Eszter, Eliza
15 °C
28 °C

Merőben más közbeszerzési rendszerünk lesz

2008.03.04. 06:43
A közbeszerzési rendszer egyszerűsítése és átláthatóvá tétele érdekében 2009 januárjától az európai uniós értékhatárt el nem érő közbeszerzésekre egy új, egyszerű közbeszerzési eljárást vezetnének be, új értékhatárokkal - derül ki az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) a közbeszerzési eljárásrend egyszerűsítésére, a jogorvoslati rendszer hatékonyabbá tételére, valamint az uniós jogorvoslati irányelvek változásából adódó feladatok megvalósítására irányuló törvény tervezetéből.

A tervezet szerint megszűnne a jelenlegi két - a nemzeti és az egyszerű - eljárási rend. A törvénymódosítás több pontban pontosítja a hatályos közbeszerzési törvény szabályait is. Egyértelművé teszi, hogy a hiánypótlás csak az ajánlat formai részére terjedhet ki, a tartalmira nem.

Versenykorlátozó magatartás gyanúja esetén ezután a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság (KD) hivatalból való eljárásának megindítását, sőt az ajánlatkérőknek is kötelező lesz bejelenteniük a GVH-nak, ha felmerül ennek gyanúja az ajánlatok elbírása során. Újdonságként valamennyi eljárásban szabad lesz tárgyalnia az ajánlatkérőnek és -tevőnek, ha azt a felhívásban előzetesen közölték.

Az eljárások egyszerűsítése érdekében csökkentik mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők adminisztratív kötelezettségeit és költségeit. Ezentúl megszűnne a Közbeszerzések Tanácsa (KT) kötelező hirdetmény-ellenőrzése, ez opcionálisan működne tovább. A hirdetményeket elektronikusan kell majd megküldeni az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának vagy a KT-nak. Az ajánlattevők és alvállalkozóik terheinek csökkentése érdekében nem kell igazolásokat csatolniuk az alkalmasságuk bizonyítására, arról elegendő lesz nyilatkozniuk. A vonatkozó igazolásokat majd csak a nyertesnek kell benyújtania az eredményhirdetést követő nyolc napon belül.

Ezzel párhuzamosan az ajánlatkérő kötelessége lesz azoknak az adatoknak a beszerzése, amelyek nyilvános, elektronikus közhiteles nyilvántartásokban elérhetők az ajánlattevőkre vonatkozóan (például a cégadatok vagy a feketefoglalkoztatásra vonatkozó munkaügyi adatok). Amennyiben a nyertes nem tudja majd a nyilatkozatának megfelelő igazolásokat csatolni, elveszíti az ajánlati biztosítékot. Továbbá ha a hamis nyilatkozattételt jogerősen is megállapítják, a Közbeszerzési Döntőbizottság két évre még el is tiltja az ajánlattevőt a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől.