Aladár, Álmos
-1 °C
3 °C

Változtatnának a tévék az ORTT-szerződésen

2003.07.02. 08:59
Az idő meghaladta a kereskedelmi televíziók és az ORTT között 1997-ben kötött szerződés egyes pontjait - állítják az érintettek. A szerződések módosításának előkészítése már megkezdődött, és ez az ORTT elnöke szerint a műsorszolgáltatási díjat nem érinti. A Testület közben határozott fellépés tervét dolgozta ki az elmaradt műsorszolgáltatási díjak behajtására. A kinnlévőség több százmillió forint.
Az idő meghaladta az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) és a két országos kereskedelmi televízió között 1997-ben kötött szerződések egyes, a műsorokkal kapcsolatos pontjait. Ezért a csatornák a megállapodás módosítását szeretnék elérni.

Nem a műsorszolgáltatási díjat változtatnák

Szakapparátusi szinten intenzív tárgyalások folynak az ORTT és a két országos kereskedelmi televízió között a koncessziós szerződések esetleges módosításáról - közölte Hajdu Istvántól, a Testület elnöke. Először az RTL Klub jelezte ez irányú igényét. A csatorna érdekes, tárgyalható javaslatokat vetett fel, majd pedig a tv2 állt elő az előbbinél jóval kevesebb kérdést érintő javaslati listával.

Nem a műsorszolgáltatási díj áll a csatornák javaslatainak középpontjában - hangsúlyozta Hajdu István -, a televíziók inkább a szerződéses vállalásaikban foglaltakon szeretnének változtatni. Az ORTT 1997-ben kötött tíz évre szóló koncessziós szerződést a két országos televízióval.

Korok, divatok mennek, így elképzelhető, hogy a televíziók egykori, a műsorokkal kapcsolatos vállalásait túlhaladta az idő. Ezért merülhetett fel a tárgyalás gondolata, s ahol indokolt és lehetséges, ott elképzelhető a módosítás - fogalmazott az elnök.

Több százmilliós díjelmaradás - az ORTT perre menne

A földfelszíni sugárzású rádiók és televíziók közül június 16-án 12 tartozott műsorszolgáltatási díjjal az ORTT-nek. Összes adósságuk 366 millió forint volt, míg a 16 vezetékes műsorszolgáltató tartozása összesen 17 millió forint. A hét működő műholdas televízió tartozása 380 millió forint, míg a két, már nem működő műholdas televízió adóssága csaknem 140 millió forint, két volt AM-mikrós műsorszolgáltatóé pedig 70 millió forint.

Az ORTT szabályozta a kinnlevőségek behajtásának eljárási rendjét. Ennek megfelelően az érintettek megkapták a megfelelő számlákat, a késedelmes fizetők pedig a felszólításokat. A nem fizetők esetében az ORTT intézkedett a szerződésben foglalt garanciák (óvadék, bankgarancia) igénybevételéről.

Néhány műsorszolgáltató átütemezési kérelmet nyújtott be, amelyet az ORTT elfogadott, azzal a feltétellel, hogy a módosítási szerződés aláírásakor befizetik a tartozás húsz százalékát, és egy év alatt kiegyenlítik tartozásukat, miközben rendesen eleget tesznek aktuális kötelezettségeiknek. Bármilyen újabb fizetési késedelem esetén érvénytelenné válik a részletfizetési kedvezmény. A még ezek után sem rendezett kötelezettségek esetében az ORTT kibocsátotta a fizetési meghagyásokat, amelyek egy része perré alakult át.