Géza
-12 °C
-4 °C

Az Európai Bíróság előtt a regisztrációs adó

2005.12.05. 22:39
Az Európai Bizottság által Magyarország ellen indított kötelességszegési eljárástól függetlenül két megyei bíróság is úgy döntött, hogy az uniós jog helyes alkalmazását biztosítandó, előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményeznek az Európai Közösségek Bíróságánál (ECJ).

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a napokban megjelent ismertető szerint az ECJ előtt C-290/05 számmal szerepel a Nádasdi kontra Vám-és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága ügy. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2005. március 3-i végzésével úgy határozott, hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújt be az EJC-hez.

A magyar bíróság arra kérdésére vár választ, hogy az EK-szerződés 90. cikkelyének első bekezdése megengedi-e az olyan adó fenntartását, amely teljesen figyelmen kívül hagyja a gépkocsi értékét. Mint emlékezetes, a regisztrációs adótörvény mindmáig hatályos változata újként adóztatja a tetszőleges korú és állapotú, külföldről behozni kívánt autókat.

A fenti ügytől független, C-333/05 szám alatt regisztrált Németh kontra a Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága ügyet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2005. július 12-i végzésével utalta az ECJ elé.

A magyar bíróság arra kérdésére vár választ, hogy a magyar regisztrációs adó vámnak, avagy vámmal azonos hatású intézkedésnek tekinthető-e. Ezen kívül a magyar jogszabály összeegyeztethető-e az EK-szerződés 90. cikkében foglalt követelményekkel, illetve megsérti-e a közösségi jog áfával kapcsolatos szabályait.

Bizottsági eljárás

Az Európai Bizottság által október közepén Magyarországhoz intézett levelében arra figyelmeztetett, hogy a regisztrációs adótörtvény sérti az EK-Szerződésnek a hazai és más tagállamokból származó termékek egyenlő bánásmódjáról szóló rendelkezéseit.

Ezért Magyarországot "hivatalos figyelmeztető levélben" szólították fel arra, hogy számoljon be a más tagállamokból Magyarországra behozott használt gépkocsikra vonatkozó adózási szabályokról.

Ezt követően az Országgyűlés rohammunkában szabta át a regisztrációs adó jövőre hatályos szabályait. Mint megírtuk, várhatóan ezzel ugyanúgy gondok lesznek majd, mivel az új szabályok sem garantálják minden egyes esetben, hogy a behozatalkor kivetett adó nem haladja meg a magyar rendszámú, hasonló használt gépjárművek értékébe beépülő megmaradt adótartalmat.

A portugál példa

Utoljára Portugália próbált évenkénti fix sávokkal csökkenő regisztrációs adót alkalmazni. A nevezetes, és a regisztrációs adóval kapcsolatos ítélkezési gyakorlatban mindmáig emlegetett Gomes Valente (C-393/98) ítéletben kimondták, hogy egyetlen autó esetében sem engedhető meg, hogy a figyelembe vett értékcsökkenés ne a valódi helyzetet tükrözze.

Abban a perben bizonyos António Gomes Valente azt sérelmezte, hogy a Németországban vett BMW-je után a törvény csak 41 százalékos értékcsökkenést garantált, holott a piaci árak közti különbség 56 százalékra adódott. Az Európai Bíróság ekkor mondta ki, hogy a fix táblázat alapján való adózás nem megengedhető, ha a kül- és belföldi termékek egyenlő elbírálását nem sikerül garantálni. Portugália ezt végül az érdemi fellebbezés, és az egyedi adómegállapítás lehetőségének bevezetésével oldotta meg.