Ágnes
-1 °C
2 °C

Fizetni kell a parkolási díjat

2005.10.12. 08:23
Vége a parkolási díj behajtásával kapcsolatos jogbizonytalanságnak: a bírósági döntéssel jóváhagyott parkolási pótdíj adók módjára behajtandó tartozásnak minõsül - így szól a Legfelsõbb Bíróság döntése.

Nehéz helyzetbe kerülhetnek azok a cégek, magánszemélyek, akik nem fizették meg a parkolási díjat. A Legfelsõbb Bíróság jogegységi döntése ugyanis megerõsítette: a bírósági döntéssel jóváhagyott parkolási pótdíj adók módjára behajtandó tartozásnak minõsül, amelyet az állami vagy - magánszemélyek esetében - az önkormányzati adóhatóság hajt be. Vagyis aki nem akarja, hogy az állami, illetve az önkormányzati adóhatóság bankszámlájáról azonnal leemelje a parkolási pótdíjat vagy esetleg ingatlanát, ingóságát lefoglalja, érdemes befizetnie a díjat.

Az adók módjára behajtandó köztartozás jellemzõi
  • a köztartozás jogosultja negyedévenként keresi meg az illetékes és hatáskörébe tartozó adóhatóságot a behajtás miatt
  • a megkeresésben fel kell tüntetni a behajtást kérõ és a fizetésre kötelezett azonosításához szükséges adatokat
  • a behajtást kérõ költségminimum elõlegezésére kötelezhetõ
  • Az adóhatóságnak ugyanis kezdeményezni kell a végrehajtási eljárást, ha a parkolási társulásoktól bírósági döntéssel alátámasztott megkeresés érkezik hozzájuk. Ez 2001 januárja óta így van, de eddig kevés megkeresés érkezett az APEH-hoz.

    A Legfelsõbb Bíróság pénteken nyilvánosságra hozott jogegységi határozata értelmében az önkormányzat által alapított intézmény, illetve gazdasági társaság az önkormányzati rendeleten alapuló parkolási díj (pótdíj) iránti követelését bírósági úton érvényesítheti. Ha az érintett nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, a tartozást adók módjára kell behajtani.

    A Magyar Autóklub szerint a Legfelsõbb Bíróságnak a parkolási ügyben hozott jogegységi határozata nem vonatkozik a Centrum Parkoló Rendszer Kft.-re, amelynek a legtöbben tartoznak. Véleményük szerint a jogegységi döntés csak az önkormányzati alapítású társaságokat érinti, s nem vonatkozik a nem önkormányzati alapítású, de az önkormányzati felhatalmazással díjat beszedõ parkolási cégekre. Legfelsõbb bírósági forrásból úgy tudjuk, mivel az önkormányzat a polgári jog alapján átruházhatja a társaságokra jogosultságát, így értelemszerûen kiterjedhet azokra is, így a Centrum Parkoló Rendszer Kft.-re is