Lukács
4 °C
15 °C
283 677 szavazat
371 560 szavazat

Pesszimisták a vállalkozások

2008.02.01. 12:34
A hazai gazdaság meghatározó vállalatcsoportjainak romló gazdasági hangulata a kedvezőtlen világgazdasági kilátásokkal és a makrogazdaság ezzel összefüggő bizonytalanabb fejlődési esélyével indokolható.

A 2008-as gazdasági kilátásokról szóló világbanki jelentés szerint idén globálisan lassuló növekedés, a kockázati tényezők szerepének felértékelődése várható. A visszaesés leginkább a fejlett országokban, elsősorban az Egyesült Államokban lesz érzékelhető. Az USA-ban keletkezett jelzáloghitel-válság következménye akár recesszió is lehet. A pénzügyi bizonytalansággal kevésbé érintett fejlett európai régióban a stagfláció esélye nő. Az olaj és az élelmiszerek áremelkedése szinte minden gazdaságban felpörgette az inflációt, nehéz feladat elé állítva a kamatpolitikáért felelős jegybankokat.

A fejlődő országok, elsősorban Kína és India teljesítményének köszönhetően tavaly még megismételték előző évi magas dinamikájukat. Idén és jövőre azonban a fejlett országok importkeresletének mérséklődésével ebben a körben is szerény lassulás várható. Mértéke nagyban függ a kínai gazdaság lefékezésére hozott intézkedések eredményétől. Szakértői vélemények szerint 2008-ban a világgazdasági folyamatok szempontjából meghatározó tényező lesz a két gazdasági nagyhatalom, az USA és Kína teljesítménye.

Optimista előrejelzések

A világbanki jelentés szerint Közép- és Kelet-Európa legtöbb országában is lassul a növekedés 2008-ban. A térségre jellemző kockázati tényezők köre bővül, egyes országoknak a túlhevülés veszélyével, másoknak a pénzügyi válság lehetőségével kell szembe nézniük.

A magyar gazdaság 2008. évi teljesítményét az európai környezet fejlődése és a stabilizációs intézkedések következményei, eredményei határozzák meg. Az Ecostat szerint idén a tavalyinál magasabb GDP-növekedés várható. A konvergencia program sikereként az államháztartás hiánya négy százalékra csökken. A gazdaság teljesítményében némiképp visszaszorulhat a nettó export szerepe, lassan erősödik viszont a termelő ágazatok beruházásainak élénkítő hatása. A reálbérek visszaesése megáll, ami hozzájárul a lakossági fogyasztás kismértékű bővüléséhez.

2008. januárjában az ECOSTAT TOP-100 nagyvállalati konjunktúra-indexe 86,6 százalék, a kis- és középvállalatoké 79,4 százalék, alacsonyabb a nagyvállalati körben mért bizalmi mutatónál.

Vannak optimisták is

A nagyvállalatok rövid távú, a tevékenységük bővítésére vonatkozó előrejelzését pesszimizmus jellemzi. Az exportorientált szektor fejlődési lehetőségeit negatívan érinti a külföldi piacok mérséklődő bővülése. Az elmúlt három hónapban a TOP-100 vállalatok 39 százalékánál termelésnövekedés, majdnem minden tizediknél teljesítménycsökkenés következett be. A teljesítményük rövid távú jövőbeni alakulásáról szóló előrejelzés szerint növekedést a vállalkozások 22 százaléka feltételez, 30 százalékuk március végéig csökkenő termeléssel kalkulál. A hazai nagyvállalatok a termelés alapvető feltételeiben kedvező fordulat bekövetkezésével idén nem számolnak. Megítélésük szerint a szektor fejlődését a gyenge hazai vásárlóerő, a magas adóterhek és a szakember-hiány akadályozza. A gazdasági év elején gyakori jelenség, hogy a megrendelések kiszámíthatatlan változása a készletpolitikában is nyomot hagy. A TOP-100 kör háromnegyede emiatt stabil, változatlan készletszint fenntartására törekszik.

Fél éven belül belföldi piacának növekedését feltételezi a vállalatcsoport egytizede, csökkenését 23 százalékuk. Külpiaci relációban ennél jóval derűlátóbbak a cégek, több mint egyharmaduk bővülő, 65 százalékuk stabil exportpiacokkal számol. Majdnem minden ötödik vállalkozás a szakember-ellátottságot a jelenleginél rosszabbodónak értékeli, 41 százalékuk negatívan nyilatkozott a hazai üzleti környezet várható változásáról. Összességében kedvező és a beruházások élénkülésére vonatkozó várakozásokat alátámasztja, hogy a multinacionális cégek majdnem kétharmada egy éven belül új beruházás indítását tervezi. A versenyképes cégcsoport 59 százalékának pénzügyi helyzete fél éven belül várhatóan nem változik, javuló likviditásban 27 százalékuk bízik. Az exportrendelések állományát a felmérés idején a TOP-100 kör 13 százaléka a szokásosnál magasabbnak értékelte, alacsonyabbnak mindössze 6 százalékuk minősítette.

2008 első negyedévében a döntően hazai tulajdonú, kevésbé tőkeerős és versenyképes kis- és középvállalatok a növekvő költségek és a gyenge hazai kereslet miatt nem számítanak gazdasági lehetőségeik rövid távú javulására. A múlt év utolsó negyedévében 29 százalékuknál termelésnövekedés, 34 százalékuknál csökkenés következett be. Többségük teljesítménye három hónap alatt nem változott. A jövőre vonatkozó várakozások borúlátóbbak, 50 százalékban stabil, 37 százalékban bázis alatti teljesítményt jeleznek a cégek március végéig. Megítélésük szerint vállalkozásuk működését döntően a hazai vásárlóerő szűkülése, a magas munkáltatói terhek és a túlzott adóelvonás akadályozza. Készletállományát a megkérdezettek háromnegyede a szezonnak megfelelőnek, egytizedük annál alacsonyabbnak ítélte. Fél éven belül értékesítési lehetőségeit a kkv-k kétharmada mindkét relációban változatlannak ítéli. Belföldön 17 százalékuk, külföldön egynegyedük számít eladásai bővülésével. A képzett munkaerő-utánpótlás elégtelenségére utal, hogy a vállalkozások egyharmada elégedetlen a munkaerőpiaci kínálat összetételével. Az üzleti környezet megítélése is kedvezőtlen, a cégek 46 százaléka szerint a makrogazdasági feltételek negatívan hatnak működésükre.

A kkv-k beruházási hajlandósága nem változott, 37 százalékuk nyilatkozott pozitívan egy éven belül megvalósítandó fejlesztéseiről. Az előrejelzések szerint fél éven belül a cégek 46 százalékának likviditási helyzete nem fog megváltozni, javulásban húsz százalékuk bizakodik. Vállalkozása rendelésállományát a kkv-k döntő hányada (belföldön 54, külföldön 61 százalékuk) a szezonnak megfelelőnek értékeli. Az átlagosat meghaladó rendelésállomány hazai viszonylatban öt százalékuknál, export-relációban nyolc százalékuknál jelentkezik.