Tas, Anasztázia
1 °C
8 °C

Az ombudsmannak nem tetszik, ahogy az APEH végzi a vagyonosodási vizsgálatokat

2009.01.20. 17:38
A vagyonosodási vizsgálatok felfüggesztését kezdeményezte az APEH elnökénél az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, mert visszásságokat állapított meg az adóhatóság vizsgálatainak gyakorlatában - közölte az ombudsman hivatala. A Pénzügyminisztérium szerint viszont minden rendben van.

Szabó Máté szerint az APEH nem rendelkezik megfelelő törvényi felhatalmazással ahhoz, hogy az adóellenőrzés során adatokat kérjen a jövedelmek felhasználásáról. Az ombudsman álláspontja szerint komoly alkotmányossági veszélyeket rejt az előzetes becslések gyakorlata is. Az adóhatóság ugyanis könnyen abba a hibába eshet, hogy a becslés alapján tett megállapításaiból következtet annak jogalapjára - áll a közleményben.

Súlyos tévedések közvetlen veszélyét hordozza és a jogbiztonság, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmével fenyeget, ha az adóhatóság életszerűtlennek minősítve hagy figyelmen kívül bizonyos adózói nyilatkozatokat - tartalmazza a közlemény. Az életszerűség meghatározása szubjektív értékítélet tükröz, de visszás következményekkel járhat, ha a kiadások bizonyításakor az érdemi megállapítások helyett a hivatalos létminimum-adatot veszik figyelembe, vagy ha a jövedelemigazolás során automatikusan eltekintenek a készpénz és a bemutatóra szóló értékpapírok beszámításától.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa figyelmeztetett, hogy a tisztességes eljáráshoz való jogot, a jogbiztonságot csorbítja, ha az APEH az előzetes tájékoztatásával ellentétben vizsgálja az iratmegőrzési kötelezettségen kívül eső, már elévült időszakot és ehhez az igazolásokat, bizonyítékokat az adózóktól várja. Az ombudsman sürgette, előzzék meg, hogy a vagyonosodási vizsgálatok a kapcsolódó ellenőrzések miatt elhúzódjanak, ezért törvényben rögzítsék az ellenőrzés befejezésének objektív határidejét.

Az ilyen visszásságok elkerülése érdekében a biztos kezdeményezte az APEH elnökénél az adózói kötelezettségeket taglaló tájékoztatás, valamint az ellenőrzések gyakorlatának felülvizsgálatát, a megfelelő jogalap megteremtéséig pedig a vagyonosodási vizsgálatok felfüggesztését.

Az állampolgári jogok biztosa javasolta a pénzügyminiszternek, hogy gondoskodjon a megfelelő törvényi alapok meghatározásáról, figyelembe véve az ombudsmani vizsgálat megállapításait.

A PM nem lát kivetnivalót a jelenlegi gyakorlatban

Az országgyűlési biztos észrevételeire az APEH felettes szerve, a Pénzügyminisztérium reagált egy közleményben. A tárca szerint a vagyonosodási vizsgálatok jogszabályi háttere alapvetően rendezett. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal számára a jogszabályok egy évtizede biztosítják a vagyonosodási vizsgálatok feltételeit. A hivatal e jogszabályokkal jó ideje él, és alkalmazza a vagyonosodási vizsgálatokat az eltitkolt jövedelmek feltárására, a be nem fizetett adók behajtására.

A vizsgálatok számának elmúlt két évben történt nagymértékű növekedése számottevően növelte az adóeltitkolás kockázatát, jelentős fenyegetést eredményezett a fekete és a szürke gazdaságban tevékenykedők számára. Az adóhivatal 2007-ben és 2008-ban összesen közel 20 ezer vizsgálatot végzett, a feltárt adókülönbözet több mint 70 milliárd forint volt.

A Pénzügyminisztérium fontosnak tartja a vagyonosodási vizsgálatok folytatását, mivel ez az eljárás az egyik legeredményesebb adóhivatali eszköz az adóeltitkolás visszaszorításához. A tárca szerint az eljárások során érvényesül a jogbiztonság követelménye, és nem sérül a tisztességes eljáráshoz való jog.

A vagyonosodási vizsgálatok a személyi jövedelemadó bevallások utólagos ellenőrzését jelentik, amelynek során az APEH becslés útján állapítja meg az eltitkolt adót. A PM álláspontja szerint az adóhatóságnak kell bizonyítania azt, hogy a becslés feltételei fennállnak, majd ez alapján részletes indoklással ellátva megállapítja az eltitkolt adót. Ha az adózó ettől eltérőt állít, ezt már neki kell igazolnia.

A becslés jogintézményét az Alkotmánybíróság több határozatában is vizsgálta és az alkotmányos előírásokkal összeegyeztethetőnek találta. A jogintézmény APEH által történő gyakorlati alkalmazása a Legfelsőbb Bíróság, mint a közigazgatás egyik legfőbb törvényességi őre előtt folyó eljárások során is megállta helyét, amelyet az APEH kiemelkedő pernyertességi mutatói is igazolnak.

A Pénzügyminisztérium elemzi Szabó Máté országgyűlési biztos megállapításait, és amennyiben javaslatai alapján szükségesnek lát jogszabályi változtatást, azt haladéktalanul kezdeményezni fogja.

Véletlenek?

Mint nemrégen beszámoltunk róla, információink szerint idén már jelentősen visszavesz az APEH a vagyonvizsgálatokból. Tavaly egy szocialista képviselő már támadta a vagyongyarapodási vizsgálatokat. Egy a 2009-es adócsomagba rejtett passzus az adócsalóknak nyitott utat, az egyébként normál körülmények között érvényes teher töredékét leróva mentesülnek a múltbeli bűnök alól is. Ez is közrejátszhat a vagyongyarapodási vizsgálatok számának esetleges érdemi visszaesésében.