Aladár, Álmos
-1 °C
3 °C

A bírálók szerint a K&H-s konzorcium volt a legjobb

2004.06.16. 17:22
Az EU forrásokat nem lehet céljuktól elidegenítve tőzsdei üzelmekre használni, ennek lehetőségét az ellenőrzési rendszer kizárja - állítja a Világgazdaság szerdai cikkére reagálva a Nemzeti Fejlesztési Hivatal. A kormányhivatal szerint a Kulcsár Attila személyéhez is köthető konzorcium kiválasztása az önkormányzati pályázatok lebonyolítására a szabályok betartásával történt, az elmúlt félév tapasztalatai pedig igazolják a döntést.
A Világgazdaság cikkére reagálva a Nemzeti Fejlesztési Hivatal az alábbi reagálás jutatta el az Indexhez (a szöveget rövidítve közöljük)

1. Mindenek előtt vitatjuk a cikk alapgondolatát, mely szerint az Uniós támogatások bármilyen pénzügyi manővert követően a K&H ügyben szereplő tranzakciók finanszírozására lennének felhasználhatóak. Az EU támogatások felhasználásának minden egyes fázisát szigorú ellenőrzési rendszer felügyeli. Mind a magyar hatóságok, mind az EU szervek részéről rendszeresek a pénzügyi auditok - előzetes, menet közbeni, utólagos, illetve rendszerellenőrzés jelleggel egyaránt. Az ellenőrzési rendszer magában foglalja az esetleges visszaélések szisztematikus és folyamatos felderítését, és azonnali korrekcióját. Az egész rendszerben egyetlen pillanatra sem keletkeznek "szabad források". A támogatást kizárólag a pályázati rendszerben jogszabályi előírások alapján kiválasztott projektekhez közvetlenül kapcsolódó szállítói számlák közvetlen kiegyenlítésére lehet felhasználni.

2. A Phare Pályázat Előkészítő Alap projekt ötlete 2001. nyarára nyúlik vissza. A projektjavaslatról a Kormányzat - a nyilvánosság szeme előtt - az EU Bizottsággal 2001. ősze és 2002. novembere között tárgyalt. A projekt tervéről a teljes tanácsadói piac hosszú idő óta tudott. A PEA 2003. évi eseményei és a K&H Euroconsulting adásvételének időrendje között misztikus naptári összefüggéseket keresni teljes mértékben értelmetlen.

3. A hazai banki szféra minden egyes tagja mára kiépítette az EU-programok társfinanszírozásához, így önkormányzati ügyfélkörük támogatásához szükséges intézményi, alvállalkozói és pénzügyi struktúráit - mindezt a K&H bankcsoporttal egyidőben, azaz a PEA pályázat lebonyolításával egyidőben.

4. A PEA tanácsadói tenderek - szám szerint 4 darab - elbírálása az EU által előírt Phare eljárásrend szerint történt. Ennek minden egyes fázisát az EU Bizottság tételesen és részletesen ellenőrizte, jóváhagyásuk nélkül a magyar szervek egyetlen lépést sem tehettek.

5. Ami a cikkben idézett konkrét tendereket illeti: azok tartalmát és a kiértékelés szempontrendszerét alapos szakértői munkával, EU-gyakorlattal rendelkező külföldi és hazai szakemberek bevonásával, 2002 őszén kb. 4 hónap ráfordítással, az EU Delegáció jóváhagyása mellett készítettük elő. Az egyes konzorciumok pontszámai több ezer elemi adat (!) számtani összegeként álltak elő. A bíráló bizottság tagjai a konkrét eredményt akkor tudták meg, amikor a pénzügyi ajánlatokat - a szakmai bírálatot követően! - kinyitották, és az adatokat a Bizottság által előre meghatározott képletbe beírták.

6. Kategórikusan cáfoljuk azt a megállapítást, hogy a versenyen olyan ajánlat nyert volna, amelyet a szabályok szerint ki kellett volna zárni. A VG cikke egyébkként ezen a ponton magának mond ellent, hiszen a Lehoczki Zsuzsa foglalkoztatásával kapcsolatos kimerítő választ a cikk tartalmazza. A bíráló bizottságnak a GKM-ből - az említett másik Phare projekt megbízójától - konkrét adatai voltak arra nézve, hogy Lehoczki Zsuzsa a projekt tervezett kezdetére rendelkezésre fog állni.

7. Hangsúlyozandó, hogy a tenderbírálat idején a K&H ügy már javában folyt. Csakhogy: a bíráló bizottságnak nem volt - és ha most zajlana az eljárás, ma sem lenne - semmilyen olyan adat vagy tény a birtokában, amely alapján a HRD konzorcium ajánlatát bármilyen módon "lepontozhatta" vagy diszkvalifikálhatta volna. Erre egyszerűen nem volt joga.

8. A konzorciumok kiválasztása során a legfontosabb szempont volt az ajánlott szakértők alkalmassága, felkészültsége. A magyar szakértőknek fizetett díjak a konzorciumok belső üzleti megfontolásának tárgyát képezik, ami értelemszerűen nem lehetett bírálati szempont.

9. Végül, de hitünk szerint nem utolsó sorban, hangsúlyozzuk, hogy az elmúlt fél év tapasztalatai alapján a HRD konzorcium - ha nagyon szoros versenyben is - de megérdemelten nyerte el a PEA megbízást. Eddigi munkájával bizonyította alkalmasságát, elkötelezettségét, és a megbízó részéről továbbra is bízunk a velük folytatott együttműködés sikerében. A kiíráson csak egy cég nyerhetett. A feladatot nem csak a HRD lett volna képes ellátni, de a Phare szabályok szerint tartalmi és pénzügyi szempontból egyaránt ők adták be a legjobb ajánlatot.