Antal, Antónia
-1 °C
4 °C

A számvevők szerint az MFB-nek nincs stratégiája

2006.06.26. 16:45
Az Állami Számvevőszék legfrissebb jelentésében megállapítja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank tevékenysége a 2004-2006 közötti időszakban a jogszabályoknak és a tulajdonosi döntéseknek megfelelt, ám kifogásolja, hogy nem készült a bank konkrét feladatait tartalmazó, részletes gazdaságfejlesztési stratégia.

Az ellenőrzésről készült összefoglaló szerint a bank vezető testületeinek tevékenysége a jogszabályoknak, az ügyrendeknek és az éves munkaterveknek megfelelt. Hitelezési tevékenysége során az MFB betartotta a prudenciális előírásokat: a hitelállomány a 2002. év végi 330,1 milliárdról 2005-re 90 százalékkal 627,9 milliárd forintra növekedett. A hitelállomány 33,6 százalékát a Nemzeti Autópálya Zrt.-nek - a kormány határozata alapján - nyújtott hitelek tették ki, amelyeket a 2006. évi költségvetési törvény alapján az állam átvállal, így a banknál újból megjelent a költségvetést helyettesítő funkció.

A bank 3 hitelprogramjának keretkihasználtsága 2005 végén a jóváhagyott kérelmek alapján nem érte el az 50 százalékot - állapítja meg az ÁSZ.

Portfoliót kéne tisztítani

Az MFB 2005 végén 45 közvetlen tulajdoni részesedést, 62,8 milliárd forint értékben tartott nyilván, ezen túl 23,2 milliárd forint befektetési kötelezettsége is volt, így a befektetésekben összesen 86 milliárd forint közpénz koncentrálódik.

Megjegyzik, hogy 2005 végén a bank tulajdoni hányada egy közvetlen és hat közvetett tulajdonában lévő társaságnál meghaladta - az MFB törvény által megengedett - 49 százalékot, és a jogi szabályozásnak nem megfelelő, korábbi befektetésekkel kapcsolatos portfoliótisztítást határidőre nem teljesítette maradéktalanul.

Ebben az ÁSZ szerint szerepet játszott a végelszámolási és felszámolási eljárások elhúzódása, a bank késedelmes rendelkezése a portfolió-tisztítás végrehajtásáról, és az, hogy két társaság esetében az MFB azt az álláspontot képviselte, hogy a törvény a már meglévő befektetésekre nem vonatkozik, így nem intézkedett.

Az MFB a 2003 és 2005 közötti időszakban nyereségesen gazdálkodott, 2004-ben és 2005-ben összesen 17 milliárd forint osztalékot fizetett a magyar államnak.

A kormány dolgozzon ki koncepciót

Az ellenőrzés megállapításai alapján az ÁSZ javasolta, hogy a kormány dolgozza ki a közép- és hosszú távú gazdaságfejlesztési koncepciót és abban jelölje meg azokat a területeket, amelyek megvalósításában a banknak feladatai vannak. Javasolják továbbá: a kormány követelje meg a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztertől, hogy értékelje a bank éves tevékenységéről szóló beszámolójában a hitelprogramok alakulását, azok kihasználtságát és az egyedi fejlesztési tőkebefektetések célszerűségét.

A gazdasági és közlekedési miniszternek javasolták, hogy követelje meg a banktól a portfoliótisztításra vonatkozó törvényi előírások teljes körű végrehajtását, rendelje el az egyedi fejlesztési tőkebefektetések alapítói határozattal történő jóváhagyását, és írja elő, hogy a bank a befektetési szabályzatában részletesen határozza meg a stabil gazdálkodás kritériumait.