Valér
4 °C
8 °C

Szabadulnának a cégek az idősebb alkalmazottaktól

2004.11.23. 08:14
Kapcsolódó cikkek (1)
Az életkori diszkrimináció a külföldi tulajdonú cégeknél a leggyakoribb, de a magyar vállalatok nagy része is csak akkor vesz fel idősebb munkavállalót, ha nem talál fiatalt. Úgy tűnik, a 45 év felettiek elleni ellenszenv az elégtelen iskolázottsági és szakképzettségi szintből fakad.
A 45 év felettieket még esetleg, az 50 éveseket nem szívesen, az 55 éven túliakat pedig egyetlen vállalat sem látja szívesen munkavállalói között - derül ki a GKI Rt. elemzéséből. Az idősebbek foglalkoztatási helyzetéről, a vállalatvezetők attitűdjének feltérképezéséről 1670 cég válaszát összegezték a kutatók. A válaszadók egyötöde nyilatkozott úgy, hogy 45 éven felüli munkavállalót csak abban az esetben vesznek fel, ha nem találnak fiatalabbat.

Fiatalítanának

Gyakori ugyan, hogy a fiatalon felvett dolgozókat szívesen alkalmazzák 45 éves koruk után is a munkáltatók, ám a megkérdezettek negyede - ezzel ellentétesen - úgy véli: "A mór megtette kötelességét, a mór mehet." A cégek csaknem egyötöde fiatalításra törekszik. Sokatmondó adat: még az egy százalékot sem éri el azoknak a munkavállalóknak az aránya, ahol tudatosan igyekeznek növelni a 45 éven felüliek arányát. A vállalati prognózisok szerint a következő öt évben nem várható jelentős, kor szerinti átrendeződés a munkaerőpiacon.

A dolgozók életkor szerinti differenciálása a magyar vállalati szektorban széles körben elterjedt jelenség - erre is fényt derített a GKI kutatása. A cégvezetők bő harmada "beismerte", hogy humánstratégiájukban az életkor meghatározó tényező, munkaerő-felvételkor egyértelműen a fiatalabb korosztályokhoz tartozókat preferálják a 45 év felettiekkel szemben.

Önkormányzatoknál több a fiatal

Ugyanakkor a válaszadók fele azt is elismeri, hogy jót tesz a munkahelyi légkörnek, s a teljesítményre is kedvezően hat a vegyes életkorú munkacsoportok alkalmazása. A 250 fő feletti nagy- és az állami többségű vállalatok menedzserei az átlagosnál is nagyobb mértékben értettek ezzel egyet.

Érdekes az is, hogy az állami és önkormányzati többségű cégeknél jóval több a 45 éven felüli dolgozó, mint a magánszektorban. A legkisebb arányban a külföldi többségű tulajdonban lévő vállalkozások alkalmazzák az idősebbeket. A nemzetgazdasági ágak közül messze a legnagyobb arányban a mezőgazdaság foglalkoztatja a 45 év felettieket.

Megoszlanak a vezetői vélemények arról, hogy korfüggő-e az új követelményekhez, kihívásokhoz való alkalmazkodási készség; a megkérdezettek egynegyede szerint a fiatalok könynyebben alkalmazkodnak az új helyzethez, mint az idősebbek. Ám az is tény, hogy a 45 év felettiek munkavállalási nehézségei sokkal inkább az elégtelen iskolázottsági és szakképzettségi szintre vezethetőek vissza - ezen a helyzeten pályaválasztási tanácsadással és szakképzéssel lehet javítani. Ezenkívül segíteni lehet még olyan ösztönzőkkel, amelyek növelik az időskorúak foglalkoztatását a kis- és közepes, továbbá a családi vállalkozásoknál.