A módosításokat, szigorításokat csak részben motiválja a lakásmaffia visszaszorításának szándéka, a háttérben fiskális mozgatórugót is találhatunk. Ez utóbbi jegyében mostantól nem illetéket, hanem díjat kell az egyes földhivatali szolgáltatásokért fizetni.

Nem pusztán elnevezésbeli különbségről van szó: az illetéket ugyanis az illetékhivatal szabja ki, és utólag kell befizetni, a díjat viszont a földhivatalnál, az ügyintézés során kell leróni. Az eljárási illeték közvetlenül a költségvetésbe folyik be, a díj a földhivatalhoz. Míg eddig a költségvetés "osztotta vissza" a földhivatali működési költségek zömét, mostantól saját maguknak kell ennek a pénznek a nagyobbik hányadát előteremteniük, a központi büdzsé csak a töredékét biztosítja. Tavaly 9,05 milliárd forint támogatás szerepelt ezen a soron a költségvetésben, az idén mindössze 1,25 milliárd. Vagyis a földhivatalokat erősen érdekeltté tették abban, hogy a díjak befolyjanak. Ez persze együtt jár azzal, hogy nemcsak az ügyintézőnél, hanem a pénztárnál is sorban kell állniuk az ügyfeleknek. Igaz, a befizetés banki átutalással, illetve csekken is teljesíthető.

Időigényesebbé teszi az ügyintézést, hogy mind a hivatalok, mind az ügyfelek most ismerkednek az új szabályokkal. Ezek közül a legfontosabb, hogy az ingatlan-nyilvántartási kérelmeket mostantól formanyomtatványon kell benyújtani. A korábbiakkal ellentétben a kérelemhez két eredeti és egy másolati példányban kell csatolni a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot. Az is új rendelkezés, hogy a melléklendő igazolások - cégkivonat, cégmásolat vagy a bírósági nyilvántartási adatok kivonata - az első benyújtás alkalmával nem lehetnek 30 napnál régebbiek.

Januártól szigorúan ellenőrzik a tulajdoni lapokba betekintők, illetve a másolatot igénylők adatait, erre mostanáig nem volt törvényi felhatalmazás. Ezentúl azonban minden esetben kötelező a személyazonosságot igazoló okmány bemutatása. Szigorodtak a lakcím- és névváltozások bejegyzésének szabályai is. Az illetéktelenek kiszűrésére a bejelentés során fel kell tüntetni a jogosult személyi azonosítóját.

Ez évtől kettévált a Fővárosi Kerületek Földhivatala: a Budapesti 1. Számú Körzeti Földhivatalhoz (Budafoki út 59.) tartozik továbbra is a kerületek zöme, a Lehel Csarnokban létesített Budapesti 2. Számú Körzeti Földhivatalban pedig a XIII., az V. és a VI. kerület ingatlanügyeivel foglalkoznak.

Az elsőfokú ingatlan-nyilvántartási eljárásért a változással érintett ingatlanonként 5 ezer forint díjat kell fizetni (korábban ennek az illetéke 3 ezer forint volt). A vagyoni értékű jog törlése esetén az igazgatási szolgáltatási díj 2 ezer forint, ez eddig is ennyibe került. A jelzálogjog bejegyzésével, módosításával kapcsolatos kérelmek díja a jelzálogjoggal biztosított követelés értékétől függ, annak 5 százaléka lehet - de legfeljebb 12 ezer forint (korábban 10 ezer volt) - ingatlanonként. Az ügyfél által kérelmezett soron kívüli eljárásokért ingatlanonként 10 ezer forintot kell fizetni. Ugyancsak ennyi a díja az elsőfokú ingatlan-nyilvántartási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseknek. Ha a kérelmező egy ingatlanra vonatkozóan többféle jog vagy tény bejegyzését, módosítását, törlését egy eljárásban kéri, akkor mindössze egy - a legmagasabb értékű - díjat kell fizetni.

Egyszerűsítések is találhatók az új szabályozásban: mostantól csak azokban a kérelemre induló eljárásokban lesz kötelező a jogi képviselet, amelyekben a jogváltozás bejegyzése alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál.

Az ügyfelek helyzetét könnyíti az is, hogy januártól az ügyfélszolgálatok mellett az okmányirodákban is kiadnak hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolatokat. Ezek ugyanannyiba kerülnek, mint a földhivatalokban, az ellenőrzési procedúra is ugyanolyan szigorú, a tartalom és a forma is megegyezik, pusztán a pecsét és az aláírás más.